vychází v 5:37 a zapadá v 20:34
vychází v 22:13 a zapadá v 8:16
 

Časopis Myslivost

70. výročí založení Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů

Ivo BÉBAR
70. výročí založení Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů
Při příležitosti mezinárodní výstavy loveckých psů, která se konala 7. června 1931 v Pardubicích, byl založen Klub krátkosrstý ohař v Československé republice. Než však k tomuto záslužnému aktu došlo, považuji za účelné zmínit se o situaci v naší lovecké kynologii před tímto datem.
Začátek kynologického hnutí v českých zemích spadá do 80. let 19. století, kdy byl ustaven Spolek pro chov a výcvik psů pro království České v Praze. Jeho zakladatelé byli šlechtici, velkostatkáři, jejich úředníci, přátelé myslivosti a kynologie. Kynologie byla provozována v uzavřených kruzích, neboť myslivost byla považována za přepych. Při tomto Spolku byla založena zvláštní komise, která se starala o výběr schopných loveckých psů a jejich zápis do první České kmenové knihy psů. V roce 1897 tehdejší Spolek vstoupil do Vídeňského kynologického svazu. Po vzniku ČSR v roce 1918 došlo v roce 1919 k utvoření Československého loveckého a kynologického svazu v Praze. Při této organizaci byla založena Československá kniha rodokmenů, kde byly zaregistrována i nelovecká plemena. Tehdejší myslivci a kynologové však s tímto stavem nebyli spokojeni, proto byla založena Česká psí rodová kniha, kterou vedl známý český kynolog a chovatel František Suchý, ředitel panství v Peruci.

Když byla v roce 1923 založena Československá myslivecká jednota v Brně, byla též založena plemenná kniha Československých loveckých psů (Člp), kterou vedl Karel Podhajský. Jeho snahou bylo též utvoření samostatného Klubu chovatelů KO. Bohužel se mu to za jeho života nepodařilo. Po jeho úmrtí v roce 1930 příznivci KO začali na této myšlence pracovat. Skupina vedená ředitelem Suchým zaslala majitelům KO provolání a při zmíněné výstavě byl Klub KO založen. Prvním předsedou byl zvolen p. Suchý, místopředsedy Alois Schück a Josef Kadlec a jednatelem R. Knoll. V úvodu činnosti Klubu došlo také k přepracování Zkušebních řádů z roku 1923, které tehdy vypracoval K. Podhajský. Nový řád platil od roku 1933 do 1957.

V průběhu činnosti Klubu docházelo ke změnám názvu, který byl následně změněn na Klub krátkosrstý ohař v Brně, poté na Spolek chovatelů krátkosrstých ohařů v Brně a když byl v roce 1955 přičleněn k ČSMJ, změnil se na Klub chovatelů krátkosrstých ohařů v Praze.

Považuji za povinnost zmínit se o nejdelším funkčním období Richarda Knolla, který pracoval ve výboru jako jednatel a funkci hlavního poradce chovu zastával od roku 1931 až do roku 1959. Tento obětavý kynolog se zasloužil v nejvyšší míře o propagaci chovu KO a je škoda, že jeho práce a myšlenky byly právě v Brně účelově zneužity. Úspěchy psů a fen z jeho chovné stanice Tišnov by rozhodně zaplnily stať tohoto článku. Přesto je třeba připomenout, že 5x zvítězil na MKP (4x s KO, 1x s pointrem).

Bylo by chybou nevzpomenout na Dr. Ing. Steinitze, který byl hlavním poradcem chovu v letech 1960 až 1969. Tento vědec v oboru genetiky prosadil do chovu KO liniovou plemenitbu a provádění kontroly dědičnosti.

V současné době má klub zpracovány Stanovy, Chovatelský a zápisní řád. Tyto základní dokumenty jsou podle potřeb FCI doplňovány a schvalovány konferencí delegátů. Pro posuzování exteriéru platí FCI standard - Německý krátkosrstý ohař. Pro posouzení lovecké upotřebitelnosti a výkonům se Klub podílel na založení vrcholných kynologických akcí. Nejstarší klubovou akcí je Memoriál Františka Vojtěcha, který proběhl poprvé v roce 1947 v Hradci Králové. Další akcí je mezinárodní soutěž o putovní pohár Memoriál Jindřicha Steinitze, která poprvé proběhla v roce 1975 v Pardubicích. Členové našeho Klubu iniciovali uspořádání Memoriálu Richarda Knolla poprvé v roce 1975. Za 26 ročníků stál na stupních vítězů 16x NKO, 4x NDLO, 4x ČF, 1x POI a 1x VMO. Na počest K. Podhajského je od roku 1932 pořádán Memoriál, ve kterém dosud zvítězil 47x NKO, 10x ČF, 2x POI, 2x NDLO a 1x MO.

Docílené výsledky za 70 let činnosti Klubu můžeme bez nadsázky hodnotit jako velmi dobré. Podílelo se na nich několik generací členů a řídicích funkcionářů, kteří svoji práci prováděli a provádí nezištně ve svém volném čase. Zajisté všem patří poděkování za veškerou práci, kterou věnovali pro zkvalitnění a reprezentaci NKO jako lovecky všestranného psa.


Zpracování dat...