Aktuality

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
K publikovaným názorům Jiří Mezenský
7 1378 Filip Doza
(22.9.2014 14:23:56 )
Stav ČMMJ T. Marný
6 1356 Ondřej Jasník
(18.9.2014 11:06:24 )
Pane Kšico, Matějka Martin
3 1419 Drahoš Hickl
(11.9.2014 20:53:14 )
Krásný rozhovor František Dušák
3 1465 Filip Doza
(2.9.2014 19:17:54 )

Jednatel ano, jednatel ne, další jednatel ano, …

| Diskuzní fórum
Jednatel ano, jednatel ne, další jednatel ano, …
Nejsem asi sám, koho zaskočila zpráva, že dne 12. srpna odmítnul nastoupit do funkce jednatele ČMMJ Mgr. Martin Horálek. Okamžitě se vyrojila celá řada dohadů a spekulací, začaly se šířit „zaručené“ a „ověřené“ zprávy, přičemž v podstatě nikdo z autorů takových zpráv neměl a ani nemohl mít zasvěcené informace. Požádal jsem proto o rozhovor a osvětlení situace jednoho ze čtyřech statutárních zástupců, JUDr. Jiřího Kšicu.
  

Pane doktore, můžete prosím pro čtenáře Myslivosti objektivně popsat, jak se vyvinula situace s nástupem, resp. odmítnutím Martina Horálka?

Myslivecká rada na základě mandátu, který měla, zorganizovala výběrové řízení na získání nejvhodnějšího kandidáta na post jednatele ČMMJ s tím, že z těch kandidátů, kteří se přihlásili, tak poměrně dost výrazně vyčnívali dva. Ten lepší z tohoto anonymního hodnocení, tedy Mgr. Martin Horálek, byl osloven s tím, že byl vybrán. On s nástupem do funkce jednatele po čase na rozmyšlenou souhlasil, probíhala jednání, která jsou nezbytná před vznikem pracovního poměru. Vše šlo hladce, na všem jsme se postupně domluvili. Začátkem srpna Mgr. Horálek oznámil, že jeho podmínkou k nástupu je, aby se provedl finanční audit ČMMJ a aby byla provedena  radikální personální změna na Sekretariátu. Myslivecká rada  měla naplánováno zasedání na 12. 8. a měla jako bod jednání schválení pracovně právních dokumentů s novým jednatelem, takže k tomu byl aktuálně přiřazen i bod auditu a personálních změn. S Mgr. Horálkem jsme společně jednali dvě hodiny, potom Myslivecká rada jednomyslně rozhodla, že akceptuje podmínky pana magistra. Že se však nejdříve stanoví  rozsah finančního auditu a na základě jeho výsledků budou případně realizovány pracovně právní kroky na Sekretariátu.

 

Na rozsahu finančního auditu, který on požadoval, jste se tedy shodli?

Myslivecká rada řekla, že je potřeba nejdříve nadefinovat  rozsah auditu, protože Mgr. Horálek požadoval finanční audit ČMMJ, což podle představy každého z nás může vypadat  jinak. Co je myšleno? Sekretariát včetně přibližně osmi desítek pobočných mysliveckých spolků a včetně všech obchodních korporací? Opravdu nevím. Mysliveckou radou bylo řečeno, že je potřeba toto si vymezit, abychom pak věděli, o čem mluvíme. Nejen z věcného pohledu, ale i z finančního hlediska, protože to má zásadní vliv na cenu za takový audit. To nic nemění na skutečnosti, že bylo na podmínky pana magistra v otázce auditu přistoupeno.

 

Z pohledu rozsahu auditu?

My jsme si řekli, že na auditu se domluvíme, že vymezíme jeho rozsah, společně Myslivecká rada a Mgr. Horálek. Myslivecká rada se může zaručit za provedení auditu na Sekretariátu, ale nemůže bez Sboru zástupců rozhodnout, že pošle do kteréhokoliv či všech okresních mysliveckých spolků finanční audit.

 

On tedy požadoval audit na celou ČMMJ?

Pan magistr napsal a na zasedání Myslivecké rady řekl audit ČMMJ. Opakuji - co je ale myšleno ČMMJ? Jsou to okresní myslivecké spolky a Sekretariát, nebo jen Sekretariát?

 

Mám to chápat tak, že to neuměl sám vymezit?

Já jsem to nezachytil.

 

Dobrá, to je tedy jedna podmínka, byť se trochu ve vysvětlení ztrácím, je ale možné něco říci o druhé podmínce?

Mgr. Horálek chtěl, aby dostal zmocnění realizovat pracovně právní kroky směřující ke skončení pracovního poměru zaměstnance Sekretariátu. Myslivecká rada na to přistoupila, řekli jsme ano, udělejme audit a následně, podle toho, co nám audit řekne, postupujme. Nyní nemáme signály, že bychom měli vyvozovat nějaké pracovně právní nebo snad trestně právní kroky vůči současným zaměstnancům. Myslivecká rada nemá důvod, aby takto okamžitě postupovala, zcela určitě by se všichni ptali na adekvátnost tohoto kroku. Mgr. Horálek si po oznámení stanoviska Myslivecké rady vzal půlhodinu na rozmyšlenou a následně sdělil textovou zprávou na mobil, že nastoupit do funkce jednatele nemůže.

 

Hned ale na veřejnost uniklo to, že jsou problémy s vyúčtováním dotací od Ministerstva zemědělství, co k tomu je možné uvést?

Pravda je, že Ministerstvo zemědělství na základě kontroly rozporuje některé platby z poskytnuté dotace.  Ve stejný den, kdy odstoupil předseda Palas a podal výpověď jednatel Kostečka, bylo doručeno oznámení o  finanční kontrole z Ministerstva zemědělství na čerpání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu. Kontrola následně proběhla na Sekretariátu a kontrolní skupina ministerstva vytkla  některé nesrovnalosti. Vůči nálezu kontrolní skupiny podala ČMMJ rozpor. Odpověď a konečné závěry z Ministerstva zemědělství zatím neznáme. Osobně se domnívám, že poskytnutá finanční částka nebyla  čerpána v rozporu s vypsanými pravidly dotací.

 

V případě, že z ministerstva přijde negativní odpověď a budou konkretizovány nedostatky, je Myslivecká rada připravena vyvodit personální důsledky?

Zcela určitě, Myslivecká rada má za povinnost toto vyhodnotit, a pokud zjistí, že je tu zodpovědnost konkrétních osob, tak musí vyvodit důsledky.

 

Byly z vašeho pohledu člena Myslivecké rady zaznamenány v poslední době výhrady, které směřují k Ekonomické komisi, která měla málo informovat Mysliveckou radu o hospodaření a o hospodářských výsledcích, byly nějaké signály, že by nějakým způsobem Ekonomická komise něco zanedbala?

Ekonomická komise je poradní orgán Myslivecké rady a  nezaznamenal jsem, že by Ekonomická komise něco zavinila, nebo že by jinak pochybila.

 

A to ani poté, kdy podal výpověď bývalý jednatel a odešel předseda a začalo se hovořit o nepřiměřeném odměňování jednatele, tak jste od Ekonomické komise žádné signály jako Myslivecká rada neměli?

Nevím, jestli vám správně rozumím.

 

Čerpaly se finanční prostředky z rozpočtu ČMMJ a vyplácely se nepřiměřené odměny bývalému jednateli? Ptám se, zda na toto Ekonomická komise upozorňovala, vždyť musela mít v ruce výsledky hospodaření …

Plán i čerpání rozpočtu jsou pravidelně předkládány a následně případně schváleny Sborem zástupců. Na odměňování jednatele Kostečky upozorňoval v minulosti předseda Ekonomické komise, byl ale několikrát panem Palasem a jednatelem upozorněn na zákon na ochranu osobních údajů, že se záležitosti odměňování  nesmějí zveřejňovat, bylo dokonce znemožněno, aby i Myslivecká rada byla s těmito reálnými čísly seznámena.

 

Znemožněno ze strany bývalého předsedy?

Myslivecká rada nebyla informována z důvodů, že to nelze zveřejnit, protože to je osobní údaj, který podléhá ochraně.

 

Ale sám předseda Ekonomické komise řekl přede všemi na Sboru zástupců v Benešově, že už dva roky se vyplácení odměn jednateli kritizovalo, že jednatel byl příliš drahý? Proč trvalo dva roky, než se zjistilo, jak je placen jednatel?

Nechci tuto záležitost detailně rozebírat přes časopis, protože to jsou osobní informace, ale pokud bych měl citovat bývalého předsedu Palase, tak on velmi často říkal, že tento špičkový manažer, míněno jednatel Kostečka, si zaslouží špičkovou odměnu, aniž jsme věděli, co vlastně ta špičková odměna znamená, nedělám si alibi, ale je to tak.

 

Omlouvám se za opakovaný dotaz, ale jako Myslivecká rada jste s tím opravdu nikdy nebyli seznámeni?

Ne, oficiálně na jednání ne, já jsem se k některým číslům neoficiálně dostal tak, že mi to bylo sděleno pouze ústně někdy na podzim 2013.

 

Teď se zeptám otázkou běžného řadového člena Českomoravské myslivecké jednoty - vždyť od toho přece jste Myslivecká rada, abyste hospodaření, tedy i odměňování kontrolovali? Kde je pak ta vaše kontrola?

Vypadá to, že v této fázi jsme jako celek i já jako jednotlivec zklamali, samozřejmě Myslivecká rada základní principy tvorby mzdy jednatele schvalovala, ale nevěděli jsme konečnou částku. Chtěli jsme se to několikrát dozvědět, ale bylo nám oponováno, že to je důvěrný údaj, podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a ví to jen podepisující předseda a jednatel a případně účetní, a ti jsou zavázáni mlčením.

 

Dobře, stalo se, kontrola nějak dopadne, bohužel ale efekt toho, že odstoupil Martin Horálek je, že se vznesla jen další velká porce nedůvěry do řad myslivců. Okamžitě zprávy vyvolaly reakce, že Myslivecká rada chce něco skrývat, že nechtěla přistoupit na podmínky Martina Horálka záměrně, že zdaleka není vše v pořádku. Dá se tomu nějakým způsobem oponovat?

Zcela určitě se dá oponovat například usnesením Myslivecké rady z 12. srpna, která přistoupila na podmínky Mgr. Horálka, ano stanovme rozsah auditu, na audit zajistěme peníze a audit proveďme.

 

I když teď nenastoupí, tak provedete audit?

Z mého pohledu jakási analýza, ale spíše z pohledu do budoucna, je nezbytná. Určitě je třeba nějaký výhled, jak dál s financováním jednoty s přesahem více let. Vše je otázka investovaných peněz a očekávané kvality získáných informacícož je věc k jednání.

 

Cítíte, že má Myslivecká rada stále důvěru? Nebylo by potřeba vyslyšet volání členů, že je nutné svolat Sbor zástupců a nechat si posvětit další fungování, nechat rozhodnout těch osm desítek volených zástupců okresů jak dál na mimořádném Sboru?

Já se domnívám, že k tomu není důvod. Jestliže 87 % zástupců okresů na posledním červnovém Sboru zástupců v Benešově vyslovilo v podstatě důvěru Myslivecké radě, tak nevidím opodstatněnost pro svolání mimořádného Sboru zástupců jen proto, že někdo s kým bylo jednáno o vzniku pracovního poměru, si nástup do zaměstnání rozmyslí v průběhu jednání. Já v tom nevidím žádné pochybení či selhání, žádnou životní tragédii, zkrátka to tak v životě chodí, že někdo přehodnotí své představy o svém budoucím životě.

 

I mně samotnému ale minimálně tři členové Rady řekli, že vidí jako chybu, že se na Sboru zástupců v Benešově nedaly funkce k dispozici, těch 87 % je sice silná důvěra, ale je to důvěra o formě dalšího fungování, souhlas s tím, co jste navrhli za kroky v další činnosti Myslivecké rady, souhlas s navrženým postupem úkolů do podzimu roku 2015. Nedali jste ale funkce k dispozici, nebyli jste znovu jmenovitě zvoleni, není v tom přece jen trochu rozdíl?

Nemohu mluvit za ostatní, tak budu hovořit pouze za sebe: byl jsem řádně zvolen a funkční období trvá a se vší osobní odpovědností hodlám dostát svých povinností, ke kterým jsem se přijetím mandátu přihlásil. Když se ohlédnu nazpět, tak bych nic neudělal jinak, jen jsem neměl být tak naivně důvěřivý. Pokud by patřičná většina Sboru zástupců řekla, my už nechceme, abyste dál pokračovali a dáváme návrh na změny, pak ano, ale takový návrh tam přece nepadl.  Důvěra v podobě úkolu dovést Jednotu s novými stanovami k řádným volbám nám prostě byla dána.

 

Vraťme se ale k jednateli. Rozhodli jste, že oslovíte druhého v pořadí, Ing. Josefa Orlovského. Od kdy by měl nastoupit a jaké podmínky mu budete stanovovat?

Pan Orlovský nastoupí za stejných pracovně právních podmínek, jako měl pan Mgr. Horálek od 1.9.

 

Co je možné k tomuto pánovi říci? Jak vás osobně oslovil?

Z mého pohledu, tak jak jsem vycházel z předložených materiálů, které dávali do výběrového řízení jednotliví kandidáti, a z jeho ústního vystoupení, které měl na Myslivecké radě, tak jsem ho řadil těsně na druhé místo, pro mě je to odpovídající kandidát na funkci jednatele.

 

Asi je potřeba se závěry vyčkat, jakým způsobem si nový jednatel vykolíkuje svůj prostor a začne spolupracovat s Mysliveckou radou. Vidíte vzájemnou spolupráci optimisticky?

Spíše bych to řekl obráceně, Myslivecká rada vymezí panu jednateli jeho prostor a bude důsledně vyžadovat a kontrolovat plnění úkolů.. Jistě se nebudeme bránit posoudit jeho návrhy ve vztahu k fungování Sekretariátu.

 

Jednatel je podle mého názoru natolik zásadní figura ve struktuře ČMMJ, že by stálo za úvahu posílit pozici jednatele v nově připravovaných stanovách. Uvažovat třeba o pozici výkonného místopředsedy?

Já se domnívám, že by stačilo lépe popsat pozici jednatele v nových stanovách, aby nedocházelo k nedorozuměním, ke kterým v minulosti docházelo, popsat detailněji jeho zodpovědnost a jednoznačněji jeho pravomoci.

 

Podle stanov jsou čtyři statutární zástupci, ve stanovách je jmenovaný jako statutární zástupce jednatel. Chápu to jako jistý právní nesmysl, je to přece nevolená funkce, přitom má pozici statutára, navíc jste si teď čtyři statutární zástupce zvolili, co teď bude s novým jednatelem?

Uvědomme si, že Stanovy jsou z roku 1992, byly průběžně devatenáctkrát novelizovány, od 1. 1. 2014 máme nový občanský zákoník, který zcela zásadně upravuje pravidla pro spolky. Dostáváme se ale do odborného právnického rozhovoru, co je statutární zástupce, co může a co nemůže. Myslím, že toto není v souvislosti s nástupem jednatele podstatné, vše se jistě bude ještě diskutovat v rámci návrhu nových stanov, které budou předloženy členské veřejnosti na podzim letošního roku.

 

Na závěr se s dovolením zase zeptám, jak odpovědět na otázku běžného řadového člena, že Jednota za nic nestojí, nemá peníze, dluží, kam se podívá, tedy takový člen nebude dál platit příspěvky a podporovat ty, kteří určitě něco skrývají a nedobře hospodaří? Co takovému člověku odpovědět?

Jednota nemá dluhy, Jednota není v kolapsu, ekonomicky to sice není na nějaké velké vyskakování, ale na finanční krach to opravdu není. Situaci je třeba řešit rozvážně s výhledem více let a neponechávat Jednotu nezodpovědně bez řízení nesystémovému, náhodnému a samovolnému vývoji Přijali jsme funkce, abychom toto řešili, pokud to nezvládneme a budeme za to nést zodpovědnost, tak se k tomu já osobně vždycky postavím čelem. Ještě bych se chtěl vyjádřit, že od některých členů je voláno, že situace v Praze je nejasná a že se tam něco skrývá. Pak je třeba ale  pojmenovat kde je ten problém, v čem neříkáme pravdu, koho jsme nějak podvedli. Myslivecká rada opakovaně  nabízí, že když budou svolány Krajské koordinační rady nebo třeba jen dva tři okresní spolky zorganizují společné jednání, a budou-li mít zájem, ať pozvou zástupce Myslivecké rady. Vždy minimálně dva ze čtyř jmenovaných zástupců ČMMJ přijedou a budou odpovídat na jakékoliv dotazy z pléna.

Děkuji za rozhovor

Připravil Ing. Jiří KASINA

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 4:50 a zapadá v 21:12 vychází v 23:01 a zapadá v 6:37 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...