Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Strakonice
 
Pozadi
Strakonice
Adresa: Palackého náměstí 1090 , 386 01
Telefon:383 332 468, 733 353 149
Email:omskus@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsstrakonice
Kurz mysliveckých hospodářů

KURZ MYSLIVECKÝCH HOSPODÁŘŮ

KURZ pro myslivecké hospodáře byl zahájen 2.4.2019

V níže přiložených dokumentech najdete informace ke školení mysliveckých hospodářů, časový harmonogram pro kurz a rozvrh výuky. 

ŠKOLENÍ  PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE  pořádá OMS Strakonice, v případě dostatečného počtu zájemců,  KAŽDOROČNĚ.  Přihlášky zasílejte průběžně během celého roku, nejpozději do 15.12. běžného roku, pokud není uvedeno jinak.  

Zájemci o zkoušku podají přihlášku na OMS Strakonice. O místě a termínu konání přípravného školení vyrozumí uchazeče OMS Strakonice, nejpozději jeden měsíc před jeho konáním.

Přípavné školení zahrnuje teoretickou přípravu v trvání minimálně 20 hodin a po jejím skončení následuje odborná praxe v trvání 6 měsíců.  
Teoretická příprava - viz níže v přiložených dokumentech
Odborná praxe obsahuje:
- seznámení s činnostmi, které je myslivecký hospodář oprávněn nebo povinen vyko-
   návat dle § 35, odst. 3,4 zák. č. 449/2001 Sb.
- seznámení s vedením evidence a plánu mysliveckého hospodaření a statictických vý-
  kazů u mysliveckého hospodáře v honitbě
- provádění dohledávky a dosledu zvěře, značení a kontroly ulovené zvěře
- pochůzky v honitbě, kontrola osob a dokladů
- metodická příprava a vedení společných lovů, jak zvěře spárkaté, dovolené lovit
  tímto způsobem, tak druhů zvěře vyjmenovaných v § 45 odst. 1 písmeno v).

Cena kurzu je 6.000,- Kč, členové ČMMJ mají 10% slevu.

Přiložené dokumenty

 Casovy-harmonogram-a-org-zajisteni-2020 (doc - 15,87 KB)
 Casovy-rozvrh-2019 (doc - 19,97 KB)
 Informace-ke-kurzu (doc - 193,54 KB)
 přihláška do kurzu MH (doc - 181,76 KB)
 Směrnice pro ZKOUŠKY HOSPODÁŘŮ (pdf - 54,15 KB)