Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Zlín
 
Pozadi
Zlín
Adresa: Střelnice Vršava - Horákův Mlýn 495 , Zlín , 760 01
Telefon:577 226 960, 577 210 231
Email:omszlin@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omszlin
Jednatel:Ing. Helena Stupnická
Předseda:Mgr. Zdeněk Hluštík
  
Úřední hodiny
Po:8.00-16.00 úřední den
Út:8.00-14.00 neúřední den
St:8.00-16.00 úřední den
Čt:8.00-14.00 neúřední den
Pá: neúřední den
   
IČO:67777929
Účet:1400457389 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Zlín
Blok informací levého panelu
Aktuální informace

Aktuální informace

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - Okresní myslivecký spolek Zlín, zveřejňuje v souladu s ust. § 119 odst. 2 písm. f) stanov Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., svůj záměr prodat následující nemovitosti v obci Tlumačov, katastrální území Tlumačov na Moravě:

  • Stavba, budova s č.p. 766, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 1014, zastavěná plocha a nádvoří,

  • stavba, budova bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 1015,

vše zapsáno na LV č. 1677 pro obec Tlumačov, katastrální území Tlumačov na Moravě, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.

Zájemci o koupi výše citovaných nemovitostí se mohou k záměru prodat tyto nemovitosti vyjádřit a podat své nabídky do 31.3.2017, a to písemně na sekretariát OMS Zlín, či e-mailem na omszlin@volny.cz.

Tento záměr byl schválen usnesením Sněmu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. – Okresního spolku Zlín, ze dne 20.10.2016.

Mgr. Zdeněk Hluštík, předseda OMS Zlín
Zdeněk Machů, místopředseda OMS Zlín

 


Okresní sněm OMS Zlín se uskutečnil ve čtvrtek 20.října 2016 od 15h v sále KD Klobůčan ve Valašských Kloboukách.
Pozvánka a vzor zmocnění delegáta v příloze.
Usnesení v příloze.

OMR Zlín děkuje všem organizátorům setkání dětí mysliveckých kroužků z Lutoniny, Zádveřic - Rakové a Drnovic, které se uskutečnilo ve dnech 3. - 9.7.2016 na Sirákově. Celá akce byla vzorně připravena a provedena.

OMR Zlín blahopřeje našemu členu Oldřichu Vaňharovi ke skvělé reprezentaci na Mistrovství Evropy v univerzalním trapu, které se uskutečnilo ve dnech 16. -19.6.2016 v Maďarsku. Soutěžilo 14 družstev a družstvo ČR, jehož byl členem, se umístilo na 2. místě.

od 1. 7. 2016 je v platnosti nařízení vlády č. 209/2016 Sb. Díky této novele došlo také ke změnám finančních příspěvků uživatelům honiteb.
-          nejvýznamnější změnou je termín podání žádostí, dosavadní termín 30.9. byl nahrazen datem 31. 8.
-          sazba na založení a údržbu zvěřního políčka je pro žádosti podané od 1.7.2016  6 tis.Kč/ha (místo původních 5 tis.)
-          s účinností od 1.9. 2016 je zrušen finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin
-          s účinností od 1.9. 2016 je nutno u zvěřního políčka dodržet níže uvedené podmínky:
§37 (1) a) založení nebo údržba políček pro zvěř o maximální výměře 1 ha; políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, nebo krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období,
§37 (3) výměra políček pro zvěř nepřevyšuje 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného políčka pro zvěř je 0,05 ha a maximální výměra 1 ha, vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř není v jakémkoliv místě menší než 6 m a kultura na políčku pro zvěř, na které se poskytuje finanční příspěvek, není předmětem zemědělské podnikatelské činnosti a slouží pouze svému účelu.
Žádosti podané po 1.7. 2016 je nutno podat na aktuálních tiskopisech.
Podrobnosti k provedeným změnám a aktuální tiskopisy žádostí naleznete na níže uvedeném odkazu Ministerstva zemědělství.
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-myslivosti-rybarstvi-vcelarstvi/index-4.html

Dovolujeme si Vás informovat o termínech školení prohlížitelů zvěřiny, která se konají v nejbližší době: 
Základní kvalifikační školení:
15. – 16. listopadu 2016 v Brně
 
Další školení k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby:
22. listopadu 2016 v Brně
16. února 2017 v Příbrami
 Všechny informace a přihlášky najdete na  webových stránkách http://www.vfu.cz/studium/icvi/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-prohlizitelu-zveriny/index.html.


Fotogalerie z Okresní chovatelské přehlídky trofejí - 7.-9. 5. 2016 - KD Lukov u Zlína

 


Fotogalerie ze zkoušek adeptů o první lovecký lístek - 5.3.2016 - Restaurace U Barchuchů Zlín 

 
Více informací v sekci Ekonomické komise zde...


V příloze jsou plány akcí na rok 2016, začátky akcí obvykle v 8h.

Unikátní publikace Myslivecké zpívání - výběr lidových mysliveckých písní - písničky vybral a uspořádal František Libosvár, je zde k prodeji za cenu Kč 50,-.

Drobný materiál k prodeji:

druh, autor
odznak OMS 30
pozvánka na hon 5
Rostliny vhodné pro zvěř – Libosvár, Hanzal 215
Samorosti s mysliveckým srdcem - Libosvár 200
Všechny moje hlasy – Koudelka 150
kniha plomb 100
záznamník proškolené osoby 100
povolenka k lovu 5
nášivka s logem 50
Myslivecké dekrety
Povídání o srncích - Javůrek
|Lovy v Karpatech - Komárek
reflexní nákrčník
reflexní pásek na klobouk
dokladovka
50
80
380
200
70
70

Nejnovější zkušební řád pro psy je dostupný na stánkách ČMMJ
následující odkaz:


ZKUŠEBNÍ ŘÁDY ZDE


Medaile a diplomy z Natura Viva 2015 k vyzvednutí v kanceláři.

Transformace mysliveckých sdružení na spolky -  v příloze je 5 dokumentů k tomu se vztahujících, ve formátu rtf a doc.V případě potřeby je možno volat v pátky od 9 - 11 hod. JUDr. Kocáb tel. 736 252 891.
Dále je možno také využít  materiálů na stránkách časopisu Myslivost:
http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Jak-vytvorit-navrh-na-zapis-zmen-zapsanych-udaju-d
 
S ohledem na stěhování hlavní pošty Zlín:

Od 1.4.2013 prosím používejte adresu:
Okresní myslivecký spolek Zlín, střelnice Vršava - Horákův mlýn 495, 760 01 Zlín


Od 1.10.2012 byl  spuštěn nový on-line systém členské evidence a platícím členům jsou vydávány nové členské průkazy.
Bude prováděna kontrola osobních údajů, případně oprava, povinný údaj je telefonní číslo, doporučený údaj e-mailová adresa.

Členské příspěvky s pojištěním od  roku  2010 a dále  činí:
- ve věku do 64 let                          - 800 Kč,
- starší od 65 let                              - 500 Kč,
- úplní invalidé -III.st.                      - 500 Kč, nutno doložit každý rok potvrzení,
- studenti denního studia do 26 let   - 500 Kč, nutno doložit každý rok potvrzení o studiu
- lesníci a myslivci z povolání            - 550 Kč (není zahrnuto povinné pojitění).

Dle stanov ČMMJ nezaplacením členského příspěvku do 31.12. běžného roku na nasledující rok zaniká členství. Členství se obnoví po zaplacení vstupního poplatku ve výši 100,- Kč a řádného členského příspěvku na daný rok.
Příspěvky na další rok je tedy nutno zaplatit nejpozději do konce kalendářního roku. Členský příspěvek je spojen s povinným pojíštění dle zákona 449/01 Sb. (o myslivosti). Po Novém roce členům s nezplaceným příspěvkem chybí pojištění a nemohou se účastnit loveckých příležitostí!
Pořadatelé společných akcí by měli v této době obzvlášť důsledně kontrolovat pojištění účastníků.


HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. od 1.7.2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy ČMMJ do zahraničních států EU a EHP.
Lze si vyzvednout pojistnou smlouvu přeloženou do světového jazyka u jednatelky OMS Zlín ti členové, kteří chtějí reálně vycestovat za myslivostí a v případech, kdy to bude opravdu využito.

Za podmínky, že držitel či nájemce honitby je členem ČMMJ nebo v kolektivu držitele či nájemce honitby je min. 80% členů v ČMMJ, jsou úrazově pojištěny i jiné osoby na pořádaných akcích.

Plné znění skupinových pojistných smluv - pojištění odpovědnosti, pojištění úrazu, další informace naleznete na stránkách pojišťovny  HALALI:
www.halali-pojistovna.czPřiložené dokumenty

 1navrh-zapisu-clenske-schuze (doc - 18,00 KB)
 1prezencni-listina (doc - 19,10 KB)
 1souhlas-se-zapisem-do-rejstriku-a-prohlaseni (doc - 14,95 KB)
 1souhlas-vlastnika-budovy-s-umistenim-sidla-spolku (doc - 29,70 KB)
 Snem-pozvanka-2016 (doc - 23,55 KB)
 stanovy-MS-podle-NOZ (doc - 37,57 KB)
 RTF-navrh-zapisu-clenske-schuze (rtf - 94,39 KB)
 RTF-prezencni-listina (rtf - 98,73 KB)
 RTF-souhlas-se-zapisem-do-rejstriku-a-prohlaseni (rtf - 42,81 KB)
 RTF-souhlas-vlastnika-budovy-s-umistenim-sidla-spolku (rtf - 37,32 KB)
 RTF-stanovy-MS-podle-NOZ (rtf - 215,58 KB)
 Terminovka-2016chron (xls - 11,26 KB)
 Terminovka-OMS-2016 (doc - 21,50 KB)
 Usneseni-snemu-2016 (odt - 26,29 KB)
 Vzor-plna-moc-pro-myslivecke-spolky (doc - 30,72 KB)
 

Flag Counter


Počasí Zlín - Slunečno.cz