Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Strakonice
 
Pozadi
Strakonice
Adresa: Palackého náměstí 1090 , 386 01
Telefon:383 332 468, 733 353 149
Email:omskus@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsstrakonice
Všeobecná pojišťovna Halali a. s.

HALALI - všeobecná pojišťovna

 V tomto oddíle najdete informace vztahující se k produktům všeobecné pojišťovny HALALI a jak postupovat v případě odškodnění. 
více infomraci na www.halali.cz 

V příloze najdete nové produkty pro členy ČMMJ - pojištění STANDARD a EXCLUSIVE. Nová pojištění lze sjednat na OMS Strakonice.
Pojištění STANDARD - 700 nebo 1.000,- Kč a zahrnuje:
pojištění odpovědnosti a úrazu při myslivosti, úraz v běžném životě a pojištění psa úraz/úhyn s limitem do 10.000,- Kč (spoluúčast 500,- Kč na jednu pojistnou událost).
Pojištění EXCLUSIVE - 1.200 nebo 1.500,- Kč a zahrnuje:
pojištění odpovědnosti při myslivosti i v běžném občanském životě, pojištění úrazu při myslivosti i v běžném obč. životě, pojištění psa úraz/úhyn s limitem do 15.000,- Kč (spoluúčast 1:000,- Kč na jednu pojistnou událost) a pojištění odpovědnosti za psa v běžném obč. životě (spoluúčast 10%, minimálně 1.000,- Kč).


Od 1.1. 2018 si bude člen ČMMJ moci vybrat typ pojištění a to za:

500 nebo 800,- Kč (dosavadní pojištění)
700 nebo 1.000,- Kč STANDARD
1.200 nebo 1.500,- Kč EXCLUSIVE
nižší částka se vtahuje ke studentům, důchodcům-  včetně a výše 65 let  a invalidním důchodcům III. stupeň. Studenti a invalidé si mohou zaplatit pojištění pouze na 1 rok a předloží - studenti doklad o studiu, invalidé - potvrzení ze sociální správy o invaliditě III. stupně (OSSZ vystaví doklad na počkání).

SROVNÁNÍ pojištění níže v přílohách.