vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 

Časopis Myslivost

Mezinárodní zkoušky německých krátkosrstých ohařů

Ivo BÉBAR
Mezinárodní zkoušky německých krátkosrstých ohařů
Rakouský klub německého krátkosrstého ohaře byl v loňském roce pověřen Světovým klubem tohoto plemene uspořádáním 20. ročníku Internationale Kurzhaarprüfung (IKP). Střediskem této akce byl ve dnech 20. až 23. září zámek Schlosshof a polní revíry v oblasti Moravského pole.
Účast na této prestižní akci je podmíněna jednak předchozím ohodnocením přihlášeného jedince známkou výborný nebo velmi dobrý z exteriéru. U zkoušek z výkonu je požadována dvakrát I. cena u podzimních a všestranných zkoušek. Tyto zkoušky mají umožnit příznivcům německých krátkosrstých ohařů udělat si obrázek o stavu chovu a výkonů v polní práci a práci na vodě a podnítit chovatele k úsilí o zvyšování výkonu psů. Jelikož jsou požadovány vysoké nároky na psy, měli by se těchto zkoušek účastnit pouze ve výcviku řádně propracovaní psi, kteří mají za sebou dostatečnou loveckou praxi. Z těchto důvodů je také pro tuto akci zpracován Zkušební řád Mezinárodních zkoušek německých krátkosrstých ohařů, který je rozpracován do čtyř skupin:
  • polní práce (nos, hledání, vystavování a ustalování),
  • vodní práce (slídění za živou kachnou),
  • způsob přinášení (kachny, koroptve),
  • poslušnost (bez zvěře ve spolupráci s vůdcem a ve styku se zvěří).


Při polní práci je pes zkoušen minimálně dvakrát, a to vždy nejméně 15 minut. Hledání musí být rychlé, prostorné, soustavné a vytrvalé, ne překotné. Vystavování pevné, pouze pozitivní, nestačí krátké značení. Nos se posuzuje po celou dobu zkoušek, hlava má být nesena vodorovně, což je známka dobrého nosu. Velký důraz je kladen na vodní práce, kde pes musí prokázat, že je k sobě tvrdý, necitlivý k poranění v rákosu, tvrdošíjný ve sledování kachny, která se vypouští tak, aby to pes neviděl a je puštěn do vody mimo nástřel. Pokud pes neměl možnost přinést střelenou zvěř, provádí se dohledávka, při které se hodnotí i přinášení. Poslušnost je sledována po celou dobu zkoušek. Pes, který prokáže dvakrát neposlušnost na srstnatou zvěř, nemůže při zkouškách obstát.Do I. ceny se kvalifikuje jedinec s minimálním počtem 123 bodů, do II. ceny s minimálním počtem 102 bodů. Nejnižší možná známka je 3. Po přepočtu koeficientů je nejvyšší počet bodů 136.

Přestože bylo stanoveno startovné 1600 šilinků nebo 230 marek, bylo přihlášeno 158 psů, dostavilo se jich 135. Zastoupeno bylo osm států z Evropy a jeden pes z USA. Co do počtu bylo nejvíce psů z Německa - 88, Rakouska - 25, z ČR pět, Francie pět, ze Slovenska a Maďarska po čtyřech, Itálie dva a z Polska a USA po jednom.

První den byl věnován prezentaci, losování, rozdělení do skupin, pak následovala výstava, kde byl ve čtyřech kruzích hodnocen exteriér třemi rozhodčími. Ti vyhlašovali hodnocení přes rozhlasovou aparaturu, takže korona byla seznámena s posouzením každého jedince. Druhý a třetí den byl věnován vlastnímu zkoušení v poli a na vodě. Pro práci v revírech bylo utvořeno 35 skupin, ve kterých bylo po třech až pěti psech podle rozlosování. Každou skupinu vedl její vedoucí spolu se třemi rozhodčími. Část účastníků odjížděla na polní práce a část na vodní práce tak, aby byli druhý a třetí den všichni odzkoušeni. Honitby byly v různé vzdálenosti až do 30 km od Schlosshofu. Polní práce probíhaly vesměs v řepných porostech v rovinatém terénu Moravského pole za příznivých povětrnostních podmínek. Zazvěření bylo nadprůměrné zejména zajíci, ale i pernatou zvěří, což dělalo některým psům značné potíže. Psi měli možnost vytavovat 10 až 15 zajíců, o něco méně bažantů, ale i srnčí zvěř. Dohledávky byly prováděny rovněž v řepných porostech. Terén pro vodní práce byl těžký, kachny nebyly pouštěny ze břehu přímo na hladinu, nýbrž byly vyhazovány do vzduchu, aby po krátkém 10 až 20m letu dosedaly na hladinu a pak pluly do houštin a hustého rákosu, který končil lužním lesem. Tato disciplína byla z pohledu našich psů nejtěžší, poněvadž u nás není již řadu let zkoušena. Díky dobrému výcviku a vrozeným vlastnostem všichni naši psi zvládli její náročnost se známkou 4.

V neděli dopoledne bylo provedeno ukázkové párové hledání asi 20 psů vyřazovacím způsobem, což nemělo vliv na celkové výsledky. Po obědě bylo provedeno slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků prezidentem Světového klubu panem Kiefrem a ředitelem zkoušek panem Reinboldem. Z celkového počtu 135 soutěžících se jich 84 umístilo v I. ceně, z toho 49 s plným počtem 136 bodů. Ve II. ceně bylo hodnoceno 26 psů a 25 psů neobstálo.

Českou republiku reprezentovali členové Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha s tímto hodnocením:

- los č. 140 Gron Kořenice, vůdce Jaroslav Novák z Kolína, I. cena, 136 bodů,

- los č. 141 Ila Kořenice, vůdce Bohumil Novák z Bečvár, I. cena, 136 bodů,

- los č. 142 Atos ze Štípek, vůdce Luděk Müller ze Šilheřovic, I. cena, 136 bodů,

- los č. 143 Salto v. Lingenauer Holz, vůdce Miloš Knotek ml. z Mohelna, I. cena, 136 bodů,

- los č. 145 Geron Kořenice, vůdce Ivo Bébar z Křižanovic u Buč., I. cena, 136 bodů.

Soutěže se zúčastnil i Daniel Křivan z Lovosic, který předváděl Boru z Visalku německého majitele rovněž v I. ceně s počtem 136 bodů. Všichni účastníci obdrželi diplom a zápis do průkazu původu.

Jak hodnotit tuto akci? Na naše poměry to bylo něco nezvyklého a v nás účastníci zůstanou jen ty nejlepší vzpomínky a zážitky. Obdiv patří kolektivu rakouského Klubu KO v čele s prezidentem Ing. Kowarovskym. Tito lidé dokázali organizačně zajistit hladký průběh celého dění jak po stránce odborné, tak i společenské. Doprovodné programy počínaje Svatohubertskou mší, společenskými večery, programem výletu pro dámy a dodržením všech slavnostních ceremoniálů konče nás utvrdily v tom, že lovecká kynologie má ve světě dobré jméno a řadu příznivců.

Naše malá skupina svým skromným vystupováním dokázala prezentovat výkony našich psů v nejlepším světle. Je škoda, že dlouholetý výpadek v mezinárodním styku zapříčinil určitou uzavřenost a dá se říci i bojácnost v předvádění našeho nejrozšířenějšího loveckého plemene, které je plně schopno konkurovat a prosadit se při vrcholných mezinárodních soutěžích.


Zpracování dat...