vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Zhodnocení výcviku v MSKCHJGT za rok 2001

Jaroslav HOLOUBEK
Zhodnocení výcviku v MSKCHJGT za rok 2001
Výcviku lovecké upotřebitelnosti věnuje Moravskoslezský klub chovatelů jagdteriérů hodně pozornosti, o čemž svědčí jednak počty pořádaných akcí k jejímu získání a jednak počty předvedených jedinců na nich. Německý lovecký teriér – kratším názvem jagdteriér prošel v našich podmínkách dosti dlouhou domestikací, ale toto plemeno původně vyšlechtěné pro práci pod zemí si postupnými dosahovanými výkony vydobylo i svoji pozici při povrchových pracích.
V žádném případě nechceme jagdteriérem nahrazovat speciální plemena jako jsou ohaři nebo slídiči, ale máme v našich řadách spoustu jedinců, kteří se ve využití těmto plemenům vyrovnají. V hodnoceném období byly na jednotlivých zkouškách předvedeny tyto počty psů a fen: zkoušky vloh - 69, lesní zkoušky - 73, barvářské zkoušky - 56, barvářské zkoušky honičů - 17, zkoušky honičů - 15, všestranné zkoušky - 6, bezkontaktní norování - 121 a kontaktní norování na Slovensku 41.

Jak již bylo uvedeno, organizujeme všechny druhy povrchových zkoušek ve spolupráci s jednotlivými OMS a v loňském roce to byl i klubový dvojboj sestávající z lesních zkoušek a zkoušek v norování, což je velice náročná zkouška. Nejlepší umístění a titul CACT získal pes Hek od Jahodové louky, majitel Jiří Vítek, kteří prošli lesními zkouškami v I. ceně s 248 body a norováním s 84 body, celkem 332 bodů.

Na barvářských zkouškách se nejlépe umístila a titul CACT získala fena Arina Edit vedená Tomášem Burgetem, I. cena, 100 bodů. Podzimní zkoušky nejlépe absolvoval pes Hek od Jahodové louky, majitel Jiří Vítek. Umístili se v I. ceně, s 265 body a získali titul CACT. Lesní zkoušky nejlépe absolvovala fenka Asta z Újezdské Polomy vedená Ladislavem Faitem, získala titul CACT za 248 bodů a I. cenu. Na barvářských zkouškách předvedli hned tři jedinci vynikající výkon. Na prvním místě byl hodnocen pes Tom z Demáček, majitel Karel Janoušek. Získali I. cenu, 244 bodů a titul CACT. Se stejným výsledkem skončil i jeho bratr Tor z Demáček majitele Jaroslava Krupičky, získal titul Res. CACT, a také fenka Gera z Orlovky s majitelem Ing. Ivanem Kosinou. Na klubových všestranných zkouškách dosáhla nejlepšího výsledku fenka Cita Jarčino údolí, majitel Petr Těhan, a získala I. cenu, 350 bodů a titul CACT. Hodnocení všestranek by nebylo kompletní, kdybych neuvedl, že na Memoriálu Františka Strehlíka v Čechách zvítězil pes Hek od Jahodové louky s počtem 325 bodů. Zkouškami honičů nejlépe prošel pes Nero z Jedlové, majitel Tomáš Vrbica, a to v I. ceně s 204 body a tituly CACT a Diviačar.

Dále bylo provedeno hodnocení psů a fen z povrchové práce, u psů se jako první umístil NERO z Jedlové, majitel Tomáš Vrbica, který v podstatě absolvoval všechny druhy povrchových zkoušek a dosáhl celkem 1487 bodů. Z fen dosáhla nejlepšího výsledku Hexa z Dobičí, majitel Ing. Libor Zeman, která dosáhla celkového počtu 1189 bodů. V pořadí chovných stanic podle dosažených výsledků povrchových zkoušek se jako nejlepší s 2413 body umístila CHS od Jahodové louky, majitel Jiří Vítek.

V bezkontaktním norování psů nejlépe obstál Mufi od Rouchovany, majitel Josef Janíček, a to s počtem 84 bodů a časem 0,15. Mezi fenami byla nejlepší Penny z Ústína majitele Josefa Polyšenského s 84 body a časem 0,11. V kontaktním norování, které absolvovali naši členové na Slovensku, byl ze psů nejlepší Orion De Pey De Gallin majitele Zdeňka Kvapila - 0,16 hrdlo, a z fen Mona z Bělinky majitele Rolanda Hytycha - 0,22 hrdlo.

Věřím, že máme v našem středu řadu mladých a obětavých cvičitelů, kteří dovedou jagdteriéra velice dobře připravit pro všechny druhy zkoušek. Mám radost z toho, že převážná většina hodnocených jedinců dosáhla výborných výsledků v exteriéru, například Hek od Jahodové louky - výborný, CAC, BOB nebo Asta z Újezdské Polomy - výborná, CAC, Klubový vítěz.


Zpracování dat...