vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Jarní zkoušky vloh

Jan PLAČEK
Jarní zkoušky vloh
I v takové průmyslové oblasti jako je Ostravský kraj se ještě vyskytuje zvěř jak drobná, tak i srnčí a samozřejmě i škodná. A aby při podzimních honech nedocházelo ke ztrátám na zvěři zejména drobné a vodní, pomáhají nám v dohledávce ulovené a postřelené zvěře lovečtí psi. Není snadné loveckého psa dobře vychovat a připravit na zkoušky. Nejprve však je třeba zjistit, jaké vlohy pes vůbec má, proto se pořádají Zkoušky vloh.
Jedny takové zkoušky přidělila OMS v Ostravě Mysliveckému sdružení Heřmanice. Dne 18. května 2002 se v myslivecké chatě sešlo 10 zkoušených psů se svými vůdci a pět rozhodčích, a po nástupu a uvítání se všichni odebrali do honitby. Byly utvořeny dvě skupiny psů, každá měla dva rozhodčí a ti posuzovali výkony psů podle zkušebních řádů.

Po čtyřech hodinách se všichni vrátili do myslivecké chaty, kde byly výsledky zkoušek vyhodnoceny. Při nástupu předali rozhodčí vůdcům vysvědčení, někteří jedinci byli výborní, jiní musí některé nedostatky, ať už v poslušnosti či při hledání nebo postupování, docvičit.

Na závěr předseda OMS v Ostravě p. Krčmář poděkoval rozhodčím, vůdcům i koroně za zdárný průběh zkoušek a též tamnímu sdružení za bezplatný pronájem honitby.


Zpracování dat...