vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Zprávy z ČMKU

Vladimíra TICHÁ
Zprávy z ČMKU
Předsednictvo ČMKU zasedalo dne 14. února 2002 v Praze. Na programu jednání byly mimo jiné následující záležitosti:
- Předseda ČMKU pan Němec podal informaci o jednání na Komoře veterinárních lékařů. Schůzka se uskutečnila dne 13. 2. 2002 na KVL v Brně. Za ČMKU byli přítomni: p. Němec, Ing. Kubeš, Ing. Košťálová a p. Janda. Za KVL se zúčastnili: Dr. Špruček, dr. Hošek, dr. Kubů. Jednání byl přítomen i MVDr. Široký. Byl konstatován zájem obou stran spolupracovat při vyhodnocování DKK. Schůzka byla charakterizována jako přípravná. Po obdržení zápisu bude P ČMKU a příslušná komise ČMKU pracovat na konkretizaci návrhů.

- V současné době působí v ČMKU dvě odborné komise s obdobnou náplní. V zájmu zamezení duplicity rozhodlo Předsednictvo ČMKU ustanovit komisi jednu: Komisi pro zdraví a chov. Do čela komise jmenuje Předsednictvo ČMKU MUDr. Vlastimila Novotného, zástupce ČMKU v Chovatelské komisi FCI. Úkolem dr. Novotného je, aby v souladu s usnesením VI. Valné hromady ČMKU v jím vedené komisi fungovaly dvě sekce - sekce chovatelská a sekce pro kontrolu DKK a dalších, geneticky podmíněných chorob. Jmenování členů komise provede Předsednictvo ČMKU po konzultaci s dr. Novotným.

- Předsednictvo ČMKU jmenovalo předsedkyní Sboru rozhodčích ČMKU Vladimíru Tichou a členy Vedení sboru rozhodčích paní Ludmilu Pavlíkovou a pány Jana Coufala, MVDr. Františka Šimka a Miroslava Václavíka.

- Vzhledem k tomu, že stávající Směrnice pro uznávání nových chovatelských klubů byla připomínkována ze strany DR ČMKU i chovatelských klubů, Předsednictvo ČMKU rozhodlo o tom, že směrnice bude přehodnocena a upravena, a to i na základě negativních zkušeností zvláště s asociovanými kluby.

- Směrnice pro uznávání nových chovatelských klubů se do doby předložení a schválení nové směrnice mění takto:

* asociovaný klub má právo řídit chov příslušného plemene, pro které byl založen, ale pouze pro členy svého klubu, a to na základě podmínek minimálně stejných, jako ve stávajícím klubu. Týká se asociovaných chovatelských klubů: 2020 Alaskan malamute klub ČR, 3039 Klub chovatelů havanských psíků, 5015 Klub chovatelů naháčů, 5016 Českomoravský klub cane corso, 5017 Shiba klub, 5018 Klub chovatelů maďarských pasteveckých plemen a 5019 Klub chovatelů velkého japonského psa,

* pokud je plemeno chováno ve více chovatelských klubech a z jednoho z nich se oddělí, Předsednictvo ČMKU ponechává chov plemene i v původním chovatelském klubu/původních chovatelských klubech s tím, že chovné podmínky nesmí být mírnější než v původním klubu/původních klubech.


Zpracování dat...