Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Vyškov
 
Pozadi
OMS Vyškov
Adresa: Dům odb.sl. Komenského 9 , Vyškov , 682 01
Telefon:515 159 713, 734 487 797
Email:omsvyskov@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsvyskov
Jednatel:Nováková Oldřiška
Předseda:Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 11.30, 12.30 - 17.00
   
IČO:67777911
Účet:153472236 / 0300
Banka:ČSOB, pobočka Vyškov
Kontakt jednatel
734 487 797


Informace

2020

. V sekci Chovatelská přehlídka trofejí vložena pozvánka na přehlídku 14.3.2020

 
 • Veterinární a framaceutická univerzita Brno nabízí školení prohlížitelů zvěřiny. V termínu 7.-8. dubna 2020 proběhne školení nových zájemclů, v termínu 1. dubna bude probíhat pokračovací školení (po 5 a 10 letech od základního školení). Bližší informace nalezente v Přiložených dokumentech (Skoleni_prohlizitelu_zveriny). 
 • V sekci Střelectví (Přiložené dokumenty) byly zveřejněny informace k Veřejnému závodu K4M 800, který se uskuteční 21. června 2020.  
 • V roce 2020 na okresním sněmu bude probíhat volba členů Myslivecké rady a Dozorčí rady OMS Vyškov dalšího funkčního období. V případě zájmu účastnit se voleb jako kandidát na některou z pozic, naleznete podrobnosti v Přiložených dokumentech (Informace_ČMMJ_volby_2020).

2019


 
 • V sekci Kurz uchazečů o první lovecký lístek byly uveřejněny rozvrhy pro základní i opakovací kurz.

   

 • V sekci Střelectví byly zveřejněny střelecké akce pro rok 2020 konané pod záštitou OMS Vyškov ČMMJ.


 
 • V sekci Kynologie byly zveřejněny kynologické akce pro rok 2020 konané pod záštitou OMS Vyškov ČMMJ.


 
 • V termínu 7.-8. března 2020 proběhne školení střeleckých rozhodčích organizované pod záštitou ČMMJ. Zájemci se mohou hlásit u Bc. Štěpánky Fišerové (tajemník střelecké komise a myslivosti ČMMJ) na telefonu + 420 604 564 393 či e-mailu stepanka.fiserova@cmmj.cz.


 
 • V sekci Střelectví byly zveřejněny informace z veřejného závodu v K4M 800 konaného 20. října pod záštitou OMS Vyškov.


 
 • V sekci Kulturně propagační komise byly zveřejněny informace ze semináře o vábění zvěře konaného 14. října pod záštitou OMS Vyškov.


 
 • Již jsou přijímány přihlášky do přípravného školení ke zkoušce z myslivosti se zahájením v roce 2020. Přihlášku naleznete v sekci Kulturně propagační komise. Vyplněnou a podepsanou přihlášku dodejte jednatelce OMS Vyškov paní Novákové.
   

 
 • Přijměte srdečné pozvání na mši sv. Huberta, která se bude konat 6. října v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově. Bližší informace naleznete na pozvánce (viz Přiložené dokumenty níže). 
 • POZOR V období 2.-15. září 2019 bude kancelář OMS Vyškov uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Závažné a neodkladné záležitosti je možné s jednatelem řešit přes e-mail příp. telefonním kontaktem. 
 • Dne 10. října 2019 od 16 hodin proběhne v Letonicích pod záštitou ČMMJ OMS Vyškov seminář o vábení zvěře - Lovy zvěře vábením. Vstup pro členy ČMMJ a adepty zdarma (nutno předložit členský průkaz/index), pro ostatní zájemce 100 Kč. Všichni jsou srdečně zváni! Bližší informace nalezente v pozvánce - viz Přiložené dokumenty níže. 
 • V sekci Střelectví je pozvánka a propozice na Veřejný závod v K4M 800.
 • V sekci Kynologie byly zveřejněny propozice zkoušky norování. • V sekci Kynologie je k dispozici nový formulář přihlášky loveckých psů na zkoušky. 
 • Lesní zkoušky, které se měly konat 7. září 2019, byly z organizačních důvodů ZRUŠENY! 
 • V sekci Kynologie byly zveřejněny propozice pro lesní zkoušky ostatních plemen barvářské zkoušky ostatních plemen a ohařů.


 
 • POZOR - puma
Policie ČR informovala, že na území okresu Vyškov se pohybuje puma. Dbejte zvýšené opatrnosti při pobytu v honitbě! Povolení k odstřelu nebylo uděleno.


 
 • Lesní zkoušky byly z organizačních důvodů ZRUŠENY! 

 • V sekci Okresní sněm jsou k dispozici zápisy z okresního sněmu ČMMJ OMS Vyškov pořádaného 23. května 2019. 

 • V sekci Střelectví je pozvánka a propozice na Memoriál Františka Tomana 

 • Došlo k úpravě propozic zkoušek z vodní práce v Otnicích. Aktualizovanou verzi naleznete v sekci Kynologie. 

 • Dne 29. května 2019 pořádá Výzkumný ústav veterinárního lékařství seminář na téma Africký mor prasat, co jsme se naučili. Pozvánku a podrobnosti naleznete v Přiložené dokumenty (viz níže), účast je bezplatná. 

 • V sekci Kynologie byly zveřejněny propozice pro zkoušky z vodní práce a podzimní zkoušky loveckých psů. 

 • Ve čtvrtek 23. května 2019 od 16 hodin v hotelu Allvet proběhně Okresní sněm ČMMJ OMS Vyškov. Všichni členové jsou srdečně zváni. V případě, že se nemůžete zúčastnit, předejte svou plnou moc jinému členovi, který se sněmu zúčastní. Podrobnosti ke sněmu včetně plné moci naleznete v sekci Přiložené dokumenty (viz níž). 

 • V sekci chovatelská přehlídka trofejí pozvánka na Přehlídku trofejí VLS s.p., divize Plumlov 

 • Došlo ke změně termínu konání zkoušek z norování na 29. 9. 2019 

 • Dne 26. dubna 2019 proběhne Seminář o vábení zvěře s Kateřinou Cheníčkovou. Bližší informace naleznete v pozvánce níže, v části Přiložené dokumenty. 

 • V sekci Kynologie je uveřejněna pozvánka a podrobnosti na zkoušky vloh (ohaři a ostatní plemena) konaných pod záštitou OMS Vyškov v sobotu     27. dubna 2019 v Kozlanech 

 • V sekci Kynologie je uveřejněna pozvánka a podrobnosti na jarní svod konaný pod záštitou OMS Vyškov v sobotu 13. dubna 2019 v Křenovicích 

 • V sekci Chovatelská přehlídka trofejí je uveřejněna pozvánka na chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v sezóně 2018/19 v honitbách okresu Vyškov

 

 
 • V sekci Střelectví je uveřejněna přihláška na školení střeleckých rozhodčích


 
 • Ministerstvo zemědělství vypisuje termín pro Vyšší odborné zkoušky z myslivosti. Bližší informace naleznete v dokumentu níže, v části Přiložené dokumenty.


 
 • ČMMJ a Česká společnost ornitologická spojila síly a vytvořily petici s náz-
vem Vraťme život do krajiny! - petice ČSO a ČMMJ za zdravé zemědělství.
  
Bližší informace na webové stránce:  https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/.
   
V sekci Přiložené dokumenty této stránky (viz níže) je k dispozici podpisový arch.

   
 
    
 
 • Řád sv. Huberta pořádá XXIV. ročník semináře TRADICE A SOUČAST-
NOST V MYSLIVOSTI. V sekci Přiložené dokumenty (viz níže) je k dispozici
   
pozvánka včetně programu a přihlášky a také představení řádu

 
 
 
 • MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ
ČMMJ vyhlásila XVII. ročník soutěže Mé toulky za zvěří, do které mohou děti
     
do 15 let zasílat své výtvory v oboru fotografie, výtvarném a myslivecké poezie.
     
Bliží informace na webových stránkách: 

   
http://www.cmmj.cz/Mladez/Me-toulky-za-zveri-(2).aspx


 
 
 • V sekci Myslivecká komize naleznete pozvánku na chovatelskou přehlídku
trofejí zvěře pro okres Prostějov a výstavu chovatelské oblasti jelena siky oblast
   
Bouzovsko
  

  
 • V sekci Střelectví jsou uveřejněny termíny střeleb pro rok 2019
 
  
 • Kurz přípravy a zkoušky mysliveckých hospodářů proběhnou  
v roce 2019 při dostatečném počtu zájemců. Zahájení teoretické
 
části květen 2019.


Přiložené dokumenty

 Skoleni_prohlizitelu_zveriny (pdf - 638,34 KB)
 Informace_CMMJ_volby_2020 (docx - 12,91 KB)