Aktuality

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI V ROCE 2014

| Diskuzní fórum
Stejně jako každý rok i letos zveřejněny finanční příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření.

Rámcově jsou stejné jako v předchozím roce, ale došlo k několika zásadním změnám.

Žádost se již nebude nadále podávat na krajských úřadech, ale na pobočkách Ministerstva zemědělství, čímž se rozumí místně příslušné zemědělské agentury. Termín podání žádostí se mění  z 31.5. na 30.9. Další změnou je, že se finanční prostředky poskytnou až po realizaci předmětu žádosti, nikoli před realizací, jak tomu bylo doposud. Zde bohužel hrozí z důvodu omezení finančních prostředků, že některým, zvláště pozdním žadatelům, nebudou finanční prostředky za odvedené opatření či činnost uhrazeny.

Potěšující zprávou je rozšíření podpory drobné zvěře, kdy po podpoře koroptví a vodní pernaté zvěře v minulých letech, přistoupilo Ministerstvo zemědělství i k podpoře mizejícího zajíce polního. Konkrétně se jedná o podporu vypouštění odchovaných nebo odchycených zajíců. Výše podpory je ve výši 1500 Kč.

Veškeré pokyny a formuláře žádostí je v Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, které bylo zveřejněno dne 28. února 2014 ve sbírce zákonů v částce 13. Tento dokument je ke stažení na webových stránkách časopisu Myslivost,  (viz přiložený soubor), Českomoravské myslivecké jednoty a Ministerstva zemědělství v formátu PDF.

Doufejme, že předání agendy podávání žádostí a uvolňování finančních prostředků na vybrané myslivecké činnosti proběhne v klidu, ve prospěch naší myslivosti.

 

Zpracoval Ing. Luděk Králíček ve spolupráci se zaměstnanci Středočeského kraje a Magistrátu hlavního města Prahy

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

NV_30_2014-Sb- NV_30_2014-Sb- (1,61 MB)
vychází v 4:50 a zapadá v 21:12 vychází v 23:01 a zapadá v 6:37 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...