ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Informace z jednání Myslivecké komise Agrární komory ČR

Ing. Vladimír Diviš | Diskuzní fórum
Myslivecká komise Agrární komory ČR na svém jednání dne 2. září 2013 mimo jiné projednala a po diskuzi doporučuje v souvislosti se změnou vyhlášky o dobách lovu předložit ministru zemědělství návrh, aby doba lovu prasete divokého – kňour, bachyně, sele a lončák byla od ledna do prosince, tedy bez omezení.

Myslivecká komise Agrární komory ČR na svém jednání dne 2. září 2013 řízeném předsedou komise a víceprezidentem AK ČR ing. Jindřichem Šnejdrlou za účasti ing. Martina Žižky Ph.D. vrchního ředitele sekce lesního hospodářství pověřeného výkonem funkce náměstka ministra pro úsek lesního hospodářství MZe mimo jiné projednala a po diskuzi doporučuje v souvislosti se změnou vyhlášky o dobách lovu představenstvu AK ČR předložit ministru zemědělství návrh, aby doba lovu prasete divokého – kňour, bachyně, sele a lončák byla od ledna do prosince, tedy bez omezení. Toto stanovisko bylo přijato z důvodu přemnožení divokých prasat a v návaznosti na jimi způsobené škody.

 

Etika lovu plných bachyní a ochrana v období metání mláďat je záležitostí lovce.

 

Současně bylo doporučeno, aby tento návrh byl realizován od 1. 1. 2014 s tím, že další změny dobu lovu u ostatních druhů sparkaté zvěře MK AK ČR nedoporučuje.

 

Dále Doc. Ing. Miroslav Vlach představil organizace Safari club International Bohemia charter a Artemis. Současně hovořil o přípravě nové publikace „Myslivost“ s tím, že doba jejího vydání se připravovala na prosinec letošního roku, ale vzhledem k přípravě novelizované vyhlášky MZe č. 245/2002 Sb. o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu se vydání nové publikace „Myslivost“ posouvá na rok 2014.

 

                                                                                                    Ing. Vladimír Diviš

                                                                                                       člen MK AK ČR

Diskuzní fórum

Informace z jednání Myslivecké komise Agrární komory ČR > Celoroční lov veškeré černé zvěře Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
Petr Ellhenicky - 4.9.2013 15:46:26
   
Celoroční lov veškeré černé zvěře
Nebývalo zvykem informovat mysliveckou veřejnost, co se projednává na vyšších místech. Informaci schvaluji ale s obsahem se úplně neztotožňuji

User avatar
Host
Stella - 4.9.2013 17:13:28
   
RE:Celoroční lov veškeré černé zvěře
Totálna poľovnícka zvrátenosť. A ňou si chceme šplhnúť u verejnosti???

User avatar
Member
Member
Drahoš Hickl - 8.9.2013 8:35:23
   
RE:Celoroční lov veškeré černé zvěře
Doufám, že v pravidelných informacích z jednání myslivecké komise agrární komory se bude pokračovat.Tímto děkuji ing. Vladimíru Divišovi.
Článek:Budou se měnit doby lovu a tahle informace nejsou totožné, takže uvidíme co konečné znění.

User avatar
Member
Member
Filip Doza - 8.9.2013 21:39:29
   
RE:Celoroční lov veškeré černé zvěře
Agrární komora navrhuje myslivcům, jak lovit černou zvěř. Navrhuji, aby MR ČMMJ projednala a navrhla změnu v zákoně půdě, kde by zemědělcům uložila přijmout taková opatření, která by nestimulovala černou zvěře k větší množivosti, resp. usnadnily myslivcům lov černé.

User avatar
Member
Member
M.T. - 12.9.2013 12:46:04
   
RE:Celoroční lov veškeré černé zvěře
Prosím, prečtěte si článek MUDr. Krejčího v M 9/2013, ve kterém je poukázáno na základní problémy a návrh postupu v řešení stavu. To je ale už úkolem těch, kteří mají tu politickou-zákonodárnou sílu ( nevím, zda-li také zájem) pomocí úpravy zákona nebo vyhláškami stav řešit. Ohledně úpravy doby černé zvěře bych doporučoval, aby se do té stávající vůbec nepletli, natož aby ji měnili.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...