Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Žďár nad Sázavou
 
Pozadi
Žďár nad Sázavou
Adresa: Komenského 1190 , 591 01
Telefon:566 625 575, 732 185 199, 777 648 373
Email:omszr@unet.cz
Web:www.myslivost.cz/omszdar
Jednatel:Bc. Stanislav Císař
Předseda:Jan Velík
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
Út:-
St:7.30 - 16.00
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777945
Účet:1622147319 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Žďár nad Sázavou
Blok informací levého panelu
Kynologie

Kynologické akce

 

Kynologické akce u OMS Žďár nad Sázavou 2019

 

28.04.  - Jarní svod psů – střelnice OMS Světnov 8.00 hodin, stáří psa nad 6 měs.                 bez přihlášek

11.05. -  Zkoušky vloh ohařů a  ostatních plemen, honitba MS Nová Ves  
               Zátoky.                    
                Přihlášky do 24.4.2019

01.06. -  Lesní zkoušky ostatních plemen, Kinský a.s. střelnice OMS. Přihlášky
              do 10.5. 2019

22.06. -  Zkoušky v norování v MS Pavlínov. Přihlášky do 29.05.2019

24.08. -  Barvářské zkoušky ostatních plemen HS Kněževes.
               Přihlášky do 1.8.2019                  

31.08. - Zkoušky v norování v MS Rovečné. Přihlášky do 14.8.2019

07.09. -  Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen v MS Netín.
              Přihlášky do 19.8.2019

21.09. -  PZ ohařů a ostatních plemen v MS Borovina Vidonín.
              Přihlášky do 23.8.2019


21.09. -  Zkoušky z vodní práce loveckých psů v MS Dolní Rožínka.
              Přihlášky do 30.8.2019

28.09. - Barvářské zkoušky ostatních plemen loveckých psů v HS Kněževes.
              Přihlášky do 6.9.2019

05.10. - PZ ohařů a ostatních plemen v MS Bobrůvka.
              Přihlášky do 20.9.2019
               
12.10. -  Barvářské zkoušky honičů v MS Pavlínov. Přihlášky do 25.9.2019

              Zkoušky jsou pro malý zájem zrušeny.
 

19.10. - Zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře jezevčíků
              a teriérů ZVVZ - Kinský, a.s.. Přihlášky do 30.9.2019

              Zkoušky jsou pro malý zájem zrušeny.

Individuální zkouška barvářů (IHb) - celoročně dle požadavků vůdců
Individuální zkouška z norování (IZN) - celoročně dle požadavků vůdcůPodmínky k přijetí psa na akci :
 • včas zaslat přihlášky s přiloženým dokladem o zaplacení stanoveného poplatku a fotokopií průkazu původu
 • psi jsou ke zkouškám evidováni podle pořadí došlých a zároveň zaplacených přihlášek
 • propozice zkoušek zašle pořadatel vůdcům psů, kteří byli přijati ke zkouškám nejpozději 10 dnů před zkouškami
 • vůdci psů, kteří zašlou přihlášku bez potvrzení o zaplacení budou zařazeni pouze jako náhradníci
 • nepřijetí psa na akci bude žadateli oznámeno telefonicky nebo písemně

Veterinární podmínky :

 • bez klinických příznaků onemocnění, vyloučeny jsou háravé feny
 • vakcinace proti vzteklině v období ne kratším než jeden měsíc a ne delším než 1 rok před konáním akce

Poplatky :
                                            Základní     Poplatek         Členové             Členové                                                       poplatek    členů ČMMJ    OMS Žďár        OMS Žďár z                                                                                                                    honit. přispívajících
                                                                                                          na kyn.činnost

 

 • svod psů                         200,-           150,-             100,-                 50,-

  zkoušky vloh                1.000,-           600,-             500,-                300,-

  zkoušky z norování       1.000,-           700,-             500,-                400,-

  zkoušky podzimní        1.400,-            800,-             700,-                500,-

  zkoušky vodní práce    1.200,-            700,-             600,-                500,-

  barvářské zkoušky       1.400,-            800,-             700,-                600,-

  barvářské zk.honičů     1.400,-            800,-             700,-               600,-                                           
  lesní zkoušky MP        1.400,-            800,-             700,-                600,-                 


  x. - honitby přispívající na kynologickou činnost dle usnesení Okresního sněmu v r.1998
    
Přiložené dokumenty

 prihlaska (docx - 29,20 KB)