Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Přerov
 
Pozadi
OMS Přerov
Adresa: U Strhance 2179/2 , Přerov , 750 02
Telefon:581 215 118
Email:omsprerov@seznam.cz
Web:http://myslivost.cz/omsprerov
Předseda:RNDr. Petr Konvička
  
Úřední hodiny
Po: 9-12 13-16
Út: 9-12 13-16
St: 9-12 13-17
Čt: 9-12 13-16
Pá:zavřeno
   
IČO:67777627
Účet:22535831 / 0100
Banka:Komerční banka, a.s. Přerov

Předseda:
RNDr. Petr Konvička
777168161

Místopřeseda:
Josef Hrdlička
728519151

 
Kurz pro uchazeče o zkoušky z myslivostiPRO ROK 2019 MÁME KURZ ADEPTŮ OBSAZENÝ A JIŽ NEBEREME PŘIHLÁŠKY.

 
Okresní myslivecký spolek Přerov, připravuje v roce 2019 kurz myslivosti, pro zájemce o získání loveckého lístku. Přihlášku lze vyzvednout v kanceláři spolku, nebo je ke stažení v přiloženém souboru.  (uzávěrka přihlášek je 31. 12. 2018).
Kurz uchazečů o 1. Lovecký lístek bude započat v sobotu 19. ledna 2019.
 
                                               Cena kurzu je 5 000,- Kč.
 
Zkoušky z myslivosti pořádá ČMMJ OMS Přerov na základě "Pověření č.2/2002" vydaného Ministerstvem zemědělství ČR a podle Směrnice k organizování zkoušek ČMMJ. Úspěšné složení zkoušky z myslivosti je jednou z podmínek pro vydání loveckého lístku v ČR.

 

Kurz  2019/2020 bude zahájen v sobotu 19. ledna 2019

Pro kurz 2019/2020 budou platné nové výukové osnovy, které v průběhu kurzu budou zpracovány a veřejně vyvěšeny.

Informovat přihlášené o průběhu kurzu budeme začátkem měsíce ledna 2019!

Kurz má část teoretickou a praktickou. Teoretickou přípravu zajišťuje OMS Přerov v průběhu měsíce ledna až března 2019. Přednášky probíhají v budově OMS ( U Strhance 2 , 750 11 Přerov) vždy v sobotu od 8.00 hod. s polední přestávkou. Přednáší se celkem 74 hodin. Učební látka je rozvržena do sedmi zkušebních předmětů (vyhláška MZeČR č.244/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. §21-§24):

I. skupina

1. dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti

2. význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika

3. osobnost myslivce, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice.

II. skupina

1. právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti,

2. řízení myslivosti,

3. plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika

III. skupina

Myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života)

IV. skupina

1. chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie),

2. péče o zvěř (včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby mysliveckých zařízení),

3. ekologie a ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám působených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie její využití v myslivecké praxi a pohoda zvěře

V. skupina

1.  myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů, řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a použití loveckých psů),

2. nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení)

3. nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení nemocím a jejich léčení

VI. skupina

1. lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich používání a bezpečnostní opatření)

2. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti

VII. skupina

1. způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla

2. lovecké stopařství

3. ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí.

Praktická příprava: současně se zahájením teoretické přípravy probíhá i praktická příprava uchazeče o zkoušku z myslivosti v délce 1 roku, a to:

  • výcvik v zacházení se zbraní a střelba  na schválených střelnicích v okrese Přerov pod vedením zkušebního komisaře, na přání účastníků kurzu OMS Přerov zajistí i školení a dohodne uspořádání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.
  • praktická příprava v honitbě (leden 2018 - únor 2019), cílem této přípravy je seznámit se s činností a úkoly myslivce v průběhu celého mysliveckého roku v konkrétní honitbě pod vedením zkušeného myslivce. Respektujeme přání účastníka kurzu vykonávat praktickou přípravu v honitbě, ke které má osobní vztah a její uživatel s tím souhlasí.
  • praktická příprava na akcích pořádaných OMS Přerov - cílem této přípravy je seznámení se v praxi s přípravou a průběhem akcí kynologických, střeleckých, mysliveckých a  kulturních   (jedná se např. o zkoušky z výkonu loveckých psů, střelecké přebory a soutěže, hodnocení trofejí a podobně - každý účastník kurzu obdrží kalendářní plán mysliveckých akcí pro rok 2018).

Na dobu přípravy ke zkoušce z myslivosti sjednává OMS Přerov pojištění odpovědnosti (výcvik se zbraní) a úrazové pojištění účastníků kurzu myslivosti.

Konzultace adeptů kurzu proběhnou před závěrečnou zkouškou dle vzájemné domluvy,
v budově OMS Přerov.

Pro zahájení kurzu je třeba 15-ti přihlášených uchazečů.

Přiložené dokumenty

 Prihlaska-do-kurzu-myslivosti (doc - 23,04 KB)
 Otazky-osveta (doc - 47,10 KB)
 Otazky-pece-o-zver (doc - 41,98 KB)
 Otazky-myslivecke-predpisy (doc - 39,42 KB)
 Otazky-kynologie (doc - 32,77 KB)
 Otazky-myslivecka-zoologie (doc - 36,86 KB)
 Otazky-lovecke-strelectvi (doc - 36,35 KB)
 Otazky-lovectvi (doc - 46,59 KB)