vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Ohlédnutí za dvaceti ročníky IKP

Ing. Václav VLASÁK
Ohlédnutí za dvaceti ročníky IKP
Zkratka IKP znamená v němčině International kurzhaar prufung, v překladu do českého jazyka Mezinárodní zkoušky krátkosrstých ohařů. Mají dvacetiletou historii - první ročník se konal v roce 1964, druhý v roce 1965, od té doby se konají každý druhý rok. Pokaždé je pořadatelem jeden z klubů z Německa nebo klub z jiného evropského státu s tradicí chovu německých krátkosrstých ohařů. Nejmenší počet přihlášených psů 40 byl při prvním ročníku IKP, největší počet přihlášených psů byl v roce 1987, kdy bylo přihlášeno 182 německých krátkosrstých ohařů. Za všech 20 ročníků startovalo celkem 2353 psů, z toho jich 1904 obstálo. V dlouhodobém průměru tedy obstojí asi 80 % zúčastněných psů a fen německých krátkosrstých ohařů. Zkouší se podle vlastního zkušebního řádu pro IKP, který se v současnosti velice blíží mezinárodnímu zkušebnímu řádu pro polní a vodní práci. Tento zkušební řád používá i náš klub pro mezinárodní soutěž Memoriál Milana Novotného, se zadáním titulů CACIT a CACT.
Téměř 30 let, po celou dobu mého zájmu o loveckou kynologii se z dostupné literatury dovídám o IKP. První zmínku o IKP jsem tuším četl v knížce od pana Jana Báči "Výcvik loveckých psů", kde jsou popsány úspěchy českých kynologů na IKP v Rakousku- Welsu v roce 1965. Do této knihy vsunul autentickou zprávu tehdejšího vedoucího kynologického oddělení myslivecké jednoty pana Dalibora Černého, který je shodou okolností členem našeho klubu, a ten zde kromě jiného popisuje finále schausuche, kam postoupil pes KO Cvik z Haškova kraje, vedený panem Josefem Hlaváčem, a kterého se také úspěšně zúčastnili Alois Michl se psem Fero z Vanovic a František Hampl se psem Gejšan od Žižkova stolu. Z další knihy Jana Báči "Výcvik loveckých psů pro praxi" vyplývá, že IKP v roce 1967 v Kehlu, v pro nás tehdejší NSR, obstáli pan Lubomír Fidra s Bleskem z Labic a opět František Hampl, tentokrát se psem Jas od Žižkova stolu. Z tohoto IKP nemusí být informace úplná. V roce 1975 jsem se dozvěděl z klubového Zpravodaje KCHKO o úspěchu psa Grona ze Sovince, vedeného panem Stanislavem Hlouchem v pro nás tehdejší NSR v Esens. Zde také se ctí obstáli Jaroslav Veverka s Erkou z Valských lesů, Alan od Křinice vedený Emanuelem Hojgrem a Aran z Kopeckých hájů vedený Josefem Svobodou. Do tohoto období nebyly zjištěny u všech psů počty dosažených bodů. Do roku 1975, pokud pes obstál, mohl získat první, druhou nebo třetí cenu. Od roku 1977 potom pouze první nebo druhou.V roce 1977 výborně předvedl psa Alf vom Hag na IKP v Osterhofenu pan Vladimír Dušánek, tehdejší předseda KCHKO.

Z našeho státu v době železné opony nebylo možné vyjíždět do zahraničí, přesto se našli nadšenci, kteří ve snaze dovědět se něco nového, změřit síly s ohaři zejména z Rakouska a tehdejší NSR. Obětovali vysoké finanční částky, mnoho času spojeného nejen s výcvikem ohařů, ale také se sháněním devizového příslibu a sháněním výjezdní doložky. Kromě výše uvedených kynologů toto ještě v letech za železnou oponou podstoupili a v roce 1979 se účastnili IKP v Rakousku Kremsu - Pavel Vyskočil se psem Tom z Vanovic, a čtyři slovenští kynologové. V roce 1981 předváděli úspěšně v Munsteru na IKP František Horel psa Flota z Cechu, Ing. Miloslav Holub psa Kazana z Českého lesa a Vladimír Hasta fenu Jutu z Vešek. V roce 1985 předváděl Ing. Holub na IKP v Bellheimu psa Arta z Českého lesa. V roce 1987 se zúčastnil IKP v Badenu u Vídně Lubomír Knytl se psem Atos z Kaplanek.

Je třeba důrazně připomenout, že lví podíl na propagaci IKP v tehdejším Československu, zejména z důvodu velké pracovitosti a výborné komunikace v německém jazyce, měl do roku 1977 bývalý předseda KCHKO pan Vladimír Dušánek. Od roku 1978 potom Dr. Petr Dvořák, jednatel KCHKO. Ze slovenských kynologů žijících ve společném státě potom Dr. Ondrej Zechmeister.

Po pádu železné opony mohou naši kynologové bez problému vyjíždět do zahraničí i na IKP. Možnosti jsou, ale málo je využíváme. Klub krátkosrstý ohař pravidelně od roku 1995 organizuje účast svých členů na tomto podniku. Stává se, že po velkých slovech se málokdo přihlásí. Když se přihlásí a nechá si zaplatit startovné, pak nejede.

Jelikož existuje velice málo informací o účasti českých kynologů na IKP v celé jeho historii, pokusil jsem se toto chronologicky seřadit a informovat členskou základnu. Jelikož jsme téměř 3/4 století žili ve společném státě se Slováky v Československu, a naše kynologické aktivity jsou si velice blízké, ve druhé části níže uvedeného přehledu jsou uvedeni také vůdci se svými psy ze Slovenska. Ve třetí části potom psi původem z České nebo Slovenské republiky, kteří se účastnili pod vedením vůdců z jiných států než Československa, České republiky nebo Slovenské republiky. Většina z těchto psů však byla cvičena českými nebo slovenskými cvičiteli. Doufám, že zejména první kroky na IKP v období před rokem 1989 jsou úplně a správně zdokumentovány.

Vůdci z Čech a Moravy


Rok Místo Ohař Vůdce Cena Počet bodů Přehlídkové hledání
1965 Wels Cvik z Haškova kraje J. Hlaváč 1. Ano  
    Fero z Vanovic A. Michl 1.    
    Gejšan od Žižkova stolu F. Hampl 2.    
1967 Kehl Blesk z Labic L. Fidra 2.    
    Jas od Žižkova stolu F. Hampl 3.    
1975 Esens Gron ze Sovince St. Hlouch 1. 136 Ano
    Erka z Valských lesů J. Veverka 1. 137 Ano
    Alan od Křinice Em. Hojgr 2.    
    Aran z Kopeckých hájů J. Svoboda 3.    
1977 Osterh. Alf vom Hag Vl. Dušánek 1. 136 Ano
1979 Krems Tom z Vanovic P. Vyskočil 1. 136 Ano
1981 Munster Kazan z Českého lesa Ing. M. Holub 1. 136  
    Flot z Cechu Fr. Horel 1. 136  
    Juta z Vešek Vl. Hasta 2.    
1985 Bellheim Art z Českého lesa Ing. M. Holub   neobstál  
    Aran z Točánku V. Kratochvíl   nestartoval  
1987 Baden Atos z Kaplanek L. Knytl   neobstál  
1991 Siofok Dan z Keblouky Josef Hendl 1. 136  
    Car od Jiříku L. Muller   nestartoval  
    Bojar Kořenice Josef Novák   nestartoval  
    Gron z Pís. Ameriky R. Hynek 2. 122  
1993 Bautzen Ginar z Viniček Josef Novák 2. 131 131  
    Bona z Chlumína Josef Hendl   neobstál  
1995 Ried Hera z Keblouky D. Křivan 1. 136 Ano
    Ringo z Vínku M. Hanč 1. 136 Ano
    Nord z Vtel. Polí Ing. V. Vlasák 2. 115  
1997 Siofok Nord z Vtel. Polí Ing. V. Vlasák 1. 136 Ano
    Resi vom Schillertall J. Krušina 2. 115  
    Fanta vom Lauch Josef Novák 1. 136  
    Ajax vom Watberg V. Kratochvíl 1. 136  
    Vik z Valských lesů J. Hrouda   nestartoval  
    Bora Fransto M. Chlumský   nestartoval  
    Sáva z Fančali Fr. Horel   nestartoval  
    Xilla z Českého lesa J. Semerád   nestartoval  
1999 Moers Hela Fransto Boh. Mužák 1. 136 nenastoupil
    Toro z Vtel. polí Ing. V. Vlasák 2. 131  
    Samantha z Vtel. polí V. Vlasák ml.   neobstál  
    Unkas z Vtel. polí Josef Novák   neobstál  
    Asta z Ptýrovských luk Josef Hendl   neobstál  
2001 Schloss- Bora z Visálku Daniel Křivan 1. 136 Ano
  hof Atos ze Štípek Luděk Muller 1. 136 Ano
    Salto vom Ling. holz Milan Knotek 1. 136 Ano
    Ila Kořenice Boh. Novák 1. 136 nenastoupil
    Gron Kořenice Jar. Novák 1. 136  
    Geron Kořenice Ivo Bébar 1. 136  
    Rambo z Vápenek Jar. Sajbot   nestartoval  
    Roka V.G. Vlad. Hasta   nestartoval  
Slovenští vůdci


Rok Místo Ohař Vůdce Cena Počet bodů Přehlídkové hledání
1979 Krems Alma Hartmany Alojz Šebo 1. 136  
    Eras z Bilice Dr. Zechmeister   neobstál  
    Lesan Slov.Grob Ján Raso   neobstál  
    Foro z Očk. Doliny Ján Jozsa   nestartoval  
1993 Bautzen Malomkozi Baron O. Banas 1. 129  
1995 Ried Unkas z Bilice Dr. Zechmeister 2. 115  
1997 Siofok Bella z Lovčic. Doliny Ing. Josef Jursa 1. 136 Ano
    Ziko z Bilice Dr. S. Ižman 1. 133  
    Bibina z Br. Buková Igor Ulman 1. 132  
    Zero z Bilice St. Rosíval   neobstál  
    Bela z Lovčic. Doliny Jos. Benovič   neobstál  
2001 Schloss. Afra z Dubovskych luhov Ing. J. Jursa 1. 136 Ano
    Argo z Bilice Dr. Zechmeister 1. 133  
    Malomkozi Mira Dr. P. Molnár 1. 133  
    Bena z Bilice Eva Galážová 2. 124  
    Nestor z Tar. Krajiny O. Banas 2. 121  
Vůdci z dalších států s českými a slovenskými psy


Rok Místo Ohař Vůdce Cena Počet bodů Přehlídkové hledání
1979 Krems Alma Hartmany Alojz Šebo 1. 136  
1991 Siofok Alan ze Žacké louky J. M. S.Timon   neobstál  
    Aran od Šumborky J. M. S. Timon 2. 122  
1995 Ried Juta z Husína W. Raatz 2. 125  
1999 Moers Unka z Vtel. Polí R. Garcia   neobstál  
    Aris z Letnicia R. Ferchaud 2. 127  
    Mira Kořenice R. Ferchaud   nestartoval  
2001 Schloss. Ron z Čiliny R. Aeberhard   neobstál  
    Hoky z Nem. Hájů R. Garcia   nestartoval  
Z výše uvedeného přehledu vychází následující statistika:

- Vůdci z Čech a Moravy ze z celkového počtu dvaceti ročníků zúčastnili 14 ročníků.

- Celkem bylo přihlášeno 46 psů v celkem 47 startech. Jeden pes byl přihlášen dvakrát a dvakrát se zúčastnil.

- Nestartovalo devět přihlášených psů a fen.

- První cenu na IKP získalo 21 německých krátkosrstých ohařů vedených vůdci z Čech a Moravy, druhou cenu získalo devět jedinců, třetí cenu dva jedinci. Celkem neobstálo šest ohařů.

- Do závěrečného přehlídkového hledání - schausuche se kvalifikovalo 11 ohařů vedených vůdci z Čech a Moravy. Dva vůdci se svými fenami do něj nenastoupili.

- Třikrát na IKP vedli tito vůdci: Josef Hendl, Josef Novák a Václav Vlasák.

- Dvakrát vedli dva vůdci: František Hampl a Daniel Křivan.

- Nejúspěšnějším vůdcem z Čech a Moravy je Daniel Křivan. Dva starty proměnil ve dvě účasti v přehlídkové hledání - schausuche.

Toto ohlédnutí je oslavou těch, které jsem postupně uvedl v textu, a kteří zejména v době před rokem 1989 se zasloužili o mezinárodní propagaci české a slovenské kynologie a plemene německý krátkosrstý ohař.


Zpracování dat...