Obvodní myslivecký spolek OMS
 
Pozadi
OMS
Adresa:
  
Úřední hodiny
Út:-
St:-
Čt:-
Pá:-
   
Blok informací levého panelu
Pojištění

POJIŠTĚNÍ A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Vážená členko, vážený člene,

dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín splatnosti členského příspěvku na následující rok. Součástí tohoto příspěvku je pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti a úrazové pojištění. Od roku 2018 máte možnost volit z více variant pojištění, více na https://halali-pojistovna.cz/pojisteni-clenu-cmmj-z-s. Pokud chcete bez problémů vykonávat právo myslivosti v rámci členství v Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. i v následujícím roce, žádáme Vás a o úhradu členského příspěvku v hotovosti do 31. 12. 2017, při bezhotovostní platbě z provozních důvodů do 15. 12. 2017.

Pokud chcete ověřit aktuální stav zaplacení svého členského příspěvku, přihlaste se do své karty v členské evidenci https://swdiana.cmmj.cz/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2f. Přihlašovací údaje pro první přihlášení naleznete na třetí části členského průkazu nebo nás prosím kontaktujte na Okresních mysliveckých spolcích Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. http://www.cmmj.cz/Okresni-myslivecke-spolky.aspx nebo na sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pracoviště Lešanská 1176/2a, Praha 4, 141 00, swdiana@cmmj.cz , tel.: 224 948 471, kde se dozvíte bližší informace k platbě členského příspěvku.

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

                
Důležité změny osobních údajů, relevantních pro OMS Praha 7, (např. změna adresy trvalého bydliště atd., e-mailové adresy, telefonní čísla), hlaste prosím sekretariátu OMS P-7. Děkujeme!

Datem počátku pojištění je den po zadání platby do SW Diana, nikoliv den připsání na bankovní účet.

OMS Praha 7 nabízí svým členům možnost platby členských příspěvků a pojištění i bankovním převodem na číslo účtu 201660339/0800, Česká spořitelna, a.s.
Variabilní symbol: rodné číslo
Konstantní symbol: 0308
do poznámky: Vaše jméno a e-mailová adresa
Poznámka k platbě: ČP 2018-2019E (tj. členský příspěvek na léta 2018 a 2019 varianta EXCLUSIVE)
                                         ČP 2018S (tj. členský příspěvek na rok 2018 STANDARD)
                                         ČP 2018S, ČP2019-20E (tj. členský příspěvek na rok 2018 STANDARD, na rok 2019 EXCLUSIVE)

Pokud má člen zaplaceno na rok 2018 a chce změnit druh pojištění, je nutné platbu na rok 2018 stornovat do konce tohoto roku a zadat dle požadavků člena a vybrat doplatek (např. rozdíl mezi EXCLUSIVEM a MINIMEM).

Pro identifikaci, prosíme, do specifického symbolu uveďte Vaše jméno a rodné číslo. Do poznámky pro příjemce /tzn. OMS Praha 7/ pak uveďte své jméno a e-mailovou adresu, na kterou Vám po zaplacení bude legitimace zaslána: doklad vygenerovaný v SW Diana, členská legitimace a potvrzení o přijetí platby.
S
taré legitimace jsou již od roku 2011 pouze „sběratelským kouskem“, není možné touto legitimací prokazovat zaplacení členského příspěvku.


 
 
Blok informací pravého panelu