Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Myslivost

Myslivost je nejvýznamnější součástí Okresního mysliveckého spolku v Prostějově. Myslivost tvoří základ a nemalou měrou zasahuje do všech odvětví, čímž ovlivňuje činnost ostatních komisí.  Ačkoli do tohoto oddílu zajisté spadají i kurzy pro uchazeče o lovecký lístek, z důvodu přehlednosti jsme pro uchazeče vyčlenili samostatnou položku v menu. 

Myslivecká komise řeší akce a události spojené s přehlídkou trofejí a zabývá se organizací různých výstav s tematikou myslivosti a lovectví a dále organizuje přednášky zaměřené na vzdělávání myslivecké i nemyslivecké veřejnosti.

CELOROČNÍ LOV DAŇKŮ A SRNCŮ

- KONEC NAŠÍ MYSLIVOSTI? 


 


ZAJÍMAVÉ FOTOGRAFIE ZE ZVÍŘECÍ ŘÍŠE

  

Chovatelská přehlídka trofejí VLS ČR, s.p.

divize Plumlov

11.května 2019


KATALOG KE STAŽENÍ - ZDE

 

Chovatelská přehlídka trofejí OMS Vyškov

13.dubna 2019


KATALOG KE STAŽENÍ - ZDE

MALÁ POMŮCKA :o)  


INTERNETOVÝ ODKAZ NA ČLÁNEK

V PROSTĚJOVSKÉM DENÍKU 

Chovatelská přehlídka trofejí OMS Prostějov

17.března 2019
Chovatelská přehlídka trofejí OMS Prostějov

16.března 2019


 

Instalace Chovatelské přehlídky trofejí 

15.března 2019

 

 

Instalace Chovatelské přehlídky trofejí 

14.března 2019

 
 


 ODKAZ NA DĚTSKOU SOUTĚŽ

MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ NA ROK 2019


 

 PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU PDF


PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU WORD


PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU PNG 


 

 


autor plakátu: Hana Křenková 
Myslivecké desatero:

I. Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží a jak jsi v nich vychováván a poučen byl!

II. Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň!

III. Upravuj stavy zvěře. Dravou zvěř zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná je!

IV. Pamatuj, že příroda není střelnice, střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš!

V. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď schovívavý! Buď však opatrný!

VI. Neber na lehkou váhu svou mysliveckou čest! Tu vždy a všude chraň a braň!

VII. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona je nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků!

VIII. Zachovávej naše dobré české zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i povinnost!

IX. Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem!

X. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď ti nadále náš patron sv. Hubert ochráncem!