Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Strakonice
 
Pozadi
Strakonice
Adresa: Palackého náměstí 1090 , 386 01
Telefon:383 332 468, 733 353 149
Email:omskus@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsstrakonice
DOTACE pro myslivce

DOTACE NA MYSLIVECKOU ČINNOST

V této složce jsou informace k čerpání dodací pro myslivecké spolky

V roce 2017 je podacím místem žádostí o příspěvek  na vybrané myslivecké činnosti Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ŽP, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Níže v přílohách najdete informace k dotačním titulům pro vybrané myslivecké činnosti. Jde o dotace pro honitby a pro vlastníky loveckých psů národního plemene (český fousek a český teriér). Informace k dotacím,  podmínky, požadované doklady a dokumentaci pilně prostudujte. 
Adresa pro  doručení žádostí na KÚ JK: Krajský úřad JK, odbor ŽP, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.
Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 37 až 39 a 41 doručí žadatel příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.
To znamená, pokud budete žádat o dotaci, tak už musíte mít  např. políčka, budky, odchytová zařízení, betonové nory a další hotové, doložit fotky a potřebnou dokumentaci, která se pro žádost požaduje a žádost se všemi doklady poslat na krajský úřad do 31.8. 2017. Pokud žádost dojde na úřad 1. září bude zamítnuta.  V případě dotazů se obracejte na Bc. Němce - tel. 386 720 724.