vychází v 4:58 a zapadá v 21:11
vychází v 21:47 a zapadá v 4:51
 

Časopis Myslivost

Zkušenosti s použitím elektronického obojku

MVDr. Marie ŠERÁ
Zkušenosti s použitím elektronického obojku
V inzertní části časopisu Myslivost mě zaujala nabídka elektronických výcvikových obojků, které s výhradním zastoupením francouzské firmy NUM’AXES nabízí na našem trhu firma QTEST se sídlem v Novém Bydžově. Na jejích internetových stránkách jsem zjistila, že firma vyvinula v oblasti speciální výcvikové techniky kolekci výrobků, které pracují na principu dálkového ovládání, neboli elektronické komunikace mezi člověkem a psem.
Při výcviku loveckých psů jsem měla již dříve určité zkušenosti s výcvikovým obojkem TELETAKT z Rakouska, a tak jsem po dohodě s Ing. Huškem přivítala možnost vyzkoušet jeho firmou nabízené obojky CANICOM a CANIWAY v praxi.

Obě sady výcvikových obojků mě okamžitě zaujaly svým jednoduchým, elegantním a estetickým vzhledem. Rovněž jejich vysoká technická úroveň je zárukou kvality, spolehlivosti a velice snadné manipulace při praktickém používání. Výcviková sada se skládá z vysílacího panelu - ovladače, kterým udílí cvičitel povely pomocí ultrazvukového signálu nebo elektrického impulzu, a přijímací části, kterou tvoří obojek s přijímačem. Na výcvikový obojek, zhledem k jeho malé hmotnosti (180 g) a jednoduchému provedení si pes velmi rychle zvykne, takže jeho nošení mu nečiní žádné problémy. Pomocí vysílače lze usměrňovat chování psa již v období takzvané výchovy: spolehlivé přivolání, chůze u nohy; nácvik klidových prvků: sedni, daun, zůstaň; přerušení nežádoucí činnosti ve spojení s povelem fuj, nesmíš, nebo odnaučení zlozvyků - například skákání, hrabání, štěkání apod.

Velmi účinné a efektivní je použití elektronického výcvikového obojku v další fázi v praktickém výcviku loveckého psa v honitbě za účelem přípravy psa absolvovat zkoušky lovecké upotřebitelnosti a stát se tak spolehlivým a platným pomocníkem svého pána při výkonu práva myslivosti.

V současné době ztěžují kvalitní výcvik loveckého psa dva nezanedbatelné faktory. Jedním z nich je v důsledku životního stylu nedostatek času a tím i trpělivosti, důkladnosti a důslednosti v jednotlivých fázích výcviku. Druhým je úbytek drobné zvěře, jejíž přítomnost v honitbě je pro praktický výcvik nesmírně důležitá a nezbytná. U mnoha loveckých psů se tak podstatně snižuje šance přicházet v honitbě do styku s drobnou lovnou zvěří, zapracovat se na jejím pachu, uplatnit a upevnit vrozené vlastnosti jako je vystavování, postupování, eventuálně ustalování. V další fázi výcviku osvojit si pak potřebné klidy před výstřelem, které jsou předpokladem úspěšného slovení zvěře.

Přáním každého myslivce je vlastnit temperamentního loveckého psa s vrozenou chutí k práci a vlohami pro loveckou upotřebitelnost, ale současně mít psa poslušného a za každé situace ovladatelného. Použití elektronického výcvikového obojku tuto fázi výcviku usnadní a urychlí, protože v podstatě na jakoukoli vzdálenost máme zajištěnou komunikaci se psem pomocí ultrazvukového signálu nebo elektrického impulzu. Velmi důležitý pro výcvik psa je bezprostřední signál, případně vyslání dostatečně silného impulsu, který si pes rychle spojí s neuposlechnutím vydaného povelu. V dalších fázích výcviku, kdy jsou již povely dostatečně zafixovány, postupně převádíme psa na slovní povely, zrakové povely rukou nebo používáme píšťalku. Výcvik provádíme střídavě s výcvikovým obojkem či s atrapou tohoto obojku, která je pro psa k nerozeznání od originálu, nebo s běžným pracovním obojkem. Při správně vedeném výcviku se pes naučí reagovat a pracovat i bez tohoto výcvikového prostředku, ke kterému se v případě potřeby můžeme vrátit.

Výcvikové obojky CANICOM a CANIWAY jsme s úspěchem použili při výcviku německého krátkosrstého ohaře Morgana z Levíku (m: Gája z Rynoltické tůně, o: Aris Akcezal). Tento temperamentní roční pes prošel běžným výcvikem v poslušnosti a při počátečním výcviku v honitbě se jevil velmi nadějně. Pracoval s vrozenou chutí, se zájmem o zvěř, vystavoval a vzhledem k pevné fixaci na svého pána byl poslušný a ovladatelný. Při jedné pochůzce honitbou se mu podařilo vysledovat a posléze v remízku strhnout nemocný a zesláblý kus srnčí zvěře. Tento lovecký zážitek zapůsobil na mladého psa natolik silně, že začal vyhledávat pachy srnčí zvěře v touze zmocnit se jí, takže přestával reagovat na běžné povely a stával se neovladatelným. Při výcviku pomocí elektronického obojku stačilo několik lekcí za použití zvukového a následně elektrického impulzu střední intenzity, aby se pes "srovnal". V současné době stačí na potlačení nežádoucího chování pouze zvukový signál nebo píšťalka jeho pána.

Podobnou situaci jsme řešili v případě ročního irského setra Andyho z Čertovy kapsy (m: Panadži od Velkého dubu, o: Ben Terezínská dolina). Tento velmi temperamentní pes byl fixován na svého pána a celou rodinu, a v domácím prostředí s ním nebyly žádné problémy. Bohužel jeho pán, začínající kynolog, s ním začal příliš brzy chodit do honitby, takže se pes, vzhledem k nízkým krytinám začal orientovat výhradně zrakem. Rovněž klidové prvky, zejména povel "daun" nebyly dostatečně docvičeny a upevněny. Již při cestě autem do honitby jevil pes značný neklid a velmi emotivně sledoval zrakem veškerý pohyb. Při vypuštění z vodítka předváděl překotné a zcela nesystematické hledání bez jakéhokoliv kontaktu s vůdcem. K orientaci používal zrak a soustavně vyrážel zvěř.

V tomto případě jsme použili obojek CANICOM 200 s dosahem 800 m a osmi nastavitelnými úrovněmi impulzů. Během krátké doby jsme dosáhli toho, že pes cestuje v autě na vyhrazeném místě naprosto v klidu. Podstatně se změnilo jeho hledání, které je dostatečně rychlé, prostorné a systematické. Pes pracuje v dobrém kontaktu se svým pánem a reaguje na pokyny rukou nebo píšťalkou. Vzhledem k celkovému zklidnění psa, systematičnosti v jeho vedení a dobré ovladatelnosti, začal pes při práci používat nos, vystavovat, osvojovat si a upevňovat klidy před zvěří.

Absolutní technickou špičkou v oblasti elektronického ovládání psa je obojek CANICOM 200 v provedení TWO DOGS. Jeho pracovní dosah je 800 m a na malém LCD displeji na ovladači lze naprogramovat některý ze čtyř režimů činnosti a současně cvičit nezávisle na sobě dva psy. Jeho využití se nabízí při výcviku loveckých psů ze skupiny anglických ohařů pro zkoušky nebo soutěže typu FIELD TRIAL, DERBY apod.

Zajímavou pomůckou, především pro cvičitele loveckých slídičů a honičů je elektronický zvukový obojek CANIBEEP, který umožňuje sluchem sledovat pohyb a činnost psa zejména v nepřehledném terénu. Přístroj má osm nastavitelných funkcí a regulaci citlivosti detekce pohybu. Spolehlivě rozezná, zda je pes v pohybu nebo v klidu.

Užitečným pomocníkem pro řadu majitelů psů se může stát elektronický obojek pro odnaučení nežádoucího štěkání CANICALM. Přístroj reaguje na štěkot psa několika za sebou jdoucími zvukovými signály, posléze varovným tónem a lehkým elektrickým výbojem. Síla elektrického impulzu je nastavitelná.

Na závěr bych ráda připomněla skutečnost, kterou si dovoluji citovat z nabídkového katalogu firmy: "Základním předpokladem úspěšného výcviku je dobrý vztah a vzájemná důvěra mezi psem a jeho pánem a dostatečné zkušenosti a schopnosti pro tuto činnost. Výrobky firmy NUM'AXES tvoří perfektní pomůcky pro tento účel a umožní nevídaným způsobem zefektivnit a zpřesnit výcvik, ale schopnosti dobrého cvičitele nenahradí. Neměly by se proto nikdy dostat do rukou osobám bez základních znalostí o výcviku, dětem, osobám nevyrovnaným a bez dobrého vztahu ke zvířatům a porozumění pro ně a jejich chování."

Pozn.: autorka vlastní chovnou stanici "z Levíku", věnuje se chovu a výcviku NKO, MMO a jezevčíků, pracuje jako rozhodčí VZ ohařůZpracování dat...