Aktuality

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, o.s.

MR ČMMJ | Diskuzní fórum
Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, o.s.
Myslivecká rada (dále jen MR ČMMJ) zasedala dne 11.7.2013 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

 

A. Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

B. Zprávy k projednání

1. Zhodnocení SZ ČMMJ, o.s. konaného dne 8.6.2013.

2. Řešení aktuálních otázek vyplývajících ze zasedání SZ ČMMJ, o.s.

C. Různé

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Palas a přivítal všechny přítomné členy na zasedání. Poté předseda Ing. J. Palas požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ schválila:

A) Zakoupení 100 ks knihy Hodnocení trofejí od prof. Cibereje z FUP pro potřeby OMS k výuce adeptů.

B) Žádost OMS Hodonín o rozšíření termínu ZkMH do 2.12.2013, žádost OMS Kroměříž o přeložení NT ZkMH na 27.9.2013, žádost OMS Most o rozšíření termínu předběžných zkoušek barvářů do 1.9.2013, žádosti OMS Pelhřimov na zrušení LZ ohařů a OMS Hodonín na zrušení SZVP a MP.

 

MR ČMMJ souhlasila:

S tím, že nadále bude Myslivecká rada zasedat samostatně za účasti jednatele, zapisovatelky a předsedy DR ČMMJ. Jednatelé a ředitelé obchodních organizací budou přizváni pouze k jednotlivým bodům jednání.

 

MR ČMMJ delegovala:

A) Za MR ČMMJ na Svatohubertské dni do Sv. Antona R. Mančíka, JUDr. J. Kšicu a RNDr. J. Zbořila.

B) Za MR ČMMJ na Memoriál Richarda Knolla J. Procházku.

 

MR ČMMJ požádala:

DR ČMMJ o předání výsledků řešených kynologických kauz.

 

MR ČMMJ uložila:

A) Předsedovi Ing. J. Palasovi odpovědět jménem MR ČMMJ na dopis panu Petrovi JOO.

B) Předsedovi Ing. J. Palasovi a jednateli Ing. J. Kostečkovi projednat na MZe ČR hrazení nákladů na likvidaci kontaminované zvěře státem.

C) Předsedovi Ing. J. Palasovi napsat dopis JUDr. J. Kovaříkovi, že je nutné práci v komisi pro přípravu Stanov směřovat tak, jak schválil SZ ČMMJ dne 8.6.2013 a vycházet ze schválené technické novely Stanov.

D) Předsedovi Ing. J. Palasovi upozornit jednatele Myslivost, s.r.o. a šéfredaktora časopisu Myslivost Ing. J. Kasinu na nespokojenost Myslivecké rady s vystupováním na veřejnosti Ing. J. Kasiny ve vztahu k Myslivecké radě a ČMMJ, na slabou úroveň časopisu Myslivost a špatnou práci redaktorů.

E) Zástupcům ve valných hromadách a představenstvu obchodních organizací zajistit základní právní listiny organizací a manažerské či pracovní smlouvy k provedení revize, termín do příštího zasedání MR ČMMJ.

F) Předsedovi Ing. J. Palasovi zaslat poděkování za práci v DR ČMMJ doc. V. Hájkovi.

G) Předsedovi OPK JUDr. J. Kšicovi připravit návrh úpravy členství právnických osob s podmínkami pro členství v ČMMJ.

H) Jednateli Ing. J. Kostečkovi okamžitě podat žádost na obchodní rejstřík o zapsání dozorčí rady INTERLOVU PRAHA, s.r.o.

I) Jednateli Ing. J. Kostečkovi, zdokladovat zaslané petiční hlasy proti zákonu o myslivosti a připravit předání petice Petičnímu výboru PS PČR.

J) Jednateli Ing. J. Kostečkovi zjistit, zda-li OMS Děčín má zájem o diskusi s MR ČMMJ.

K) Jednateli Ing. J. Kostečkovi domluvit s veterinární fakultou v Brně možnost snížení počtu osob při školení prohlížitelů na OMS.

L) Předsedovi Ing. J. Palasovi projednat s předsedou asociace krajů Mgr. M. Haškem možnost zástřelného za černou zvěř ve všech krajích.

M) Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit dopis ohledně možnosti zástřelného za černou zvěř pro Mgr. M. Haška.

N) Jednateli Ing. J. Kostečkovi napsat děkovný dopis ČZUB, a.s. za poskytnuté zbraně, Meoptě Přerov, a.s. za puškohledy a Sellier & Bellot, a.s. za střelivo pro střelecké družstvo ČMMJ.

O) Jednateli Ing. J. Kostečkovi požádat CIC o přidělení čísel k hodnotitelským tabulkám pro zlaté trofeje.

P) Jednateli Ing. J. Kostečkovi poděkovat za pozvání a omluvit zástupce ČMMJ na zasedání v Irsku.

Q) Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat zprávu ze SZ ČMMJ e-mailem členům MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ konstatovala:

A) Že u předsedy DR ČMMJ doc. V. Hájka došlo k zániku členství v ČMMJ a následnému zániku funkcí dle Stanov ČMMJ § 5 Vznik a zánik členství, bod 6., písm. c) a následně bod 7. „Zánikem členství v ČMMJ zanikají všechny funkce v ČMMJ“.

B) Že dle Stanov ČMMJ § 16, odst. 6, je náhradníkem na uvolněnou funkci předsedy DR ČMMJ JUDr. M. Machala.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí:

Informaci, že v Jihočeském kraji hradí mysliveckým sdružením za vyšetření kontaminované zvěřiny náklady ve výši 635 Kč kraj.

 

Dále Myslivecká rada vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 8.10.2013 v Praze.

Ing. Jaroslav KOSTEČKA, Ph.D.,v.r.

jednatel ČMMJ

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
k zápisu z jednání MR ČMMJ M.T.
3 1101 Jana Běhounková
(4.10.2013 19:08:52 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:18 a zapadá v 16:12 vychází v 22:52 a zapadá v 13:17 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...