Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Příbram
 
Pozadi
OMS Příbram
Adresa: Dvořákovo nábřeží 12 , Příbram , 261 01
Telefon:318 624 445
Email:myslivci@pb.cz
Web:www.myslivost.cz/omspribram
Jednatel:Ing. Zdeněk Dubský
Předseda:Vratislav Cíza
  
Úřední hodiny
Po:07.30 - 15.00
Út:07.30 - 14.30
St:07.30 - 17.00
Čt:07.30 - 14.30
Pá:07.30 - 13.00
   
IČO:67777635
Účet:520440309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Příbram
Sestavuji aktuální kalendář ...
 
Způsob úhrady členského příspěvku

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČMMJ 2019 (2020, 2021)
 

            Okresní myslivecká rada Okresního mysliveckého spolku v Příbrami upozorňuje své členy, že na Sboru zástupců konaného dne 9. června 2018 v Benešově bylo, i přes naše hlasování proti zvýšení členského příspěvku, schváleno jeho navýšení.  
            Pokud si člen zaplatí členský příspěvek ČMMJ na rok 2019 nebo až do roku 2021, do 30. září 2018, hradí stejnou částku jako doposud. Od 1. října platí zvýšená sazba členského příspěvku.
 
            Členský příspěvek může každý člen zaplatit v hotovosti přímo v kanceláři OMS ČMMJ Příbram nebo složenkou na účet OMS Příbram, bezhotovostním převodem z účtu člena na účet OMS - číslo účtu je 520440309/0800.
           
            V případě, že platbu členského příspěvku uskutečníte složenkou nebo bezhotovostním převodem, je nutné, abyste složenku vyplnili čitelně, nejlépe hůlkovým písmem.
            Podmínkou je, že jako variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo plátce. Bez tohoto údaje nemůžeme zajistit, že platba členského příspěvku bude připsána skutečnému plátci.



 
Počasí radar