vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Před XX. ročníkem Memoriálu Mileny Štěrbové

Ing. Jaroslav ŠARMAN
Před XX. ročníkem Memoriálu Mileny Štěrbové
V letošním roce se uskuteční již XX. ročník Memoriálu Mileny Štěrbové (MMŠ). Tyto tradiční mezinárodní všestranné zkoušky se zadáváním titulů CACIT a CACT jsou pořádány Klubem chovatelů loveckých slídičů a jsou určeny pro všechna plemena loveckých slídičů. Konají se ve dvouletých intervalech a možnost předvést své lovecké schopnosti a bojovat o zmíněné tituly zde dostávají nejlepší jedinci loveckých slídičů, jak od nás, tak také ze zahraničí.
Svůj název nese memoriál od svého založení na počest významné chovatelky a propagátorky loveckých španělů, paní Mileny Štěrbové. Milena Štěrbová, rozená Heinlová, dříve provdaná Králová se narodila v Praze 20. 7. 1896, a jakmile začala s praktickou myslivostí, byl jejím pomocníkem lovecký španěl. Pro svou zálibu obětovala mnoho. Propagovala pracovního kokršpaněla, předváděla v praxi, co tento postavou malý, ale výkonem velký pomocník v honitbě dokáže. Po několik desetiletí se intenzivně věnovala chovu kokršpanělů a její chovná stanice "Z Hlaváčova" měla v naší kynologii vynikající pověst. Dovážela psy i feny z ciziny, aby zajistila nejen svůj chov do budoucnosti. Stala se uznávanou autoritou, zkušenou rozhodčí z exteriéru a pokud zdraví dovolovalo, také rozhodčí z výkonu. Na práci jejích kokršpanělů se vždy každý milovník tohoto plemene rád zahleděl. Jako spoluzakladatelka a první místopředsedkyně výboru stála u kolébky dnešního chovatelského Klubu, který nesl název "Československý klub pro lovecké spaniely v Praze". Psala odborné články do časopisu "Stráž myslivosti" a jiných kynologických a mysliveckých časopisů. V roce 1931 napsala a vydala knížku " Cocker - spaniel jeho chov, výcvik a upotřebení v myslivosti".

Milena Štěrbová zemřela 5. 5. 1964 v Rakovníku. Na její počest a památku byla založena v roce 1964 tradice pořádání mezinárodních všestranných zkoušek nesoucích její jméno.

Prvních ročníků MMŠ se zúčastňovali především angličtí kokršpanělé. Hlavním důvodem byla poměrně vysoká početnost tohoto plemene a především jeho časté lovecké použití v tomto období. Poslední roky ukazují na nízký zájem předvádět kokršpaněly na vyšších typech zkoušek, což je způsobeno zřejmě odklonem mnoha chovatelů od loveckého využití tohoto plemene. Do popředí výsledkových listin memoriálu se tak dostávají méněpočetnější plemena loveckých španělů, jejichž majitelé se věnují výcviku intenzivněji.V tomto směru je velmi aktivní především sekce anglického špringeršpaněla, jejíž zástupci naprosto převládli ve složení startovní listiny posledního ročníku memoriálu.

Přehled vítězů MMŠ je uveden v přiložené tabulce. Další grafy sledují procentuální úspěšnost účastníků, jejich pohlaví a plemennou příslušnost.

MMŠ se zkouší podle zkušebního řádu pro všestranné zkoušky loveckých slídičů platného od 1. 1. 1999. Z důvodu zadání titulu CACIT se upravují některé disciplíny na základě Reglementu B - FCI pro mezinárodní zkoušky loveckých slídičů.
  • Disciplína č. 2 - Hlasitost - neměl-li pes během 20minutového slídění možnost prokázat hlasitost a prokáže-li vůdce tuto dvěma soudcovskými tabulkami z minulých zkoušek, započítají mu ji rozhodčí aritmetickým průměrem z předložených tabulek. V opačném případě ji musí prokázat v prodlouženém slídění po přezkoušení všech disciplín.
  • Disciplína č. 6 - Nahánění - zkouší se 2x 10 minut ve dvou různých lečích, pro zadání CACIT musí pes obdržet výslednou známku 4. Při hodnocení lze používat známky 3,5; 2,5 apod. Aritmetickým průměrem se vypočítá výsledná známka.
  • Disciplína č. 9 - Dohledávka a přinášení pernaté zvěře - dohledávka se provede hned po ukončení slídění na vzdálenost 50 kroků.
  • Disciplína č. 11 - Vlečka se srstnatou zvěří - pro kokršpaněly bude použit divoký nebo domácí králík, případně zajíc velikosti králíka, pro ostatní plemena zajíc. Délka vleček bude 400 kroků.
  • Disciplína č. 14 - Přinášení kachny z hluboké vody - vůdce stojí se psem tak, aby pes neviděl vhazování kachny na zrcadlo. Na pokyn rozhodčího imituje vůdce výstřelem skutečný lov a rozhodčí současně vhodí kachnu do vody. Potom je pes vypuštěn a vyzván k práci.
  • Disciplína č. 18 - Práce na pobarvené stopě - dráhy budou položeny kapáním hovězí krve přes větvičky, vždy před setměním předcházejícího dne, v délce dráhy 600 kroků.


Aby mohl být CACIT zadán, musí obdržet pes kromě známky 4 z nahánění, nejméně 4x známku 4 z disciplín slídění, vlečka se srstnatou zvěří, dohledávka a přinášení pernaté zvěře, slídění v rákosí, přinášení kachny z hluboké vody, práce na pobarvené stopě, poslušnost a ovladatelnost. Dále je určeno, že zbývající disciplíny z těchto, které nebyly hodnoceny známkou 4, musí být hodnoceny nejhůře známkou 3.

Nejlepší jedinec, který docílí I. ceny podle zkušebního řádu pro všestranné zkoušky slídičů a splní podmínky pro udělení titulu CACIT, obdrží osvědčení CACIT pro získání titulu "Champion International de Trevail". Dále jedinci každého plemene v I. ceně podle zkušebního řádu pro všestranné zkoušky slídičů obdrží titul CACT a res. CACT (vždy první dva v pořadí, podmínkou je členství v KCHLS).

Letošní ročník MMŠ se uskuteční v Luhačovicích, které se stanou hostitelem této vrcholné akce již po páté. Termín setkání nejlepších slídičů je 27. až 29. září 2002. Takže nashledanou na memoriálu.

Přehled dosavadních vítězů Memoriálu Mileny Štěrbové
Ročník Rok Jméno vítěze Plemeno - pohlaví Vůdce Cena
I. 1964 Baron z Kbelnice AC - pes J. Bahník, CZ, Třebechovice pod Orebem II.
II. 1966 Baret v. Klabauterhof AC - fena B. Redohl, D, Bad Oldesloe II.
III. 1968 Epos z Vamberecka ASS - pes B. Uhlíř, CZ, Vyškov I.
IV. 1970 Inka Kredochov AC - pes E. Kvídera, CZ, Dobřany I.
V. 1972 Elmar z Hrubé vody ASS - pes Ing. E. Kočí, CZ, Kroměříž I.
VI. 1974 Galan z Jeskyňky AC - pes M. Horáček, CZ, Krnov I.
VII. 1976 Alma z Martenu AC - pes M. Brnovják, CZ, Oldřichovice I.
VIII. 1978 Boris v. Frankenweg AC - pes A. Míšek, CZ, Ostrov nad Ohří I.
IX. 1980 Zinka v. d. Blücherstrasse AC - fena B. Redohl, D, Bad Oldesloe I.
X. 1982 Peny z Jeskyňky AC - fena Ing. V. Kovář, CZ, Broumov I.
XI. 1984 Dux v. Grosshauer AC - pes V. Gohler, D , Erlenbach / M. I.
XII. 1986 Lucky Leicester of the Half House WSS - pes J. Fencl, CZ, Česká Bříza I.
XIII. 1988 Ela od Mysletína NK - fena Ing. S. Finďo, SK, Zvolen I.
XIV. 1990 Fred z Oseckých hájů NK - pes I. Petrbok, CZ, Kotopeky I.
XV. 1992 Brixa Hamilchov NK - fena A. Belant, CZ, Hodonín I.
XVI. 1994 Rolf od Petrboka AC - pes K. Zelenka, CZ, Kotopeky I.
XVII. 1996 Pegy z Hadí řeky NK - fena Mgr. J. Štrajt, CZ, Olomouc II.
XVIII. 1998 Bessy Jifex WSS - fena J. Fencl, CZ, Česká Bříza II.
XIX. 2000 Cita Jifex WSS - fena J. Fencl, CZ, Česká Bříza I.Zpracování dat...