Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Přerov
 
Pozadi
OMS Přerov
Adresa: U Strhance 2179/2 , Přerov , 750 02
Telefon:581 215 118
Email:omsprerov@seznam.cz
Web:http://myslivost.cz/omsprerov
Předseda:RNDr. Petr Konvička
  
Úřední hodiny
Po: 9-12 13-16
Út: 9-12 13-16
St: 9-12 13-17
Čt: 9-12 13-16
Pá:zavřeno
   
IČO:67777627
Účet:22535831 / 0100
Banka:Komerční banka, a.s. Přerov

Předseda:
RNDr. Petr Konvička
777168161

Místopřeseda:
Josef Hrdlička
728519151

 
Aktuality

Rok 2019
 

Zkoušky norování nováčků OMS Přerov 29. června 2019 

V sobotu 29. června 2019 uspořádal OMS Přerov Zkoušky norování nováčků v areálu umělé nory v Domaželicích. Počasí bylo teplé, ovšem v areálu, který je důmyslně zařízen a osázen vzrostlými stromy bylo velmi příjemně.
Přihlášeno bylo 16 psů, dostavili se v plném počtu a všichni obstáli. Vrchní rozhodčí Jaroslav Šarman pochválil hlavně výbornou přípravu psíků a skvělou organizaci. Zkušení rozhodčí Leopold Šenkeřík a Antonín Hořínek měli na výpomoc čekatelé Vendulu Vítkovou, Jaroslava Kuřitku a Romana Hrocha. Normistři byli Karel Spáčil a Břetislav Žákovský. Všichni svou práci zastali výtečně a za to jim patří velké díky.
Děkujeme i vůdcům psů za perfektní přípravu svých svěřenců a za péči, kterou jim věnovali po celou dobu zkoušek.

Blahopřejeme vítězům:

I. místo: Martin Běhal – jezevčík drsnosrstý – Ajka z Beňovského rybníka (čas 7 s)
II. místo: Štěpán Habčák – border teriér – Anny od Střítežského vrchu (čas 8 s)
III. místo: Luděk Klesnil – jezevčík drsnosrstý – Dasty Viva Lachia (čas 8 s)

 

Zajímavostí bylo, že zkoušek se zúčastnilo pět drsnosrstých jezevčíků z jedné chovatelské stanice „Z Beňovského rybníka“, majitele pana Karla Říhy z Beňova. Blahopřejeme dlouholetému chovateli loveckých psů k úspěchu jeho odchovanců a přejeme mnoho dalších kynologických úspěchů.
Během akce se o přítomné postarali členové a přátelé Mysliveckého spolku „Mariánov“ Domaželice. Výborného jídla a pití bylo pořád dostatek. Děkujeme za toto zabezpečení a za skvělou atmosféru. Poděkování patří v neposlední řadě všem organizátorům v čele s předsedou kynologické komise OMS Přerov Jaroslavem Pastorkem a Trubačům OMS Přerov.
 

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

IMG_20190629_131203_1.jpg

IMG_20190629_130705.jpg

IMG_20190629_090128.jpg 

Text a foto: Daniela Palíková a Stanislav Hejník


Veřejný závod jednotlivců v brokové střelbě na asfaltové terče 16. června 2019

Myslivecký spolek „ Mariánov „ Domaželice  , pořádal v neděli 16. června 2019 na místní střelnici Skalka veřejný závod jednotlivců v brokové střelbě na asfaltové terče . Celkem 39 střelců měřilo své síly v disciplínách americký trap , zajíc na průseku a tzv. loper , který je vždy rozhodující položkou na umístění v celé soutěži . Pro některé střelce je tato soutěž složená z více disciplín výzvou , pro některé střelce je strašákem a to obzvláště zmíněný – loper . Počasí přálo a  nezbytná kuchyně s guláškem byla taktéž .Věříme , že spokojeni byli všichni soutěžící i přihlížející veřejnost .

Umístění bylo následující  - Zapletal Jaromír , Vaňhara Oldřich , Slavík Roman – toto byla trojice nejlepších střelců .


potak-1029.jpg


potak-2019-(2).jpg


 Okresní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej OMS Přerov

Okresní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej OMS Přerov se konalo dne 18. května 2019. Sešli jsme se v hojném počtu v pohádkovém prostředí na chatě Loučka – Bohuslávky. Tímto velice děkuji společnosti Agrochov Jezernice, a.s. za propůjčení chaty a jejího vybavení a za nezištnou výpomoc.
Po krátké prezenci soutěžících dětí jsme akci slavnostně zahájili. Nejdříve nám zahrálo na přivítanou trio trubačů v čele s Ing. Janem Jenišem. Poté promluvil pan Josef Hrdlička, místopředseda OMS Přerov, který popřál našim budoucím myslivcům mnoho úspěchů v soutěži. Paní Daniela Palíková krátce seznámila účastníky soutěže s organizací, s pravidly a technickým zázemím akce.
Děti nastoupily dle kategorií na určená místa a klání započalo. Testy teoretických znalostí se psaly v klidu a tichosti uvnitř chaty. Kategorie nejmladších měla svá stanoviště před chatou. Členové jedinečného spolku Děti a příroda, v čele s panem Martinem Polákem, tato dítka celý den bavila a zkoušela. Cílem u této skupiny bylo si den pořádně užít a myslivost si tzv. „osahat“. Děti poznávaly zvěř dle trofejí, lebek, kožešin, seznámily se se spoustou pomůcek, které k myslivosti neodmyslitelně patří, např. optika, lovecké hudební nástroje, potřeby pro psy, aj. Poznávaly např. i druhy našich ryb, rostlinky, plemena psů.
Přijely nám na výpomoc i dvě šikovné dámy, které se zabývají chovem a výcvikem jezevčíků. Dovezly si své psí společníky a prakticky předvedly a popsaly výcvik a výchovu loveckých psů.     Děti byly nadšené a celý den se psíky běhaly a řádily.
Mezi tím už se zbytek odvážlivců vydal na poznávací stezku. Terén byl náročný, ale krásný. Stanoviště nás vedla vysokou trávou přes pařezy a vývraty stromů, úzkou uličkou mezi oplocenkami. Dovedla nás na vrchol stezky s úchvatným výhledem na Moravskou bránu. Lesem přes popadané stromy, kolem tajemné kazatelny a stanoviště s ukázkou loveckých zbraní nás dovedla opět k chatě. Naše mláďátka vzala stezku zodpovědně. Čekalo na ně poznávání zvěře, stromů, keřů, rostlin, trofejí, kožešin, mysliveckých zařízení, aj. Děti také musely zodpovědět spoustu  náročných otázek.
U chaty zatím probíhalo klání ve střelbě ze vzduchových zbraní na terče. Každý měl tři nástřelné a deset „ostrých“ ran. Výsledky střeleb byly vynikající.
Po celou dobu soutěže byly stoly plné buchet a koláčů, které napekly obětavé maminky a babičky. V chatě byla k dostání káva, čaj a v poledních hodinách výborný guláš z divočáka a buřty na opékání. Guláš se snědl téměř celý a lidem velmi chutnal. Perfektně se o nás postarali přátelé ze Staré Vsi a Přestavlk, za to jim patří obrovský dík. Děti ovšem nejvíce ocenily, když jim manželé Jarolímovi ze Staré Vsi dovezli ovocné nanuky. To bylo radosti a výskotu!
Celá akce se odehrávala v přátelské atmosféře plné jarního sluníčka. A teď už k samotnému vyhodnocení:
                        Kategorie     „A“          1. místo            Vít FOLTAS (Sokoli)
                                                           2. místo            Eliška KADLECOVÁ (Hranice)
                                                           3. místo            Libor ZAPLETAL (Hranice)
 
                        Kategorie     „B“          1. místo            Lukáš RADA (Hranice)
                                                           2. místo            Ondřej STANĚK (Hranice)
                                                           3. místo            Markéta STAŇKOVÁ (Hranice)
 
Střelecká soutěž                                1. místo            Aneta ZAPLETALOVÁ (Hranice)
                                                           2. místo            Libor ZAPLETAL (Hranice)
                                                           3. místo            Ondřej STANĚK (Hranice)
 
Celkové pořadí mysliveckých kroužků okresu Přerov
                                                           1. místo            KMM Hranice
                                                           2. místo            Sokoli z Partutovic - Bejchlovce
                                                           3. místo            Dubánci - Stará Ves
 
Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli poháry a diplomy, střelci dostali medaile a diplomy. Všichni soutěžící obdrželi malé dárečky a pamětní listy.
Velikým přínosem pro nás byla účast mysliveckého kroužku Poštolky ze Štěpánova, kteří se přijeli podívat a zasoutěžit jako hosté z okresu Olomouc. Velmi nám pomohli při vyhodnocování výsledků soutěže a podělili se s námi o své nemalé zkušenosti.
Na závěr promluvil předseda OMS Přerov pan RNDr. Petr Konvička, který všem vítězům pogratuloval a po předání všech cen jsme si všichni zazpívali „Lesu lovu zdar!“
Dovolte mi nyní srdečně poděkovat všem, kteří se pro zdar akce obětovali a přispěli tak k jejímu zdárnému průběhu.
Děkuji sponzorům:  Agrochov Jezernice, a.s., VLS – Divize Lipník nad Bečvou, ČMMJ, z.s.,  OMS Přerov, Švestková povidla Netopil, CHS Českých fousků Z Přestavlckého revíru, manželé Ondrouchovi – Stará Ves, manželé Jarolímovi – Stará Ves, pan Jan Pavelka – Dobrčice.
Dále děkuji spolku Děti a příroda, z.s., panu Ing. Janu Jenišovi a ostatním trubačům za skvělé zahájení, panu předsedovi OMS Přerov RNDr. Petru Konvičkovi, jednatelce OMS Přerov slečně Bc. Martině Slawikové, výborné obsluze v kuchyni – manželé Žárští, Jarolímovi, Jiří Dostál, Eva Domanská, Zdena Stoklásková, dále panu Ing. Stanislavu Hejníkovi, panu Jiřímu Zanáškovi, kamarádkám z KCH jezevčíků, vedoucím mysliveckých kroužků okresu Přerov, manželům Novákovým z MK Poštolky Štěpánov, panu Adamovi Jestřebskému (střelby), paní Bc. Lucii Ondrouchové (fotodokumentace) a všem rodičům a lidem, kteří se do chodu akce zapojili a pomohli nám.
                                                           

 

                                                                   Daniela PALÍKOVÁ

                                                     pověřený předseda KPK OMS Přerov
 

                                                           Foto: Bc. Lucie Ondrouchová

 
 

                                                              „MYSLIVOSTI ZDAR"

   


 

Myslivecké dny OMS Přerov 3. – 5. května 2019

Ve dnech 3. – 5. května 2019 proběhly Myslivecké dny OMS Přerov. Konaly se v nádherném prostředí malebného zámku v Dřevohosticích a v přilehlé zámecké zahradě. O slavnostní zahájení se postarali zástupci OMS Přerov a také populární trubači OMS Přerov. Největším lákadlem byla chovatelská přehlídka trofejí okresu Přerov a jarní svod loveckých psů. Trofeje byly umístěny v důstojných zámeckých chodbách a pokojích. Návštěvníci tu mohli vidět trofeje zvěře srnčí, dančí, jelení, lebky jezevců, lišek a zbraně černé zvěře. Výstava byla obohacena o fotografie známého fotografa pana Lukáše Kovára a o překrásné obrázky a výtvory dětí ze škol, které se zúčastnily výtvarné soutěže. V sobotu proběhl jarní svod loveckých psů, kde se zúčastnilo na padesát jedinců různých plemen. Odpoledne se nám psíci představili při komentované ukázce, aby si lidé plemena prohlédli a třebas i nějaké nové poznali. Po celý víkend bylo připraveno výborné občerstvení, o které se postaral místní Myslivecký spolek Kamenice - Dřevohostice. Patří jim srdečné poděkování za perfektně připravené prostory, výbornou kuchyni a aktivní pomoc. O zábavu pro děti se postarali členové spolku Děti a příroda, z.s., kteří pro ně měli připravené soutěže a spoustu výukového materiálu. V neděli nás deštivé počasí drželo více v rozlehlém zámku, kde místopředseda OMS Přerov pan Josef Hrdlička předal vyznamenání panu Jaroslavu Pastorkovi a Ing. Jan Jeniš se bravurně ujal „obřadu“ pasování na lovce srnčí a dančí zvěře. Vše probíhalo za líbezného zvuku loveckých hudebních nástrojů trubačů OMS Přerov. Venku zatím probíhala ukázka dravců a zajímavé a poučné rozhovory se sokolníky. Atmosféra byla po celou akci vynikající a slavnostní, příznivci myslivosti a přírody si ji dosyta užili.
Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu Mysliveckých dnů OMS Přerov podíleli.
 

Daniela Palíková
                                                                                                                       Pověřený předseda KPK OMS Přerov
 
Foto: Čelustka Martin a Palíková Daniela


 

                                     "Myslivosti zdar"'                              

loga-(1).jpg


rok 2018

 

Společenský myslivecký večer

Dlouho plánovaný Společenský mylsivecký večer se odehrál 10.3.2018 ve společenském sále V - klubu budovy CEZ Přerov. K poslechu a tanci po celý večer byla přítomna kapela Kartago z nedalekých Penčic, bohaté, zvěřinové pohoštění bylo servírováno po slavnostním zahájení Trubačů OMS Přerov a slovu předsedy.
Nechyběla bohatá tombola a dobrá nálada.....Průběh plesu byl hladký. Mockrát děkujeme všem sponzorům, kteří svým dílem přispěli do pestré tomboli a mnohým těm, naším adeptům, co přiložili ruku k dílu, aby se tato akce mohla připravit a vůbec uskutečnit.

       28951449_901571326711781_3070913672613199872_n.jpg                 29066416_901634226705491_8538424581067636736_n.jpg

Zkoušky kyn. čekatelů

Gratulujeme našim kynologickým čekatelům za úspěšné absolvování zkoušek na kynologické rozhodčí. Zkoušky se konali v pátek 9.3.2018 na OMS v Uherském  Hradišti.

    IMG_2843.JPG

Školení kynologických rozhodčích

V sobotu 17.2.2018 proběhlo na území OMS Přerov za spolupráci ČMMj Praha - školení kynologických rozhodčích ostatních plemen loveckých psů. Školení bylo směřováno pro OMSy střední Moravy. Za účasti funkcionářů ČMMJ Praha se v KD v obci Veselíčko sešlo celkem 127 rozhodčích, 4 přednášející, plus personál. Školení proběhlo hladce a poklidně.

         12115486_975266899181963_4840643739522243436_n.jpg

Zkouškys uchazečů o 1. Lovecký lístek 

Zkoušky adeptů myslivosti 2017/2018 se uskutečnili v sobotu 3.2.2018 SZeŠ Přerov- ke zkouškám nastoupilo 13 z toho 7 složilo zkoušku s vyznamenáním a 5 prospělo 1 neprospěl. Děkuji všem podíleným -zkušebnímu senátu, trubačům a hostům za hladký průběh zkoušek. Novým myslivcům přeji mnoho úspěchů.....

           27332020_880618105473770_3905699358226711635_n.jpg

           27336622_880618025473778_5207327545813895511_n.jpg

            27540434_880618215473759_8125042782080693105_n.jpg

Závěrečné střelby adeptů kurzu 2017/2018

Závěrečné zkoušky ze střelby kurz adeptů 2017/2018 střelby proběhli hladce na střelnici MS Morava Kojetín - děkujeme MS za propůjčení střelnice!

                     27336241_876962405839340_3149333727243297352_n.jpg

Zahájení kurzu uchazečů o 1. Lovecký lístek 

V sobotu 20.1.2018 jsme s lektory OMS Přerov a trubači OMS Přerov zahájili kurz uchazečů o 1. Lovecký lístek 2018/2018. Do kurzu nastoupila 20 uchazečů. Výuka bude probíhat v učebně SZeŠ Osmek 47, Přerov. 

rok 2017

Odborný seminář "Judikáty myslivosti"

V pondělí 4.12.2017 se v prostorách Magistrátu města Přerova, konkrétně v zasedací místnost na Smetonově ulici lehce zaplnila členy ČMMJ, seminář o Judikátech myslivosti přednášel jeden z nejpovolanějších na okrese pan Mgr. Marek Herman.

Odborný seminář "Ošetřování zvěřiny"

V pondělí 6.11.2017 se v moderních prostorách audiovizuální učebny SLŠ pořádal pod Myslivecou komisí OMSu Přerov odborný seminář o ošetřování zvěřiny se zkušeným vojenským veterinářem panem MVDr. Žákovčíkem. Zůčastnilo se 10 členů ČMMJ, což je na poměř členů na okrese málo. Děkujeme za zapůjčení prostor SLŠ Hranice a panu doktorovi, který s evýborně zhostil postu přednášejícího. 

Podzimní zkoušky 

Krásný podzimní sobota 7.10. 2017 byla ve znamení letos poslední kynologické akce roku. Vítězem ohařů se stala fena DO Ashley Ka-Zby pod Nihlovského lesa s vůdkyní S. Kamasovou, druhé místo obsadil pes KO Darwin od Tekly s vůdkyní K. Maňhalovou a třetí z ohařů skončil KO Dar z Kerhartic s vůdcem M. Krškem.

Vítězem ostatních plemen se stala fena LR Anetta Ara Moravia Regina s vůdkyní H. Grecmanouvou. 

Děkujeme pořádajícímu MS Hustopeče nad Bečvou, vůdcům a rozhodčím za nadhernou tečku za letošním rokem!

      22221612_1461487797262599_3779910072902618255_n.jpg 22281680_1461490210595691_3518656751893256195_n.jpg                       22196418_1461489763929069_3879966276248419604_n.jpg 22366572_1461489173929128_5129974919549715826_n.jpg

Střelecké závody

Střelecká komise již po několikaté ve své režii a pod záštitou OMS Přerov pořádala střelecké závody. Tentokrát na střelnici MS Kamenice Dřevohostice v sobotu 16.9.2017. Počasí sice moc nepřálo, ale účastníků se dotavilo kupodivu dost celkem 27. Mnohokrát děkujeme sponzorům akce, kteří významě akci přispěli:

 TON Bystřice pod Hostýnem a.s., Zbyněk Macek, Městys Dřevohostice, OU Radvanice, Nákladní autodoprava Radvanice- Zdeněk Kořínek, Poháry a trofeje Jiří Hurta, Střelecký klub Policie Přerov Karel Zeiler, Tiskárna Štemberk-Vojtěch Budík, Zemědělká a.s. Luha Jindřichov-Pastorek Jaroslav

Všem touto cestou děkujeme a těšíme se další spolupráci.

 

       IMG_5922-(1).jpg IMG_6012.jpg

Úspěch kynologického předsedy OMS Přerov

O víkendu 23. - 24. 9. 2017 se konal na půdě OMS Olomouc v Senici na Hané Memoriál CF J. Dostála. Vítězem 7. ročníku se stala fena CF Luna z Přerovska s vůdcem a chovatelem v jedné osobě Alešem Suchánkem. K velkému úspěchu našeho předsedy kynologické komise OMSu Přerov patří velká gratulace a dík!

              22007432_1450854498325929_2537453285229801795_n.jpg

 

Zkoušky vloh

Podzimní termín zkoušek vloh se konal v nedalekých Domaželicích. Funkční MS hostuje spostu kynologických akcí byť okresních tak i klubových. Hezké počasí a větrno provázelo celé zkoušky. Přihlášeno bylo 21 psů z toho obstálo 18. Vítězem ohařů se stal KO Laco z Černých blat s vůdcem Martinem Koudelkou I. cena 225b. a vítězem ostatních plemen se stal JDS Curt Havránkův potok I.cena vůdce Kubečka Radim.

                    21462891_813682162167365_8294444089875607296_n.jpg

Benefiční hon

Na začátku roku 2017 se OMR rozhodla odsouhlasit návr podaný předsedou OMR uspořádat Benefiční hon. Akce, která se na okrese konala vůbec poprvé sklidila úspěch. Téměr 50 členů ČMMJ OMS Přerov věku 70 plus se dostavilo na 6:00 na tovačovské rybníky, sraz u Sádek. Po slavnostním zahájení s významnými hosty, patřila honitba pana Ing. Zahradníčka, B.H. Slovilo se 35 kusů z toho několik lysek černých. Při dohledávkách nám pomáhali přizvaní kynolgové. Hon byl ukončen okolo 11hod. Následovalo pohoštění a tombola. 

         IMG_0295.JPG  IMG_0343.JPG

 

Podzimní zkoušky 

Opět tato sobota byla v duchu kynologie. Tentokrát se všichni příznivci sešli v Uhřičicích u Kojetína na PZ. Jelikož je na OMS Přerov zvykem poslední sobota v měsíci srpnu patřila tradičním podzimkách. Opakovaně se pořádájí tyto zkoušky ve skvělé honitbě a ve snaživém MS Zábrodí Uhřičice. Počet přihlášených psů čítal 22. Zůčastněných 20, zkoušky dokončilo 15. I za velkého vedra mnozí psi podávali pěkné výkony. Vítězem ohařů se stala fena CF Cira z Malé Hranické - I.cena 296b. vůdce Ing. Martin Suchánek. Vítězem ostatních plemen se stal NK Ataman z Bílé vody - I. cena 224b. vůdce David Šihor. Vítězů, všem zůčastněným, sboru rozhodčích, místnímu MS a početné koroně děkujeme za spořádání těchto zkoušek.

21083127_1567784696576505_5185116818616794923_o.jpg

Barvářské zkoušky

Tuto sobotu pořádal OMS Přerov ve spolupráci s honitbou Ing. Nezhyby  v Týně nad Bečvou Barvářské zkoušky všech plemen. Zkoušek se zúčastnilo úctyhodných 18 psů z toho nastoupilo 17 a zkoušku dokončilo 14 pejsků. Počasí a podmínky přáli. Zataženo a teplota vzduchu okolo 20 stupňů byla ideální. Zkoušky vyhrál jezevčík hladkosrstý Iris z Mařenické fořtovny - I.c. 112b. s vůdcem Vojtěchem Skřenkem, druhý byl drsnosrstý jezevčík Vok z Dolanské chalupy - I.c. 104 b. s vůdce Bohuslavem Otáhalíkem a na třetím místě skončila fena MOK Caylei Princess Coco Lotte - I. c. 94b. s vůdkyní Markétou Kanieckou. 

20938817_10210414807949938_2045917171_n.jpg
 

Letní myslivecký tábor pro děti 
"Po stopách jelena"

Okresní myslivecký spolek Přerov v neděli 6.8.2017 přispěl do programu místního okresního tábora s názvem "Po stopách jelena" v tábořišti Severka Buchlovice. 
Tábor je pořádaný prvním rokem v režii z.s. Děti a příroda.
Děkuji za možnost projevu a účasti OMS Přerov a za přednášku s ukázkami lovecké kynologie na této hezké, tématické akci pro děti!

                    1_IMG_2156.JPG IMG_2084.JPG

Speciální zkoušky vodních prací

V sobotu 5.8.2017 se na území našeho okresu konali SZVP v naší režii. Prostředím ideálním pro tyto zkoušky na vodě byli letos zvoleny Hustopeče n.B. Místní MS se opět perfektně zmocnilo průběhu a zázemí zkoušek. Počasí bylo horké, ale výsledky psů i přesto perfektní. Cituji rozhodčí: "Zkoušky memoriálové úrovně". Z 10 přihlášených se dostavilo 9 z toho uspělo 8 a nutno podotknmout, že všichni pejsci doběhli v I.cenách. 
 Vítězem se stal nejmladši pes startovního pole KO Rygo z Jeklíku s vůdkyní E. Lehnartovou, druhý skončil KO Alfy z Růžičkovy zahrady s vůdce D. Ježákem a třetí taktéž KO Brix z Prchalovských pastvin s vůdcem M. Tvrdoněm. Všem vůdcům ze srdce gratulujeme.

 20604428_1410106192400760_5262658343259856408_n.jpg

 

Lesní zkoušky ohařů

Dne 15.7.2017 se v honitbě Ing. Oldřicha Nezhyby v Týně nad Bečvou konali Lesnéíí zkoušky ohařů. Přihlášeno bylo celkem 18 psů z toho zkoušky doběhlo 14. Zkoušky probíhali hladce v perfektním zaázemí a přichystané honitbě.

Vítězem se stala fena CF Cira z Malé Hraniceké I.c./240b. s vůdcem Ing. M. Suchánkem, druhé místo obsil KO Alfy z Růžičkovy zahrady I.c./240b. vůdcem D. Ježák a třetí místo KO Luccy z Koroptvárny I.c./240b. vůdce M. Kršek. Musím podotknout, že tyto výkony byli úctyhodné a k tomu že všichni první tři měli maximáloní počty bodů a k tomu mladé vůdce.

20031591_784219888446926_6405571697361338235_n.jpg

Výjezdní rada

Červencová rada byla tak trochu jiná v tom, že se konala v červnu z hlediska výběru dovolené jednatelky a také byla jiná proto, že se konala na lovecké chatě na Slavkově. Tudíž výjedzní rada začla v lesním, tématickém prostředí. Příjemný byla i večeře v podobě zvěřinového guláše našeho předsedy. A tak zahájení prázdnin začalo úkoly od členů OMR. Průběh rady byl hladký.

19848793_1601930746515572_1863843705_n.jpg 19691196_1601930756515571_395313809_n.jpg

Zkoušky norování nováčků

Jako již tradičně tak i letos se na okrese Přerov konali zkoušky norování nováčků. Z přihlášených 23 psů se dostavilo 22 psů z toho 21 obstálo. Zázemí a průběh byl hladký, hlavně díky tomu, že domási MS je v této akci kované. Děkujeme a gratulujeme zúčastněným.

Den přírody - Děti a příroda, z.s.

Den přírody 20.5.2017 hájenka Tovačov - OMS Přerov se podílel na programu akce v oboru lovecké kynologie. Děkujeme organizátorům za hezké odpoledne s tak důležitou mládeží, kterou je třeba si pro budoucí roky myslivosti vychovávat! 

              18557057_752156708319911_3179944114965356974_n.jpg

:-)

Zkoušky vloh - ohařů a ostatních plemen

V sobotu 13. května 2017 se poprvé v honitbě okresu Přerov MS Katová - Radslavice konali Jarní zkoušky pro ohaře i osotatní plemena. Zájem vůdců byl tak velký, že organizačně jsme museli zajistit zkoušky dvoje a to pro ohaře a ostatní plemena zvlášt. Průběh byl hladký, zazemí vynikající. Zkoušky dokončilo úspěšně 13 ohařů/15, kde se stal vítězem s plným počtem bodů KO Apolo z Prostějovska vůdcem a majitelem psa je pan Bartošík a 14 ostatních pl./16, zde se stal vítězem BRT Porthos ze Stužského dvora s vůdkyní sl. Pechovou, taktéž s plným počtem bodů. Nestačí mi nic víc než poděkovat organizačnímu týmu MS Katová - Radslavice, rozhodčím, vůdcům a našim trubačům OMS Přerov za plynulý průběh akce a pěkné kynologické zážitky.

         18528028_748755211993394_3207717962757584942_n.jpg                    18447209_748755071993408_3795893952949381386_n.jpg 18486053_748755111993404_1032126453407648372_n.jpg

Chovatelská přehlídka Hustopeče n.B.
CH.P.T. trofejí zvěře ulovené v roce 2016  se konala ve dnech 28. až 30. dubna 2017 v malebném prostředí zámku Hustopeče nad Bečvou.
Na rozdíl od předchozích ročníku byla CH.P.T. v roce 2017 rozšířena:
 1) O výskytu trofejí Daňka skvrnitého z dančí oblasti chovu MALENÍK
 2) O doprovodný program:

 - výtvarná soutěž pro děti  a mládež
- dětská pedagogiku
- výstavu fotografií R. Hlavici
- výstavu výtvarných prací H. Křenkové
- laserovou střelnicí pro děti a mládež
- slavnostním pasování lovce Jelenů v režii pana Vl. Kropa


První den tj. 28.4. byla CH.P.T. přístupná dětem, mládeži a školám.
Druhý den tj. 29.4. byla CH.P.T. slavnostně zahájena v 10:00 hod. na nádvoří zámku.
Třetí den tj. 30.4. byla CH.P.T. ukončena ve 12:00 hod.
Součástí CH.P.T. byl i jarní svod psů na kterém bylo v sobotu 29.4.2017 předvedeno 78 psů.
O bohaté občerstvení se postarali členové Mysliveckého spolku Hustopeče nad Bečvou.
Po celou dobu konání CH.P.T. nás doprovázeli a mysliveckými signály vedli Trubači OMS Přerov.


Okresní myslivecká rada jménem všech myslivců i široké veřejnosti děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a konání letošní CH.P.T.

Zejména:
KÚ Olomouc
Městys Hustopeče nad Bečvou
SLŠ Hranice
Mysliveckému spolku Hustopeče nad Bečvou
Partnerům ČMMJ, z.s. OMS Přerov
Bez vydatné pomoci všech nejmenovaných i těch jmenovaných by letošní, vydařená CH.P.T. nevznikla.


Tato akce byla podporována z Grantového Programu Regionu Hranicko a pod osobní záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

                _NIK9237.JPG

                _NIK9137.JPG                                        _NIK9225.JPG

Brigáda budova OMS Přerov

Na sklonku závěru teoretické části adeptů jednatelka OMS Přerov sjednala jarní brigádu kolem budovy OMS Přerov. Sešlo se celkem sedm adeptů za které dostali do svých průkazak brigádnické hodiny. Do pořádku se po dlouhé zimě dala předzahrádka a dřevo na zimní otop.

17626417_724201801115402_3560466771200138698_n.jpg 17630143_724201827782066_326339081875186527_n.jpg

Cvičné střelby adeptů

V soboty 25.3. a 1.4.2017 naši adepti zakončili teoretickou část na kulové střelnici SSK Radslavice a brokové střelnice MS Kamenice Dřevohostice. Tímto děkujeme provozovatelů a správcům střelnic za výborný výklad a praktickou střelbu. Adepti si zkusili rozborku, zborku, zacházení se zbraní a cvičné střílení na pevný a pohyblivý terč.

       17523226_725112014357714_1054668371364424047_n.jpg  17634332_725112001024382_8370081218185350547_n.jpg

                      17629948_725111991024383_4146417055160725787_n.jpg

Školení hodnotitelů trofejí 

V sobotu dne 25.3.2017 proběhlo školení hodnotitelů trofejí. Školení bylo svoláno a zřízeno nejvyším orgánem ČMMJ Praha, kteří poskytli materiály. Organizační věci (prostory, občerstvení, školitelé) měl nastarost zajistit a delegovat OMS Přerov. Po slavnostním zahájení zástupci nejen OMS Přerov ale i OMS Nový Jičín, Opava, Prostějov, Vsetín a Olomouc vnikli do problematiky hodnocení trofejí při, kterém přednášel náš letítý zkušený člen pan Ing. J. Jeniš a z Prostějova k nám zavítal p. Ing. J. Korhoň. Akce se vydařila. Proškolených účastníku bylo celkem v moderní posluchárně SLŠ Hranice.

DSC_0763.jpg DSC_0758.jpg

DSC_0766.jpg DSC_0780.jpg

Okresní myslivecký sněm 

Taktéž v pátek 17.3.2017 se uskutečnil dlouho očekávaný Okresní myslivecký sněm. Presentace proběhla s kratší časovou prodlevou, poté byl sněm oficiálně zahájen Trubači OMS Přerov. Dostavilo se celkem 484 členů a zmocněných. Tudíž byl sněm usnášení schopný. Program by dlouhý a náročný. Usnesení a výdledek sněmu visí na hlavní stránce webových stránek a je veřejně přístupný. Děkujeme za účast nejen členů ČMMJ, z.s. OMS Přerov, ale i váženým hostům jako byl předseda představenstva Halali pojištovny Ing. Sládeček, jednatel a delegát ČMMJ Praha RNDr. Zbořil, zástupce ORP Mgr. Herman a Ing. Bazsó - OMS Kroměříž.

        DSC_0751.jpg  DSC_0744-(1).jpg

Zkoušky čekatelů

Dne 17.3.2017 proběhlo přezkoušení čekatelů na OMS Olomouc. Mezi čekatelia rozhodčími byli přítomni i zástupci OMS Přerov. Aprobaci si úspěšně splnili a rozšířili na plemena ohařů Bc. Suchánek Martin (LZ, SZVP) a na ostatní plemena Lenka Pokorná, DiS. (LZ, BZ).

Schůze Státní správy KÚ Olomouc

Po více než dvou letech se zástupce OMS Přerov v podobě jednatelky prezentovali na schůzi Státní správy KÚ v Olomouci na Jeremenkově ulici dne 16.3.2017. Na programu jednání byl stav myslivosti na Olomouckém kraji a stav lesa. Nutno podotknout, že zástupci ORP okresu Přerov byli taktéž přítomní a v diskusi aktivní. Jednatelka po představení seznámila přítomné se změnami na OMS Přerov a vřele všechny pozvala na nastavající akce OMS Přerov - více v sekci plán akcí. 

Hodnocení trofejí - budova OMS Přerov

V sobotu od 8:00 hod. se na budově OMS sešli členové Myslivecké komise, aby společně ohodnotili trofeje za loňskou loveckou sezónu. Některé úlovky byly úctyhodné. Hodnocení s dobrým týmem šlo od ruky. V odpolední hodinách jsme oficiálně hodnocení ukončeli troubením pana Ing. Jeniše. 

     20170311_084141.jpg

      20170311_084805-(1).jpg

Sběr trofejí - bodova OMS Přerov

V pondělí a ve středu dne 13.2. a 15.2.2017 se uskutečnil sběr trofejí okresu Přerov mimo dančí zvěře oblasti Maleník. Průběh sběru byl relativně hladký.

Zahájení kurzu adeptů 

V sobotu 21.1.2017 od 8:00 hod. proběhlo ve velké zasedací místnosti budovy OMS v Přerově slavnostní zahájení kurzu žadatelů o 1. Lovecký lístek. Adpetů dorazilo celkem 13 z 14 přihlášených, 1 byl omluven. U zahájení po odtroubení našich trubačů dostal úvodní slovo předseda OMS RNDr. P. Konvička o organizaci a průběhu kurzu informovala jednatelka L. Pokorná, DiS.

Seminář pro finanční hospodáře mysliveckých spolků

Dne 19.1.2017 v odpoledních hodinách zasedací místnosti na budově OMS Přerov proběhlo poučné školení pro finanční hospodáře mysliveckých spolků. Seminářem prováděl zkušený ekonom Ing. Jiří Šuta. Nálpní sezení byly změny ve vedení ekonomiky a účetnictví v jednotlivých mysliveckých spolcích na přerovsku. Školení se zúčastnilo 28 mysliveckých spolků.


             16229564_1398589373516378_2109127205_o.jpg

 

16145582_1398589243516391_319340195_o.jpg

události roku 2016


Přátelské posezení zasloužilých členů OMS Přerov

Ve čtvrtek dne 15.12.2016 se v malé zasedací místnosti OMS Přerov uskutečnilo setkání zasloužilých členů ČMMJ. Cílem přátelského posezení bylo prodiskutovat a zvážit fakta dnešních poměrů v myslivosti na okrese Přerov. Posezení prováděla příjemná předvánoční nálada, kdy si každý letitý člen dal něco dobrého na zub a jako pozornost si odnesl od OMS Přerov stolní kalendář na rok 2017.

 

Podzimní zkoušky ohařů

Dne 15.10.2016 se v honitbe MS Háj Křenovice 
konaly v pořadí již druhé podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Zkoušek se účastnilo celkem 21  psů (z toho 18 ohařů a 3 křepeláci). Vítězem se stali Ambra z Brdské zahrady VOK maj. Bohumír Soušek a Lucas Any-Bon NK maj. Bc. Michaela Gavendová. Srdečně blahopřejeme.

  • Do fotogalerie vstoupíte kliknutím na 1. fotografii
O putovní pohár OMS Přerov

Na střelnici MS Hradisko Kokory se uskutečnil 1. ročník otevřeného přeboru v LK a AT. Více zde...
Podzimní zkoušky ohařů a ost. plemen

Dne 3.9.2016 se uskutečnily letošní první podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v rozlehlé honitbě MS Kamenice Dřevohostice.

  • Do fotogalerie vstoupíte kliknutím na fotografii
Barvářské zkoušky honičů

Za krásného letního počasí se 20. srpna v honitbě Týn konaly barvářské zkoušky honičů pořádané OMS Přerov ve spolupráci s nájemcem honitby Týn, panem Ing. Oldřichem Nezhybou. Zkoušky úspěšně vykonalo všech 9 psů. Vítězem zkoušek se stala fena Alma z Donnova Rodu vůdce Františka Mlčocha. Vítězům i vůdcům srdečně blahopřejeme.
 
  • Do fotogalerie vstoupíte rozkliknutím fotografie
Zkoušky vodní práce všech plemen loveckých psů


Dne 6. srpna se na Hradeckém rybníce uskutečnily zkoušky vodní práce pořádané OMS Přerov ve spolupráci s Mysliveckým spolkem HANÁ Tovačov. 
 
  • Do fotogalerie vstoupíte rozkliknutím fotografie

Foto: Jiří Dohnal