Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Přerov
 
Pozadi
OMS Přerov
Adresa: U Strhance 2179/2 , Přerov , 750 02
Telefon:581 215 118
Email:omsprerov@seznam.cz
Web:http://myslivost.cz/omsprerov
Předseda:RNDr. Petr Konvička
  
Úřední hodiny
Po: 9-12 13-16
Út: 9-12 13-16
St: 9-12 13-17
Čt: 9-12 13-16
Pá:zavřeno
   
IČO:67777627
Účet:22535831 / 0100
Banka:Komerční banka, a.s. Přerov

Předseda:
RNDr. Petr Konvička
777168161

Místopřeseda:
Josef Hrdlička
728519151

 
Domů

Vítejte na oficiálních internetových stránkách okresního


mysliveckého spolku PřerovPOZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

       PO 9-12     13-16         
            
     ST 9-12     13-17       

ÚT, ČT, PÁ Zavřeno
SO Plánované akce OMS Přerov
NE Zavřeno

 

 

2-Prihlaska-pro-jednotlivce.docx
3-Souhlasne-stanovisko-krouzky.docx
4-Propozice-ZST-2019-(1).docx
Vzor-testovych-otazek-ktg-A.docx
Vzor-testovych-otazek-ktg-B.docxInformace ohledně zkoušek, které se již konaly, tj. fotky výherců apod. naleznete níže. Vážení myslivci a přátelé myslivosti!

 

       Dovolte nám po více jak roce vás seznámit s činností OMS Přerov krátkou rekapitulací posledního období činnosti okresního mysliveckého spolku Přerov.
 
      Pro začátek vám připomeneme situaci z přelomu roku 2016/2017 charakterizovanou výstižně:

Situace na OMS Přerov je složitá a stabilizuje se pozvolna. Nová rada převzala OMS v nedobrém stavu.  Zatímco odborné myslivecké sekce fungují, ekonomika nikoliv.  Neudržovaná vysoce nákladová budova OMS v ulici U Strhance v Přerově spolu s dalšími málo hlídanými nebo vůbec nehlídanými výdaji v minulých letech převyšovaly příjmy. Tyto sice objektivně klesají se snižující se členskou základnou, což je jev všeobecný i u jiných OMS, avšak jiné zdroje příjmů, zejména pak dotace, nebyly využívány.

       Za této situace hrozící likvidací OMS Přerov nebylo jiného zbytí než přistoupit k bolestivým krizovým rozhodnutím, zejména pak snížením výdajů na jednatele OMS a téměř úplnou eliminací výdajů na provoz budovy (zmrazení odběru plynu, otop dřívím v kamnech v jediné kanceláři se zakonzervováním zbytku budovy). Na straně příjmů pak kromě neztrátových akcí jednotlivých mysliveckých sekcí (kynologie, střelectví, kultura, myslivost) bylo nutno získat zdroje zejména externími příjmy. Těmi jsou především organizace Mysliveckých dnů (Chovatelské přehlídky) ve vlastní režii a Společenského večera (plesu). Zlepšila se situace i v oblasti interních příjmů z příspěvků členů, kdy se nám mj. vracejí po provedených změnách zpět do stavu bývalí členové a významně ovlivnily stav členské základny kurzy nových adeptů myslivosti. Samostatnou kapitolou je pak čerpání a trvalé monitorování možností získávání dotací a příspěvků pro rozvoj myslivosti. I v této oblasti už máme kladné výsledky. Výsledkem všech uvedených faktorů jsme dosáhli za uplynulý rok po dlouhodobě pravidelně se opakujících ztrátách kladný výsledek hospodaření +170 tis. Kč.

       Složitá ekonomická situace na OMS Přerov přes realizovaná opatření přetrvává zejména pak v souvislosti se započatou adaptací budovy Domu Myslivců v ulici U Strhance v Přerově. O rozhodnutí, jak dále naložit s touto budovou, kterou mnozí myslivci vnímají jako symbol myslivosti na okrese, požádala OMR vrcholný orgán tzn. Sněm Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. - okresního mysliveckého spolku Přerov konaný dne 17. 3. 2017. Tento nejvyšší orgán rozhodl o ponechání Domu Myslivců v majetku ČMMJ, z.s. a uložil OMR hledat prostředky na opravu budovy OMS Přerov a zajistit její následné možné opravy. V rámci realizace plnění tohoto úkolu vyhlásila OMR „Veřejnou sbírku na revitalizaci Domu Myslivců v Přerově“, na které se sešlo do konce roku 2017 více než 182 tisíc Kč. Přes tuto úctyhodnou částku však tato jistě nebude postačovat na pokrytí opravy do stavu, za který se už nebudeme muset stydět.

 

       Adaptace budovy je po uvolnění finančních prostředků dozorčí radou Veřejné sbírky od letošního roku v chodu. Přednostně po vyklizení prostor bylo nutno zejména ve sklepních částech tyto prostory vysušit. Dále bude nutné do zimního období zprovoznit kancelář pro jednatelku. Dalšími etapami budou výměny oken, rozdělení sítí pro jednotlivá patra se zamyšleným komerčním využitím horního patra a následně pak další opravy. Omlouváme se za občasné výpadky telefonní linky způsobené překládáním kabeláže.

 

       Výběr darů v rámci „Veřejné sbírky na revitalizaci Domu Myslivců v Přerově“ proto pokračuje i v roce 2018 a 2019, kdy můžete přispět jak jednotlivci, tak i spolky na tento účel. Věřte nám, že budou prostředky účelně využity. Čísla účtu zůstávají stejná, 278948349/0300 pro subjekty bez daňového odpočtu, 22535831/0100 pro osoby uplatňující si odpočet ze základu daně v daňovém přiznání. Smlouvy vyhotovuje jednatelka OMS. Podpořit uvedenou činnost můžete i nákupem bola s logem OMS Přerov za cenu 1.000 Kč za kus.
 

 

       V rámci nutnosti potřeby externích příjmů pro OMS Přerov zveme mysliveckou veřejnost a příznivce myslivosti na Společenský večer, který se bude konat 2.2.2019 v přerovské Sokolovně. Přednostně do naplnění kapacity sálu budeme přijímat od prosince 2018 požadavky na místa od spolků v působnosti OMS Přerov a členů OMS Přerov se svými partnery a přáteli.  Prosíme vás současně o podporu tomboly plesu zejména ve formě zvěřiny.
 

 
Myslivosti zdar !
 
  
 
V Přerově 13.9.2018                                                                                        
 
                                                                                              Okresní myslivecká rada   
                                                                                                         OMS Přerov   


 Výherci Podzimních zkoušek, které se konaly ve Skaličce 13.10.2018. 

Výherci Zk. I. - Ohaři

Výherci Zk. II. - Ohaři


Výherci Zk. II. - Ostatní plemena

Výsledkové tabule


 Výherci Všestranných zkoušek, které se konaly v Dřevohosticích 22.-23.9.2018. 


Výsledková tabule  Výherci Zkoušek vloh, které se konaly v MS Hrubý les - Citov 8.9.2018

Ohaři


 

Ostatní plemena 


 Výherci Zkoušek norování 26.8.2018 v Bělotíně.

 


Výsledky Podzimních zkoušek 25.8.2018 konaných v Uhřičicích

Ohaři 

Ostatní plemena


 

Výherci speciálních zkoušek z vodní práce. Kvůli vysokému počtu přihlášených psů jsme zkoušky rozdělili na dvě samostatné zkoušky I. a II. 

Výherci ZPV I.


Výherci ZPV II.


Připomenutí !! Uzávěrka přihlášek na kynologické akce pořádané OMS přerov v Srpnu jsou: 

ZVP 4.8.2018 23.7.2018
BZ 18.8.2018 6.8.2018
PZ 25.8.2018 13.8.2018
ZN 26.8.2018 13.8.2018


Dovoluji si Vás pozvat na tréninky na podzimní Zkoušky norování. Tréninky probíhají na noře - Bělotín v tyto dny:

- 4.8.2018
  - 11.8.2018
  - 19.8.2018

 
Z důvodu nízkého počtu přihlášených psů jsou barvářské zkoušky honičů konané 14.7.2018 ZRUŠENY.

 
  

 
Výherci zkoušek norování
 
ZKOUŠKY Z NOROVÁNÍ NOVÁČKŮ
Prihlaska-(1).docx

propozice-ZN-30-6-2018-(4).docx

 ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ 2018
 

Pozvanka.docx

smernice-ZST-2018-(2).docx

Propozice-(2).docx

prihlaska-pro-krouzky.docxprihlaska-pro-jednotlivce.docx

Vzor-testovych-otazek-kategorie-A.docx


 


 

1476655_636452303063426_927527405_n.jpg

13083145_1733951390195595_4175738114884465015_n.jpg


Plán všech akcí OMS 2018

ke stažení zde:

plan-akci-OMS-Prerov-2018-(5).docx

 


 

NOVÉ, ZAJÍMAVÉ PRODUKTY POJIŠŤOVNY HALALI!

JIŽ NYNÍ PRO VÁS K DOSTÁNÍ NA SEKRETARIÁTU OMS PŘEROV!

nově i pro nečleny ČMMJ

nove-produkty-pro-cleny-CMMJ_opt.pdf

Inz_Mysl-necleni_CMMJ_opt.pdf


 


 AFRICKÝ MOR PRASAT MÁ SVOJI SEKCI!!!

VZORKY PROSÍM ODEVZDÁVEJTE SEKRETARIÁTU OMS PŘEROV NEJLÉPE V PONDĚLÍ A STŘEDU V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH!

 


 

POZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY SEKRETÁRIÁTU OMS PŘEROV

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST:

 PO:   8,00 – 16,00 hod.

 ÚT:   8,00 – 16,00 hod.

  ST:    8,00 – 18,00 hod.

  ČT:   8,00 - 16,00 hod.

 VEŘEJNÁ SBÍRKA OMS PŘEROV

"na opravu Domu myslivců"

verejna-sbirka.pdf

23022109_1739141796127799_1368947785_n.jpg

 Aktivity OMS Přerov můžete sledovat v sekci AKTUALITY!