vychází v 5:43 a zapadá v 20:27
vychází v 23:22 a zapadá v 12:41
 

Časopis Myslivost

Evropský pohár jezevčíků 2001

Mgr. Miroslav KÜCHLER
Evropský pohár jezevčíků 2001
Pořadatelství této všestranné soutěže FCI, konané ve dnech 21. až 23. září 2001, bylo svěřeno České republice, respektive západočeské pobočce Klubu chovatelů jezevčíků. Lesní práce byly umístěny do honiteb MS Výtůňské polesí a MS Zelený háj, polní práce do honitby MS Kotovice, vše v okrese Domažlice. Volba honiteb byla šťastná, protože plně vyhovovaly potřebám a umožnily tak optimální průběh soutěže. Soutěže se mohli účastnit podle propozic FCI až dva psi z každé země, která mohla také delegovat jednoho rozhodčího. V případě, že by se přihlásilo ze zahraničí méně účastníků, bylo možné volná místa obsadit účastníky z pořádající země. O start byl velký zájem, svoje zástupce delegovalo Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Belgie, Finsko, Francie, Rakousko, Itálie a Slovensko. Z ČR byl start umožněn šesti psům, výběr byl proveden na základě předchozích výsledků na zkouškách a soutěžích.
Zkoušené disciplíny EPJ lze rozdělit do tří skupin:
  • práce na pobarvené stopě staré nejméně 12 hodin, založena byla tupováním jelení barvou, délka 650 m se dvěma lomy,
  • slídění, hlasitost na stopě,
  • vodění na řemeni, následování, odložení, chování na stanovišti.


V pátek večer se sjížděli účastníci do střediska soutěže - rekreačního zařízení "Zelený háj", které poskytlo soutěžícím i koroně potřebné zázemí. Po registraci a veterinární prohlídce byli představeni startující z jednotlivých zemí a na jejich počet zazněla státní hymna. Podle propozic soutěže byli účastníci rozlosování do tří skupin, každou skupinu posuzovala samostatně po celou dobu soutěže trojice rozhodčích, která byla tvořena ze tří zástupců zúčastněných zemí:
  1. skupina - Kraft Gottfried (D), Eglseer Gerald (A), Petrbok Ivan (CZ)
  2. skupina - Ing. Štefík Štefan (SK), Osterwalder Robert (CH), Čihák Jaroslav (CZ)
  3. skupina - I. W. Feyen (NL), Bartesaghi Gianni (I), MVDr. Nejdl Josef (CZ)


V sobotu ráno proběhlo slavnostní zahájení, na které nastoupilo 21 psů. Po oficiálních projevech a fanfárách z lesnic mohla soutěž začít naostro. První den všechny skupiny prováděly práce v lese. Centrem soutěže byla hájenka Výtůň s nezbytným občerstvovacím servisem. Obavy z nepřízně počasí rozptýlila modrá obloha a příznivá teplota. Vlhký podklad na barvách poskytoval ideální podmínky pro tuto práci. Nikdo nepředpokládal, že právě barva bude pro sedm psů osudná a soutěž předčasně ukončí. Lakonické bylo prohlášení francouzského vůdce - "ujel jsem 1500 km, abych po 200 m skončil". Jeden účastník musel odstoupit z vážných zdravotních důvodů, další neuspěli při odložení. Nakonec v soutěži zůstalo 10 psů.

Nejlepší práci na barvě předvedla Gina z Heřmanova domu, vůdce Josef Heřman, bohužel neuspěla na slídění, které znamenalo propad do III. ceny. Hodnocení práce na barvě podle řádu soutěže se skládalo ze tří známek - práce na pobarvené stopě, jistota na barvě a chuť k práci na barvě. Uvolnění z celodenního napětí přineslo večerní společné setkání při hudbě a bohaté tombole.

Nedělní ráno nás přivítalo mlhou, která provázela účastníky celé dopoledne. Na polní práce se všichni přesunuli do 30 km vzdálené honitby MS Kotovice. Zazvěření honitby zaječí zvěří bylo velmi dobré, takže práci na stopě a hlasitost nebylo problém vyzkoušet. Problémy prvního dne se již neopakovaly, většina psů obdržela známku 4 a všichni psi uspěli.

Po sečtení výsledků z obou dnů bylo možné stanovit pořadí a určit vítěze EPJ 2001. Počítačové zpracování včetně programu zajistil pan Hájek. Je potěšitelné, že mezi úspěšnými byli čtyři psi z ČR a co je nejradostnější - vítězem se stal pes Bendy Terry Hlavinout, vůdce Jaroslav Vehle. Druhé místo se ztrátou jednoho bodu obsadil pes Ogar Staccato Bohemiaa, vůdce Marcel Kolar ze Švýcarska a na třetím místě se umístil pes Rivakka Eemali (mimochodem vítěz z roku 1998), vůdce Jarmo Kurikka z Finska. Podle ustanovení pro tuto soutěž získali tito psi také CACIT (podmínkou je I. cena, minimální počet bodů 267, v poslušnostních disciplínách minimálně známky 3 a celkový součet minimálně 10). Úspěchem je jistě i I.cena Jesi z Předních pecek pana Stanislava Volfíka a jen zaváhání při slídění připravilo dalšího českého účastníka o přední umístění. Za přispění početných sponzorů se podařilo zajistit množství velmi hodnotných cen, včetně odstřelu trofejové zvěře. Zahraniční účastníci byli překvapeni početnou koronou, velmi se jim líbila i honitba a ocenili také práci našich jezevčíků, kteří v mezinárodní konkurenci hráli prim. V závěru chci poděkovat západočeské pobočce za přípravu velmi náročné akce, MS Vytůňské polesí pod vedením revírníka pana Tomáše Říhy, MS Zelený háj a MS Kotovice za propůjčení honiteb a všem, kteří se na zajištění této soutěže podíleli. Další ročník EPJ 2002 se bude konat v Rakousku.


Zpracování dat...