Aktuality

Setkání Klubu autorů v Lužických horách

Hana Křenková | Diskuzní fórum
Setkání  Klubu  autorů v Lužických horách
Již tradičně se letos v měsíci červenci konalo setkání Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě. Organizátory této klubové akce byli Jiří Kutifel s manželkou Gabrielou. Jejich pozvání do krásného prostředí Lužických hor členové klubu s radostí přijali.
 Ne všichni se však setkání mohli zúčastnit, což nás moc mrzelo. Přesto se celá akce setkala s hodnocením na výbornou. Většina členů přijela již v pátek 11. 7. 2014 do malebného Polesí u Rynoltic, kde nám manželé Kutifelovi  zajistili velmi příjemné a kvalitní ubytování v penzionu Sportturia.  Zde bylo o nás po celou dobu pobytu bezvadně postaráno, za což patří poděkování především vedoucímu penzionu. Páteční  večer  jsme strávili   upřímným přivítáním jednotlivých účastníků setkání,  následovala společná večeře  a  vzájemná  beseda. Všichni jsme se na sebe moc těšili,  jak se zase po delší době uvidíme. A tak naše společné debaty  neměly konce. Před námi  byl sobotní den, plný poznání  dalších půvabných koutů naší vlasti – Lužických hor.

V sobotu ráno hned po snídani nás  čekal autobus  s panem Švandou, který  se nám v  roli  řidiče autobusu věnoval po celý den. Náš výlet začal přes městečko Mimoň na Skelnou huť.  Zde nás čekal Ing. Pavel Munzar z VLS Mimoň, který nás přivítal a seznámil s celým  areálem VLS, včetně hájenky, ubytovacích zařízení pro hosty a střelnice.  Následoval  odjezd  autobusem do obory Židlov . Celou cestu nám náš průvodce podrobně vyprávěl o historii a současnosti  vojenského výcvikového prostoru  Ralsko.  Zhlédli jsme zdejší oboru s rozsáhlou zarůstající tankovou střelnicí. Bez povšimnutí nezůstala ani udržovaná myslivecká zařízení. Byli jsme podrobně seznámeni s celou historií až po současnost celé obory Židlov. Obzvlášť nás zaujal zcela ojedinělý chov zubra evropského. Náš průvodce obětavě zodpovídal všechny naše dotazy po celé cestě do informačního centra v Hradčanech u Mimoně, které jsme si s velkým zájmem prohlédli  a moc se nám líbilo. Celá expozice je věnována historii  VVP Ralsko,  lesnictví,  myslivosti a ochraně přírody, přírodním podmínkám s možnostmi turistického i rekreačního využití.

Po obědě v Jablonném v Podještědí jsme se vydali na vyhlídkovou věž,  která byla součástí bývalého pivovaru, nyní nově opravena a zpřístupněna. Mezi její zajímavosti patří dvojité schodiště. Na vyhlídku jsme vystoupili přes 176 schodů. Celková výška věže dosahuje 34 metrů.  Odsud jsme si   prohlédli městečko,  Ještěd,   celé blízké i vzdálené okolí. Z ochozu věže se naskýtá jedinečný pohled do čapího hnízda a nádherný pohled na panorama Lužických hor.  Naše další cesta vedla přes malebné náměstí k bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Jedná se o přední stavbu barokního stavitelství ve střední Evropě.  Dozvěděli jsme se,   že chrámu byl  v roce 1996 udělen titul papežské baziliky.  Uvnitř baziliky  jsou  uloženy  ostatky sv. Zdislavy. 

Při další prohlídce  -  zámečku Pachtů z Rájova,  jsme se dozvěděli, že tady  v roce 1813 přenocoval  Napoleon Bonaparte. My jsme si tu  mohli prohlédnout mysliveckou výstavu Vlastivědného muzea a Galerie v České Lípě. Výstava pod názvem „Adepte cechu Hubertova“  věnovaná tradicím a současné myslivosti  nás  potěšila.  Závěr  sobotního  výletního dne pak patřil zámku Lemberk, procházce k nádvoří, dále pak zpět lipovou alejí kolem Zdislaviny studánky s její zázračnou vodou. Zdejší krásná příroda je často využívána  filmaři k natáčení především pohádek pro děti. Moc se nám zde líbilo a tady jsme náš sobotní společný výlet ukončili. Se svými celodenními zážitky jsme pospíchali  do pensionu k večernímu prostřenému stolu.  Chutná večeře, gratulace jubilantům a přátelské posezení  doplněné promítáním vlastních filmových záběrů z přírody VLS Ing. Pavla Munzara, byly tečkou na závěr sobotního dne,  pohlazením na duši všech zúčastněných. Byl to společný večer, naplněný duchem přátelství, porozumění, předáváním zkušeností a samozřejmě  i  poděkováním nás všech za perfektní organizaci tohoto klubového setkání manželům Kutifelovým.

V nedělní ráno jsme se po snídani rozdělili na dvě skupiny. Ti zdatnější se vydali poznávat nejvýchodnější část Lužických hor s výstupem směrem na Popovu skálu. Z  Dolního Sedla stoupáním do mírného kopce Pašeráckou pěšinou na rozcestí pod Popovu skálu a dále pak  pod hřeben nad Českou bránou. Místo, kde naši zem opouštěl Jan Amos Komenský.  Odsud zpět na rozcestí,  odkud následoval výstup na Popovu skálu. Jedná  se o skalní lesní vyhlídku s železnými schody, renovovanou ochranným zábradlím. Zde se otevírá  panoramatický  výhled na krajinu Lužických hor, Ještěd, Jizerské hory, celé široké a daleké okolí.   Chráněná krajinná oblast Lužických hor byla vyhlášena ministerstvem kultury v roce 1976 na ploše 264 km2. Na tomto území bylo v minulosti postupně vyhlášeno 16 maloplošných chráněných území, míst s největším přírodovědeckým významem. Dověděli jsme se, že je zde k ochraně významných dřevin plnících vysokou  estetickou a krajinotvornou funkci vyhlášeno 17 památných stromů a skupin stromů.  Krásné slunečné počasí, které jsme  neplánovali,  nádheru přírody Lužických hor tak ještě znásobilo.

Druhá skupina se vydala  naopak poznávat město v srdci Trojzemí  -  Hrádek nad Nisou. Zde jsme  měli možnost shlédnout  presbytář  jak katolického, tak husitského kostela.  Dozvěděli  jsme se,  že  díky záchrannému archeologickému průzkumu  zde byly nalezeny ostatky vampýra Tobiáše. Člověka, který byl  pochován  40 cm pod povrchem země, obličejem dolů. Takto se ve 14. století za vlády Jana Lucemburského pohřbívali sebevrazi, zločinci a lidé jinak vybočující z průměru.  Naskytla se možnost shlédnout  ostatky  vampýra s odborným výkladem a také navštívit zdejší výstavu pod názvem „Celníci a pašeráci v Trojzemí“,   zabývající  se  pašováním od středověku až po současnost, vývojem zemských a státních hranic i historií jejich hlídání. Exponáty výstavy související s pašováním  a střežením hranic doplňuje řada fotografií a dobových dokumentů.  Zajímavostí, která  vzbudila naši  pozornost, byly tajné pašerácké značky.

Zastávkou na Horním Sedle a s výhledem na panorama Lužických hor jsme  nedělní výlet ukončili.  Následoval tradiční nedělní rozlučkový  společný  oběd. Vzhledem k tomu, že plánovaný čas našeho ročního setkání vypršel, nezbylo, než se po těch krásných společně strávených  víkendových  chvílích  ubírat k domovům. Rozloučení jsme ukončili při přátelském posezení nad kávou a domácími koláčky.  Slova chvály a poděkování za vynaložené úsilí a obětavost  organizátorům manželům Kutifelovým byla vyslovena od všech účastníků setkání. Jsme si všichni vědomi, jak náročné je takovou, či podobnou akci zorganizovat  pro její zdárný průběh a kladný výsledek.  Další společná cesta ročním klubovým setkáním skončila.

Nekončí však naše cesta pokračování v práci nadále propagovat a tvořit pro myslivost  ve prospěch přírody a její prezentace před očima společnosti. Přejeme si ,  abychom se v duchu přátelství, vzájemného porozumění  a  předáváním zkušeností mohli  jako dosud ve zdraví  dále  setkávat. Abychom nabývali nových zkušeností a inspirací pro naši další novou uměleckou práci.  Za léta spolupráce v  klubu  jsme si vytvořili mezi sebou více než přátelské vztahy. A tak věříme, že naše velká rodina přátel  Klubu autorů i jejich rodinných příslušníků zůstane nadále v pevném svazku. Již nyní  se těšíme  na další roční  setkání   Klubu autorů, které se nabídli uspořádat naši milí Jitka a Josef Vaňkovi spolu se Zdeňkem Šíbrem ve východních Čechách v podhůří  Orlických hor a okolí, Police nad Metují  a  Broumova.  

Tak končí letošní výroční setkání lidí, kteří nosí v srdci lásku k přírodě,  k myslivosti. Lidí,  kteří  se svým darem umění ,  svými díly, snaží oslovit širokou mysliveckou i  nemysliveckou  veřejnost k tomu, abychom se na přírodu dívali nejen očima, ale i srdcem. Aby Českomoravská myslivecká jednota byla opravdovou matkou myslivců,  za jejímž účelem byla před více než  90 lety vytvořena. Aby opravdová  jednota nadále sdružovala a podporovala lidi všech věkových vrstev, či kategorií a pomáhala jim v jejich práci a společném zájmu starat se o přírodu a zvěř v ní,  bez nároků na finanční odměnu, bez závistí a dalších negativních jevů a počinů, které dnešní moderní doba přináší. Jsme synové a dcery velké myslivecké rodiny.  Buďme takoví,  jak si nás naši dědové, tátové a  zakladatelé  naší myslivosti přáli, abychom se za svoji práci pro myslivost nemuseli stydět a byli kladným příkladem pro novou nastupující  generaci, naše děti.  

Hana Křenková

předsedkyně  KA

 

 

 

 

 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Fotogalerie

vychází v 4:50 a zapadá v 21:12 vychází v 23:01 a zapadá v 6:37 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...