Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Strakonice
 
Pozadi
Strakonice
Adresa: Palackého náměstí 1090 , 386 01
Telefon:383 332 468, 733 353 149
Email:omskus@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsstrakonice
Okresní myslivecký sněm

SNĚM ČMMJ z.s., OMS STRAKONICE

V níže přiložených  dokumentech najdete materiály ke SNĚMU ČMMJ z.s., OMS Strakonice, který se koná v neděli 26.5. 2019 od 16.00 hodin v  Komunitním centru v Blatné.

Pozvánku na schůzi  pro členy ČMMJ z.s., OMS Strakonice, kteří nejsou zapojeni v žádné honitbě na okrese Strakonice a jsou registrováni u OMS Strakonice, kde si zvolí delegáta či delegáty na Sněm, najdete v níže přiloženém dokumentu - viz Oznámení o konání sněmu a schůze pro nezařazené členy OMS Strakonice. 

Schůze pro nezařazené členy OMS Strakonice se koná 17.5. 2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti MZe Strakonice.
Delegátům  bude  pozvánka a materiály pro jednání na Sněmu zaslány  na emailovou adresu, která byla uvedena na formuláři, kde delegát svoji delegaci,  za MS nebo UH  pro  zastupování po dobu pěti let (2015 - 2019) na   Sněmech , přijal.