Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Trutnov
 
Pozadi
Trutnov
Adresa: Na Struze 30 , Trutnov , 541 01
Telefon:499 815 709
Email:cmmj.tu@worldonline.cz
Web:www.myslivost.cz/omstrutnov
Jednatel:MUDr. M. Voženílek
Předseda:Ing. Jiří Černý
  
Úřední hodiny
Po:8.00-12.00, 13.00-17.00
Út:8.00-12.00, 13.00-15.00
St:8.00-12.00, 13.00-17.00
Čt:zavřeno
Pá:zavřeno
   
IČO:67777856
Účet:1300470359 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Trutnov

Úvodem

Několik slov úvodem

OMS Trutnov působí v regionu bývalého okresu Trutnov.
Velikost honební plochy je 67 505 ha (Mimo Správu KRNAP).

V současné době spolupracuje se Státní správou:
 • MěÚ Dvůr Králové - 19 honiteb - 19 924 ha
 • Správa KRNAP - 5 honiteb
 • MěÚ Trutnov - 32 honiteb - 37 095 ha
 • MěÚ Vrchlabí - 9 honiteb - 10 486 ha

   Zvěř a lidé se vyvíjeli na naší planetě po dlouhou dobu ve vzájemné shodě. Příroda, ve které naši předkové žili, nedopustila díky své tvrdosti, aby se některý živočišný druh, tedy i člověk, přemnožil. Změna ve vztahu člověka k přírodě nastala v mladší době kamenné, to je asi před 10 000 lety. V té době se naší předci dostali již na takový stupeň vývoje, že byli schopni si ochočit psa, ovce, koně, tury a také pěstovat obilí. Člověk jako živočišný druh přestává žít v souladu s ostatními živočišnými a rostlinnými druhy a stává se z něho bezohledný kořistník. Výrazný nárůst početnosti lidské populace od počátku našeho letopočtu znamenal katastrofu ve vztazích člověka a celé přírody, tedy i ve vztahu ke zvěři.To  znamenalo již počátkem našeho letopočtu zvýšený lovecký tlak a postupné snižování stavů zvěře, které vedlo až k vyhubení některých druhů. V té době také klesal význam lovu jako doplňku výživy, ale stával se spíše otázkou zábavy vyhrazené panovníkovi. Člověk zaujal díky svým duševním a technickým schopnostem místo na vrcholu potravní pyramidy a začal vyvíjet stále silnější kořistnický tlak na přírodní zdroje. Tato situace vedla k prvním opatřením zaměřeným na ochranu zvěře a počínaje 14. stoletím dochází k postupné přeměně lovectví a myslivosti, jejíž náplní je především ochrana zvěře a péče o ni.
   Při cestě za poznáním podstaty myslivosti jsme dospěli k  racionální činnost zaměřenou na chov a ochranu zvěře, spojenou s ochranou jejího životního prostředí, kde lov znamená náhradu přirozeného výběru, a využívání reprodukční schopnosti zvěře. 


Filozofie myslivosti
 • Lov lze chápat pouze ve spojení s činností zaměřenou na zachování a racionální chov zvěře, opírající se o vědecké poznatky
 • Myslivec musí znát a zvažovat důvody své činnosti, respektovat zachování biologické rovnováhy, být aktivním ochráncem přírody a všech jejích součástí.
 • Lov slouží a ospravedlňuje se jen tam, kde přispívá k udržení rovnováhy v přírodě.
 • Lov dává člověku možnost usmrcovat zvěř.     V důsledku toho se stává i velkou lidskou zodpovědností.
 • Myslivec musí přísně dodržovat a zachovávat etiku lovu.
 • Lov není přípustný bez specifického zákonodárství.
 • Bez dodržování těchto zásad není člověk myslivcem, ale pytlákem.
 
Poskytovatel dotací na rozvoj myslivecké kynologie a ochranu komunikací

57. ročník
Oblastní chovatelské
přehlídky trofejí
  okresu Trutnov


4. - 11.4.2020