Aktuality

44. Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ v Trhové Kamenici - kategorie „A“

| Diskuzní fórum
44. Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ v Trhové Kamenici - kategorie „A“
Rok utekl jako voda a se začátkem prázdnin nadešel opět čas národního finále soutěže Zlatá srnčí trofej. Letos proběhl již 44. ročník, tentokrát v Rekreačním zařízení Sluníčko v Trhové Kamenici na Chrudimsku.
 
Od 5. do 19. 7. měly na zmíněném místě sraz děti, které absolvovaly před prázdninami maximálně 5. třídu ZŠ – soutěžící v kategorii „A“. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 59 mladých soutěžících (23 dívek a 36 chlapců).
V sobotu, po nástupu na soustředění, děti čekala první vycházka po okolí, během níž se seznámily s kamarády v oddílu a také se zhostily prvního úkolu, kterým bylo vymýšlení jména pro oddíl na téma „ze života hmyzu“. Po večeři nadešel čas poslední přípravy na první část soutěže jednotlivců, jíž byly písemné testy. Ty byly na programu v neděli dopoledne. Bylo v nich možné získat maximálně 100 bodů a skládaly se z testových otázek, kdy se správná odpověď vybírala vždy ze tří možností, a dále z popisu obrázků jelena lesního a shozu daňka evropského mysliveckou mluvou. Během odpolední vycházky s oddílovými vedoucími byli naši mladí soutěžící seznámeni se správnými odpověďmi z testové části soutěže.
Večer nadešel čas pro úvodní seznamovací táborák, během něhož jsme se navzájem představili a děti nám odtajnily i názvy oddílů na téma soustředění. Jednotlivé oddíly se tedy jmenovaly: Hrobaříci, Komáři, Vostrý žihadla, Repelenti a Škodíci. Dalším bodem bylo vyprávění pozvaných hostů o okolí, přírodě i mysliveckém hospodaření. Tohoto úkolu se zhostili naši pozvaní hosté z řad AOPK Pardubice (Mgr. Peřina), Lesní správy Nasavrky (Ing. Holub, Ing. Smutný), KŘ Choceň (Petra Novotná) a z místního MS Trhová Kamenice (p. Kábele a p. Kysela). Na závěr jsme si opekli špekáčky jako u každého správného táboráku.
Od pondělí již nastal čas pro intenzivní přípravu na druhou část soutěže – na poznávačku. Výuka probíhala s oddílovými vedoucími během každodenních vycházek do okolní přírody i během výukových bloků, v jejichž průběhu přednášeli vybraní vedoucí na téma lovectví, střelectví a kynologie. To vše bylo prokládáno sportovními utkáními mezi oddíly v kopané a vybíjené. I výsledky těchto utkání se započítávaly do celotáborové hry. Od úterý jsme taktéž začali vyrážet na čekané s dětmi. K dispozici nám byla honitba MS Trhová Kamenice a režijní honitba LS Nasavrky. Aby se dětí vystřídalo co nejvíce, kromě vedoucích s nimi na čekané chodili i členové MS a pracovníci z LS. Během úterní čekané se jedné skupince povedlo s Petrou Novotnou ulovit i sele prasete divokého, které jsme přivezli do našeho tábora a předvedli jsme pro účastníky vzdání pocty ulovenému kusu, předání úlomku úspěšnému lovci i ošetření úlovku. Ve čtvrtek se podařilo p. Kyselovi ulovit v honitbě MS Trhová Kamenice ještě srnce, a tak nám přivezl ukázat i toho. Z něj jsme si půjčili hlavu a dětem jsme předvedli v následujících dnech preparaci srnčí lebky.
Jelikož jsme bydleli v chatičkách, vydaly se děti se svými vedoucími na jednu noc přespat k myslivecké chatě, u níž bylo i ohniště. Úkolem každého oddílu bylo uvařit si kotlíkový guláš k večeři a odebrat z něj vzorek, který později hodnotila nezávislá komise porotců a vybírala nejzdařilejší. I výsledky vaření guláše se počítaly do mezioddílové soutěže. V průběhu každodenních vycházek po okolí měl každý oddíl k dispozici sádru a odléval stopy zvěře. Nutno říci, že všechny oddíly nás překvapily tím, jaké množství stop různých druhů zvěře dokázaly odlít.
Na táborech také bývá zvykem, že probíhá soutěž ve střelbě ze vzduchovky - a na našem soustředění mladých myslivců je to téměř samozřejmostí. V soutěži jednotlivců zvítězila Lucinka Haitlová s vynikajícím výkonem 49 bodů z padesáti možných!
V sobotu odpoledne k nám do tábořiště zavítali milí hosté, tentokráte i se svými psími kamarády. Poutavou kynologickou ukázku zajistil OMS Chrudim, za což jim patří velké díky. Děti se zájmem poslouchaly a přihlížely ukázkám různých disciplín ze zkoušek a nakonec měly na vůdce pejsků i řadu dotazů. Neděle byla věnována hlavně finální přípravě na poznávačku. Děti si ještě opakovaly to, z čeho měly největší obavy, a myslím, že u většiny to bylo určování názvů rostlin. Ty měly proto ještě vystaveny i s popisky ve sklenicích u hlavní budovy.
V pondělí nadešel den D. Během poznávačky, na které bylo možné získat celkem 305 bodů, soutěžící určovali pobytové stopy, rostliny, myslivecké vybavení, čelisti, shozy, zbraně, lebky, psy, myslivecká zařízení i trofeje. Správné odpovědi dětem sdělili vedoucí ihned po skončení této části soutěže.
V úterý jsme pro odlehčení vyrazili na celodenní výlet. Objednaný autobus nás nejprve zavezl k zámku ve Žlebech, kde nás čekala prohlídka zámku. Poté jsme přešli do Obory Žleby, kde chovají i bílé jeleny. Nejdříve nás uvítal oborník Ing. Nevole, který si pro nás připravil povídání s ukázkou shozů a dalších exponátů týkajících se zvěře. Jeho vyprávění bylo velice poutavé, děti pozorně a se zájmem naslouchaly i přesto, že panovalo úmorné tropické počasí. Poté jsme shlédli sokolnickou ukázku a následně se prošli částí obory, kde jsme viděli různé druhy zvěře včetně bílých jelenů. Po příjemném občerstvení v místním bufetu nás autobus odvezl k přehradě v Křižanovicích. Tam už čekal pan Květenský, který nás seznámil s historií i současností přehrady, a dokonce nás vzal na prohlídku do útrob hráze. Poslední zastávkou při našem výletě byla Obora Slavice. Tou nás provedl Ing. Miroslav Holub, který nám o zvěři v ní i pěkně popovídal. S chutí jsme přijali připravené občerstvení v podobě limonády a výborných špekáčků opečených na ohni. Tímto byl náš celodenní výlet u konce a my se příjemně unaveni vraceli zpět do tábořiště. Jaké pak bylo pro děti překvapení, když jsme je uprostřed noci vyrušili ze spánku a vypravili je na krátkou stezku odvahy.
V dalších dnech probíhaly další soutěže a stále také výlety po okolí. Již tradiční je soutěž „Bavíme se sami“, při které děti předvádí svým vedoucím, co si v průběhu tábora připravily pro jejich pobavení. Jednotlivé disciplíny jsou písnička nebo básnička, pokřik, scénka, a vlajka oddílu. Všechny nás překvapilo, jak byly děti šikovné a vynalézavé. Další soutěží je „Huráolympiáda“, při které zápolí oddíly mezi sebou v netradičních sportovních disciplínách, a pro zasmání všech se účastní i oddíl vedoucích.
Po Huráolympiádě přišlo v pátek odpoledne na řadu tradiční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže jednotlivců. Za zvuků loveckých fanfár v podání Martiny Novotné přebírali všichni mladí soutěžící pamětní odznaky, trika, hrnečky a další hodnotné ceny rozdělené podle toho, jak se kdo umístil. Vyhlášení výsledků byli přítomni zástupci ČMMJ, LČR, OMS Chrudim, KŘ Choceň, Lesní správy Nasavrky i MS Trhová Kamenice.
Po večeři přišlo na řadu vyhlášení mezioddílové soutěže, v níž členové vítězného oddílu i letos obdrželi pěkné zavírací nože. Z předem stanoveného programu zbývala jen rozlučková diskotéka, na které se děti opravdu bavily až do prodloužené večerky.
Ráno potom následovala jen poslední odlehčená rozcvička, snídaně a poté odjezd do našich domovů. Ač se některým účastníkům ze začátku malinko stýskalo po domově, při odjezdu se nenašel snad vůbec nikdo, komu by se chtělo odjíždět.
Závěrem bych chtěl za všechny účastníky poděkovat ČMMJ, že tuto nádhernou soutěž pořádá, a dále pak děkuji též OMS Chrudim, KŘ Choceň, LS Nasavrky a MS Trhová Kamenice za pomoc se zajištěním zdárného průběhu soustředění. Tato akce by se jen stěží obešla sponzorů, mezi které patřili: Toyota, Ministerstvo zemědělství a Lesy České republiky, s. p. Velké díky bych chtěl vyslovit Petře Novotné, která nám významně pomohla s organizací celé akce, a dále také manželům Vaníčkovým za pomoc při přípravě finále.
Největší poděkování bych však chtěl věnovat perfektním vedoucím, kteří utrhli 14 dní ze svého volného času, aby ho věnovali této nádherné soutěži a práci s mládeží. Děkuji tedy Martinu Záviškovi, Josefu Kučerovi, Ivě Holadové, Michalu Beranovi, Marku Šťovíkovi, Michaele Hlavoňové, Tomáši Češkovi, Veronice Šmerdové, Ivance Mančíkové, Ondrovi Šedivému, naší zdravotnici Michaele Kadlecové a v neposlední řadě zástupkyni hlavního vedoucího Blance Pařilové.
Úplným závěrem bych chtěl popřát mnoho mysliveckých zážitků a poděkovat všem, kdo se podílí jakkoliv na práci s naší mysliveckou mládeží.
Myslivosti a soutěži Zlatá srnčí trofej ZDAR!
 
Ladislav PAŘIL
hlavní vedoucí NF ZST kategorie „A“
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

vychází v 4:53 a zapadá v 21:13 vychází v 1:55 a zapadá v 15:08 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...