vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

47. ročník Polabského derby ohařů o putovní cenu Karla Krýzy

Josef NOVÁK
47. ročník Polabského derby ohařů o putovní cenu Karla Krýzy
V neděli 19. května se konal v Zibohlavech u Kolína 47. ročník této soutěže, která se koná pravidelně od roku 1954 s různými obměnami v pravidlech, pod původním názvem Memoriál Karla Krýzy a nynějším názvem Polabské derby ohařů o putovní pohár Karla Krýzy (PDO). Soutěž střídavě pořádají OMS Kutná Hora, Nymburk, Mladá Boleslav a Kolín k uctění památky vynikajícího a uznávaného kynologa Karla Krýzy, který působil převážně v Polabí, kde jeho zásluhou dosáhla myslivecká kynologie vysoké úrovně.
Karel Krýza se narodil 16. května 1895 ve Vlastějovicích v okr. Kutná Hora. Později žil v Kutné Hoře, kde také 2. července 1955 zemřel. Od svého mládí se věnoval myslivecké kynologii a stal se zkušeným cvičitelem loveckých psů všech plemen. Mimo to zastával různé významné funkce, například zemského kynologického referenta pro Čechy nebo předsedy Klubu krátkosrstých ohařů.

Soutěže se zúčastňují mladí, roční ohaři, kteří se do pětičlenných družstev nominují na základě úspěšně absolvovaných předešlých ZV jednotlivé OMS zúčastněných okresů a zároveň se do soutěže jako jednotlivci přihlašují ohaři z jiných okresů a krajů ČR. Pro všechny tyto mladé ohaře je to první větší soutěž a prověrka jejich loveckých vloh. Mnoho ohařů z těch, kteří absolvovali úspěšně předešlé ročníky PDO, se následně dokázali prosadit i na vrcholných kynologických akcích v rámci ČR, a to soutěžích klubových nebo samotném MRK a MKP.

Pro velký zájem o účast na letošním ročníku Polabského derby ohařů došlo k úpravě stanov soutěže pořádajícími OMS a z důvodu zvýšení úrovně a atraktivnosti se od letošního ročníku může PDO zúčastnit 30 ohařů. V jednotlivcích se soutěží o titul Vítěz PDO, v družstvech o titul Vítězné družstvo PDO.

Nad letošním ročníkem, který uspořádal OMS Kolín ve spolupráci s MS Kolín, převzala záštitu starostka města Kolína paní Zdenka Majerová. Práce ohařů probíhaly také v honitbách MS Chlum Kořenice, Chvatliny a Křečhoř. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti početné korony za zvuku loveckých fanfár. Předseda kynologické komise OMS Kolín pan Josef Novák připomněl historii a význam konání PDO. Přítomné seznámil s průběhem soutěže a popřál vedoucím psů a jejich ohařům hodně hledačkového štěstí. Sbor rozhodčích byl složen ze zkušených kynologů v čele s vrchním rozhodčím panem Vlastimilem Kašíkem.

Vysokou úroveň letošního ročníku bylo možné předvídat i z toho, že mezi vedoucími psů bylo mnoho kvalitních, zkušených kynologů, z nichž jsou někteří v předešlých ročnících PDO zapsáni na listině vítězů. K soutěži nastoupilo 29 ohařů, obstálo 28 ohařů, všichni v I. ceně. Prvních pět ohařů dosáhlo plného počtu 208 bodů a tito se umístili v následujícím pořadí: jako první se umístila Asta z Tuchomských lesů, KO, Buryan Pavel, Košík, druhá Asta z dějkova, VMO, Voříšek Jaroslav, Otmíče, třetí Bora od Popelky, KO, Plaček Oldřich, Zibohlavy, čtvrtý Mit Kořenice, KO, Novák Jaroslav, Kolín a pátý Derry z Mešinské hájovny, POI, Vlášek Miroslav, Druhanice.

V soutěži družstev, kde bodují tři nejlépe umístění ohaři, zvítězilo družstvo OMS Kolín s počtem 621 bodů ve složení Bora od Popelky, KO, Plaček Oldřich, Zibohlavy, Mit Kořenice, KO, Novák Jaroslav, Kolín a Foro z Rutvasu, KO, Janouch Milan, Starý Kolín. Na druhém místě se umístilo družstvo OMS Nymburk s 616 body, třetí bylo družstvo OMS Kutná Hora s 598 body a čtvrté družstvo OMS Mladá Boleslav s 579 body.

Všichni, kteří úspěšně absolvovali 47. ročník PDO převzali od pořadatelů diplom a hodnotné ceny. V paměti zúčastněných a v kronice Polabského derby ohařů bude letošní ročník zapsán jako velice zdařilý.


Zpracování dat...