ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Jak dále v ČMMJ a s novým jednatelem

Jiří Kasina | Diskuzní fórum
Jak dále v ČMMJ a s novým jednatelem
Jediným statutárním zástupcem Českomoravské myslivecké jednoty, který „přežil“, resp. neabdikoval, a logicky proto nese na bedrech vedení organizace, je Ing. Jiří Chmel. Vedl jsem s ním první oficiální rozhovor po personální erupci, zcela logicky jsem ho proto požádal o odpovědi v den, kdy se fakticky uzavíralo výběrové řízení na nového jednatele.
 Dovolím si hned v začátku snad trochu symbolickou či vypovídající poznámku – rozhovor jsme vedli v pracovně jednatele na Sekretariátu v Lešanské ulici, která slouží prozatímně jako útočiště pana místopředsedy při jeho pracovních návštěvách v Praze – a já si při rozhovoru uvědomil, že jsem v této místnosti poprvé v životě!

 

Na Sboru zástupců se vyjevil názorový rozdíl mezi jednatelem a předsedou na jedné straně a zbylými členy Myslivecké rady na straně druhé. Jak velký z tvého pohledu byl nesoulad v jednání nejvyššího vedení ČMMJ a jak se to projevilo na jednání Sboru zástupců?

Při minulém rozhovoru jsem naznačil možné cesty, Sbor zástupců byl velmi bouřlivý, začal v 10 hodin a skončil po 22 hodině, ale přijal váhou 87 % hlasů usnesení, které již bylo otištěno v Myslivosti číslo 7. Disharmonie mezi členy Myslivecké rady trvala víc než rok. Protože Myslivecká rada rozhoduje hlasováním, ne vždy se menšina připojila k většině, tak jak bylo usnesení přijato. Situace nastolená 6. 5. 2014 expředsedou Ing. Palasem všechny udivila, nic nebylo avizováno. Nicméně mandát předsedy a místopředsedy podle občanského zákoníku skončil 6. 7. letošního roku a pracovně právní vztah skončí Ing. Kostečkovi 31. 7. 2014. Teprve Sbor zástupců řekl, jak se bude pokračovat dál, proto si dovolím některé části z usnesení odcitovat. Bylo uloženo Myslivecké radě pokračovat ve vedení ČMMJ bez kooptace nových členů, dále bylo uloženo Myslivecké radě dokončit výběrové řízení na místo nového jednatele, a to tak, že ho provede celá Myslivecká rada jakožto výběrová komise. Od posledního rozhovoru  proběhla dvě řádná zasedání Myslivecké rady a k dnešnímu dni další dvě mimořádná jednání, další jednání je svoláno na začátek srpna letošního roku.

 

Je možné brát za bernou minci tvrzení pana expředsedy, že jediným důvodem k odstoupení byla nespolupráce s Mysliveckou radou v oblasti získávání finančních prostředků?

Rozpočet ČMMJ jako klíčový finanční dokument byl schválen na Myslivecké radě po několika odkladech a projednávání a byl schválen na Sboru zástupců tak, jak byl předložen. Díky panu předsedovi Ing. Palasovi a jednateli Ing. Kostečkovi se podařilo získat na letošní rok dotaci z Ministerstva zemědělství. Stávající členové, kteří zůstali v Myslivecké radě budou pokračovat a shánět finanční prostředky, u Lesů ČR, navštívíme Českou zbrojovku Uherský Brod a další firmy, vysvětlíme situaci, že po určitém rozruchu došlo k uklidnění na Sboru zástupců, kde se věci vydiskutovali a organizace funguje dál.

 

Kolik se přihlásilo kandidátů na nového jednatele a jaká byla úroveň kandidátů z tvého pohledu?

Myslivecká rada, když vyhlásila výběrové řízení, stanovila kvalifikační požadavky a požadované doklady přiložené  k přihlášce. Do 20. 6. 2014 se přihlásilo celkem 11 uchazečů, Myslivecká rada svolala na 24. 6. 2014 mimořádné zasedání a jako výběrová komise zasedala při prvém kole výběrového řízení, což znamenalo komisionální otevření obálek a kontrolu dokumentů. Zjistili jsme, že z 11 uchazečů nedodali dva uchazeči základní dokumenty, jeden uchazeč nedodal fotokopii dokladu o ukončení vysokoškolského vzdělání a další kolega nedodal požadovanou koncepci práce sekretariátu v požadovaném rozsahu normostrany  a dále dva uchazeči mají kratší praxi než jsou požadované 4 roky po ukončeném vysokoškolském studiu. Rozhodli jsme se, že druhé kolo a to výběrový pohovor se 7 uchazeči, kteří splnili základní podmínky výběrového řízení bude ve středu 2. 7. 2014. Kandidáti byli zváni po půlhodině od deseti hodin. Pohovoru se ze sedmi pozvaných dostavilo šest v daném čase, jeden se písemně omluvil, neboť má dovolenou s dětmi mimo Prahu. Výběrové řízení bylo standardní, seznámili jsme uchazeče se základními požadavky na jednatele, s pracovněprávními informacemi a platovými podmínkami. Zajímal nás přepokládaný termín nástupu, abychom zajistili funkčnost Sekretariátu. Dohodli jsme se, že součástí toho výběrového řízení bude ověření jazykových znalostí, takže bylo hovořeno i v jazyku, který uváděli, že znají velmi dobře. Po ukončení výběrových pohovorů seřadili členové Myslivecké rady šest uchazečů podle jednotlivých kritérií v pořadí od 1 do 6. Bylo přítomno 10 členů Myslivecké rady a následně každý nahlásil své hodnocení. Po sumarizaci hodnocení vyšel jako nejlépe hodnocený Mgr. Martin Horálek. Na základě toho se Myslivecká rada usnesla ho jmenovat jednatelem ČMMJ. Dále uložila mě jako místopředsedovi, abych jménem Myslivecké rady zaslal jednotlivým uchazečům výsledky výběrového řízení. Rozhovor vedeme 9. 7. 2014, tedy v den, kdy písemně uzavíráme výběrové řízení na jednatele ČMMJ. Současně tuto informaci dáváme na web ČMMJ.

 

Je možné uvést bez konkrétních jmen, zda přinesli kandidáti zajímavé nápady, v čem by chtěli změnit fungování ČMMJ jako celku?

Abychom měli dostatek času a klidu na posouzení, tak již 24. 6. 2014 jsme oskenovali návrhy koncepce práce Sekretariátu, tak, jak je předložili jednotliví kandidáti a poslali je všem členům Myslivecké rady, aby se měli čas připravit. Mohu říci, že každý z uchazečů k tomu přistoupil zajímavým a zodpovědným způsobem, rozdělili si většinou úkoly na krátkodobé, dlouhodobé, zejména se tam opakuje záležitost zlepšit komunikaci v rámci organizace, nezastupitelnou roli hraje časopis  Myslivost a zejména internetová komunikace. Někteří uchazeči se zabývali i ekonomikou, a pokud toto hodnotím ze svého pohledu, tak z těch šesti kandidátů dva významným způsobem navrhli posunutí činností, kterými bychom se měli zabývat.

 

Je teda možné vypíchnout alespoň některé z pozitiv, které přinesl Mgr. Horálek?

Mgr. Horálek svoji koncepci rozdělil do dvou etap, první etapu nazval správně jako etapu do volebního Sjezdu v roce 2015, kdy je třeba začít řešit úkoly od Sboru zástupců jako krizový management s důrazem zvýšit vzájemnou komunikaci s následnou stabilizací vedení ČMMJ.  V této etapě je třeba se zaměřit na přípravu nových stanov, dále se zabývat přípravou Sjezdu a přípravou mezinárodní výstavy trofejí a organizací celé naší činnosti až do příštích voleb. Druhou etapu logicky zakotvil do období po zvolení nového vedení ČMMJ po Sjezdu, který předpokládáme na listopad 2015, kdy je třeba daleko více rozvinout činnost ČMMJ jako zapsaného spolku v souladu s danou dobou, to je moderními náhledy na myslivost, ekonomiku, ochranu přírody apod. Aby celý Sekretariát působil jako profesionální výkonná složka ČMMJ.

Je asi důležité uvést, že jsme všem uchazečům zdůraznili, že při práci jednatele vyžadujeme plný pracovní úvazek jako hlavní pracovní náplň, že hlavním úkolem jednatele je řídit činnost Sekretariátu, aby jeho pracovníci plnili úkoly, které jsou přijaty Sborem zástupců a Mysliveckou radou.

 

Je asi veřejným tajemstvím, že panoval jistý nesoulad mezi jednatelem Ing. Kostečkou a Mysliveckou radou a některé věci se projednávaly asi ne zrovna v duchu Stanov. Jak chce Myslivecká rada napomoci tomu, aby se nový jednatel rychle zapracoval, a v jakých směrech je možné zlepšit vzájemnou komunikaci?

S každým uchazečem jsme měli možnost hovořit 30 minut, takže i u Mgr. Horálka jsou důležité informace v tom směru, že vystupoval v médiích a napomáhal ve volební kampani, není členem žádné politické strany, což budeme do budoucna požadovat, myslím si, že i na toto téma si někdy příště budeme povídat. Z jeho vystoupení o činnosti celé ČMMJ, resp. o činnosti Sekretariátu jsme pochopili, že bude velmi zodpovědný, bude vystupovat jako jeden z těch, kteří napomáhají dobrému jménu ČMMJ, a zejména jsme mu řekli, že nemůže vystupovat jako sám jediný, který je zodpovědný za celou ČMMJ. Stanovy říkají, že ČMMJ zastupují, jednají a podepisují vždy dva zástupci. V minulosti se totiž občas stávalo, že byla Myslivecká rada postavena před hotovou věc, která byla již předem dojednána. Možná že i to přispělo k různým problémům, které nastaly. Stanovy se vztahují na nás, na zvolené funkcionáře, i na nás jako členy. ČMMJ není otázkou jednoho člověka, je to vždycky jednání celého orgánu - Myslivecké rady, Sboru zástupců, každý názor, který zazní je důležitý a je třeba s ním pracovat. I ti, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, tak dávali zajímavé informace, někdo dal zajímavou informaci jak vylepšit komunikaci, někdo dal informaci o tom, že systém myslivosti v ČR je postaven na nízkých financích apod.

 

S některými kandidáty by byla možná spolupráce?

Ti, kteří neuspěli a mají dobré nápady, jsou členy ČMMJ, tak je třeba s nimi počítat, protože nové volby v roce 2015 jsou v podstatě v dohledu a je třeba vše připravit, aby jednání probíhalo v přátelském duchu, aby byli vhodní a připravení kandidáti ve prospěch celé ČMMJ.

 

Mgr. Horálek bude přijat na trvalý pracovní poměr?

Všichni uchazeči dostali informaci, že pracovní poměr jednatele podle zákoníku práce je na dobu neurčitou s využitím zkušební doby, kterou jsme v tomto případě stanovili na pět měsíců.

 

Při Sjezdu na podzim 2015 se bude volit nové vedení, ale jednatel se nový volit nebude?

Je to správná otázka a já jednoznačně odpovídám, že nemůžeme dopustit, abychom v listopadu 2015 odstřelili celé vedení ČMMJ. Při volbě nové Myslivecké rady, ať už principem ze zástupců krajů, nebo principem stávajícím, musí být zachována kontinuita, kterou zajistí fungující jednatel i Sekretariát. Pokud bychom měnili současně i jednatele, paralyzovali bychom činnost celé ČMMJ. Taková situace, která nastala v květnu letošního roku, možná i záměrně, nikdy za celou éru organizace nebyla, aby odstoupil předseda, místopředseda a současně jednatel dal výpověď, takovou situaci nesmíme do budoucna dopustit.

 

Mnozí čtenáři velmi rychle začali zjišťovat informace po internetu o Mgr. Horálkovi, on uvádí ve svém životopisu řadu funkcí, jak je to případně s dalšími funkcemi a jak by Myslivecká rada hodnotila to, že by vystupoval v jiných orgánech nebo společnostech?

Myslím si, že Myslivecká rada, ať tato stávající, tak i minulá, si ověřila model, kdy byla umožněna předchozímu jednateli současně i jiná činnost a podnikání. Dnes je zřejmé, že to nebylo v roce 2006 vhodné rozhodnutí a bylo chybou umožnění takové další činnosti pro jednatele. Nemůžeme to kritizovat, někteří z nás u toho byli, i já, hlasovali jsme pro to, nicméně dnes je jasné, že jednatel tak velké organizace musí být tím, kdo se bude úkoly zabývat na plný úvazek, může si spravovat vlastní majetek, může i dělat aktivity, které jsou umožněny v zákoníku práce, to mu nemůžeme zakazovat, ale nepřipustíme, aby řešil další podnikatelské činnosti a angažoval se v jiných organizacích bez vědomí Myslivecké rady.

 

Sekretariát byl terčem časté a oprávněné kritiky, jak by měl v tomto směru nový jednatel změnit práci Sekretariátu a otázkou je, zda by neměl začít od čistého stolu a udělat personální nebo finanční audit?

Součástí všech jednání Myslivecké rady je vždy přítomen předseda Dozorčí rady, takže on některé kroky podnikne, budeme se k tomu vracet až při řádném zasedání 9. 9. 2014 Nový jednatel se musí s činností Sekretariátu co nejrychleji seznámit, poznat, co to obnáší. Sekretariát byl personálně dosti zúžen, redukce přicházela v souvislosti s redukcí finančního zabezpečení. Pro letošní rok je schválen rozpočet tak, aby byla činnost zajištěna a pomyslný koláč mezd, který není zase až tak malý, byl na rozdíl od minulosti spravedlivě rozdělen. Pokud nastane situace, že zjistíme, že máme dost finančních prostředků a některé funkce a činnosti jsme opustili, v souladu se Stanovami budou vypsána výběrová řízení na obsazení nových míst na Sekretariátu a zaměstnanci budou přijímáni se souhlasem Myslivecké rady. Bohužel je pravdou, že se dnes stává, že ve zúženém počtu nejsou všechny úkoly včas a v dostatečné kvalitě zpracovány a plněny. Výrazné snížení zaměstnanců proběhlo v oblasti kulturně propagační činnosti, stejně tak ale byla snížena ne zcela vhodně myslivecká a střelecká agenda. Odešlo pět lidí během dvou let. Musí být naší společnou snahou s novým jednatelem udělat vše pro to, aby se činnost Sekretariátu znovu rozšířila, aby byly poskytovány služby a servis v širším a hlavně kvalitnějším rozsahu, než tomu bylo v posledních dvou letech.

 

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
zcmayeJvoEOCPDcrI ibysksjp
1 530 ibysksjp
(6.4.2015 23:39:52 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...