Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Zlín
 
Pozadi
Zlín
Adresa: Fryštácká 495 , Zlín - Kostelec , 763 14
Telefon:725 511 101
Email:omszlin@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omszlin
Jednatel:Vladěna Turečková
Předseda:Mgr. Zdeněk Hluštík
  
Úřední hodiny
Po:8.00-16.00 úřední den
Út:8.00-14.00 neúřední den
St:8.00-16.00 úřední den
Čt:8.00-14.00 neúřední den
Pá: neúřední den
   
IČO:67777929
Účet:1400457389 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Zlín
lcr_logo-(2).png
Domů

Okresní myslivecký spolek Zlín

Prosíme všechny členy ČMMJ, aby sledovali webové stránky ČMMJ, kde mohou nalézt všechny aktuální informace:
https://www.cmmj.cz/
https://www.cmmj.cz/soucasna-opatreni-nezakazuji-vykon-prava-myslivosti/

S ohledem na aktuální situaci v ČR související se zákazem volného pohybu osob se ruší všechny akce pořádané ČMMJ OMS Zlín.
Kontakt se sekretariátem OMS Zlín pouze prostřednictvím e-mailu: omszlin@volny.cz nebo telefonicky na tel.
725 511 101

Aktuální informace naleznete zde...

Okresní myslivecký spolek ve Zlíně v současnosti zastřešuje členskou základnu Českomoravské myslivecké jednoty spadající do působnosti pěti pověřených obcí – Zlína, Otrokovic, Vizovic, Luhačovic a Valašských Klobouk. Celkově bylo po transformaci honiteb na bývalém okrese Zlín vytvořeno 100 honiteb, v nichž je sdruženo přibližně 1100 členů ČMMJ.

Nejvýznamnější zvěří je na Zlínsku zvěř srnčí, následována zvěří černou a daňčí. Dále se zde vyskytuje také zvěř jelení a mufloní. Sídlo sekretariátu OMS Zlín je na lovecké střelnici Vršava – Horákův mlýn.

Okresní myslivecký spolek navazuje svou činností na bohatou tradici myslivosti zlínského regionu a je v jejich duchu pořadatelem řady akcí z kynologie, střelectví i výchovy nových adeptů myslivosti. Z připravovaných akcí OMS ve Zlíně je patrná snaha Rady OMS kulturními akcemi, mysliveckou činností a zejména chovatelskou přehlídkou popularizovat tuto činnost u veřejnosti, zejména mezi mládeží.

V tomto funkčním období pracuje Okresní rada a Okresní dozorčí rada v tomto složení.
 
Myslivecká rada OMS ČMMJ ve Zlíně od roku 2015

 
Předseda Zdeněk H l u š t í k, Mgr.
Místopředseda I. Zdeněk M a c h ů
Místopředseda II. Ivana P í s k o v á, Mgr.
Jednatelka Vladěna T u r e č k o v á
Předseda myslivecké komise Václav O b a d a l, Ing.
Předseda střelecké komise Josef S l e z á k
Předseda kynologické komise Vladimír H u t ě č k a, Ing.
Předseda kulturně propagační komise Jiří K o ň a ř í k, Mgr.
Předseda ekonomické komise Norbert P e l c , Ing.
Předseda organizačně-právní komise Ivana P í s k o v á, Mgr.
Předseda ekologické komise Petr G r e g o r o v i č, Ing.
Člen OMR 
Člen OMR
Pavel F r y z e l k a, Ing.
Leopold Š e n k e ř í k


Dozorčí rada OMS ve Zlíně

Předseda Vladimír Z e l i n a, Ing. 
Člen Tibor P e t h ö, Ing.
Člen Ladislav H r b á č e k, Ing.

 

Flag Counter


Počasí Zlín - Slunečno.cz