vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Klub dlouhosrstých ohařů pořádal Mezinárodní všestranné zkoušky

Dr. Jiří TESAŘ
Klub dlouhosrstých ohařů pořádal Mezinárodní všestranné zkoušky
Stalo se již dlouholetou tradicí, že Klub dlouhosrstých ohařů, který sdružuje chovatele, majitele a všechny příznivce německých dlouhosrstých ohařů, malých a velkých münsterlandských ohařů, pořádá každoročně mezinárodní všestranné zkoušky s právem zadat vítězi titul CACIT, resp. CACT. V rámci této akce běží vždy paralelně dvoje zkoušky – Mezinárodní všestranné zkoušky pro jedno z výše uvedených plemen a Klubová soutěž – mezinárodní všestranné zkoušky pro zbývající dvě plemena. Obou zkoušek se pravidelně zúčastňují vůdci nejen z České republiky ale i ze SRN a Rakouska. Tamější chovatelské kluby se v pořádání MVZ společně s naším klubem pravidelně střídají, a tak je možné každý rok porovnat úroveň výkonu psů výše uvedených plemen ze všech tří zemí.
Nejinak tomu bylo i v tomto roce. Společně s KDO se organizace zkoušek ujal OMS ČMMJ v Táboře. Zkušený tým organizátorů, v čele s ředitelem zkoušek ing. Miroslavem Šedivým a správcem zkoušek ing. Pavlem Březinou, se svého úkolu zhostil na výbornou a nic nenechal na náhodě. Zvládli i všechny komplikace, které způsobily záplavy z poloviny srpna a ani přívalový déšť pár dní před zkouškami už na skvěle připravené akci nic nezměnil. Tak se Chabrovice a okolí (honitby MS Doubrava Skopytce, a.s. Lesy Tábor) na sklonku léta tohoto roku staly Mekkou všech příznivců "dlouhánů".

V pátek 13. září se vůdci všech přihlášených psů sešli ve společenském sále v Chabrovicích, kde poznali ostatní účastníky obou zkoušek, sbor rozhodčích obou zkoušek a především si vylosovali startovní čísla. Současně s losováním byl představen každý pes a jeho vůdce, který oznámil, jakým způsobem bude jeho svěřenec pracovat na barvě. Bylo se nač těšit - v obou zkouškách byli dohromady přihlášeni dva hlasiči a sedm oznamovačů (1+3 v KS MVZ a 1+4 v MVZ DO).

Po krátkém posezení s přáteli se všichni účastníci odebrali na ubytovny, aby se sešli v sobotu ráno na slavnostním zahájení, které se konalo v parku ve Strkově před zámečkem, který je sídlem a. s. LESY Tábor. Asi 200 členná skupina účastníků se zatajeným dechem vyslechla zahajovací fanfáru trubačského tria a s neskrývaným očekáváním shlížela přes hořící ohně a mlhavý opar na hlavní aktéry této vrcholné kynologické akce. Tohoto zahájení se také zúčastnil tajemník ČMMJ, pan Vladimír Broukal, který v úvodním slově vyzdvihl přínos pořádaných zkoušek jak z hlediska lovecké kynologie, tak i z hlediska společenského. Předseda KDO představil všem přítomným vrchní rozhodčí obou zkoušek - pana MVDr. M. Kalicha pro 34. CACIT MVZ dlouhosrstých ohařů a pana J. Krušinu jako vrchního rozhodčího 33. CACIT Klubové soutěže MVZ. Oba vrchní rozhodčí seznámili všechny účastníky s organizací zkoušek, dále představili rozhodčí pro jednotlivé discipliny a popřáli všem účastníkům nezbytné "zkouškové štěstí" a početné koroně shlédnutí kvalitních výkonů.

33. Klubové soutěže MVZ
se zúčastnilo 13 psů (5 VMO, 7 MMO a 1 DO, z toho 2 z SRN a 1 z Rakouska). Jednotlivé discipliny posuzovali: J. Bartoška, ing. V. Dejmek, J. Kozlík, A. Lager (Rakousko), M. Lagerová (Rakousko), MVDr. M. Šerá a Z. Špička. Všichni rozhodčí posuzovali citlivě ale přísně v souladu se zkušebním řádem. Každé ocenění jasně a srozumitelně zdůvodnili, takže během celých zkoušek nebyl podán žádný protest.

První den probíhaly lesní práce a již po první disciplině - přinášení lišky přes překážku, kde rozhodčí ohodnotili téměř všechny výkony známkou 4 (pouze jedno zaváhání a známka 2), bylo jasné, že výkony psů budou velmi kvalitní. Všichni soutěžící udrželi úroveň z "ohrádky" a také na všech ostatních disciplinách předváděli velmi pěknou práci. Největší prověrkou připravenosti všech zúčastněných bývají vlečky s liškou a zajícem, ani na těchto zkouškách tomu nebylo jinak a tři účastníci obdrželi z těchto disciplin ocenění nula a jejich další účast už byla pouze symbolická, protože se už nemohli umístit "v ceně", ale pouze soutěž dokončit bez nároku na ocenění. Jako vždy mezi aspiranty na přední umístění rozhodoval výkon na barvě, kde vyšší koeficient pro oznamovače resp. hlasiče rozhoduje o pořadí na prvních místech. První den skončil s výbornými výsledky, když první tři účastníci obdrželi z lesní práce 152, 150 a 148 bodů.

Druhý den probíhaly práce v poli a na vodě, které byly bohužel poznamenány nepřízní počasí - častý hustý déšť zapříčinil velké opotřebení zvěře na drobných disciplinách a špatné létání mladé bažantí zvěře. Právě tato skutečnost a na naše poměry velmi dobré zazvěření polní honitby zajíci zapříčinily horší ohodnocení disciplin klid před zvěří pernatou a srstnatou. Práce na vodě probíhala ve velmi příhodném terénu s dostatečným množstvím kachen. Vzhledem k vrozeným předpokladům všech zúčastněných plemen pro vodní práci zde nebyly žádné problémy, naopak všichni přihlížející byli svědky velmi pěkných výkonů a vysokého ocenění.

Závěrečné vyhodnocení se uskutečnilo opět v kulturním domě v Chabrovicích a jeho slavnostní ráz zakončil zdárný průběh celých zkoušek. Vítězem 33. KS MVZ se stal a tituly CACIT a CACT si odnáší malý münsterlandský ohař ASKO z Rasetova dvora (484 bodů), vedený zkušeným vůdcem panem Josefem Lidinským z Bernartic. Na druhém místě se umístila fena MMO SINA v. d. Inleintn (473 bodů) vedená Klausem Marxem (SRN), tato fenka byla zároveň vyhodnocena jako vítěz lesa. Také na třetím místě se umístil MMO, a sice pes JANKO v. Phartal (469 bodů) německého vůdce CH. P. Klaka. Tento pes byl oceněn za nejlepší práci na vodě. Nejlepší práci v poli předvedla a ocenění vítěz pole si odnesla fenka VMO AMANDA z Fíkova dvora, vedená panem Stanislavem Kostkou. V I. ceně se umístilo 7 ohařů, ve II. ceně 1 soutěžící, 3 psi neobstáli a 2 vůdci se svými svěřenci v průběhu soutěže odstoupili.

34. Mezinárodních všestranných zkoušek německých dlouhosrstých ohařů
se zúčastnilo 14 psů (6 z ČR, 4 z SRN a 4 z Rakouska). Jednotlivé discipliny posuzovali: J. Bejda, J. Koblasa, J. Lejsek, O. Nehyba, J. Pikula, dipl. Ing. E. Rausch (Rakousko) a J. Síkora. Podobně jako u KS MVZ ani v průběhu těchto zkoušek nebyl podán žádný protest, což svědčí o tom, že rozhodčí posuzovali v souladu se zkušebním řádem, jejich práci jistě také ulehčilo sportovní a přátelské vystupování všech přihlášených vůdců.

První den MVZ probíhaly práce v poli a na vodě, k jejich zdárnému průběhu přispělo ideální zkouškové počasí - teplota mezi 20 - 22 oC, vlhký vzduch a mírný vítr, to vše spolu s dobře zazvěřeným revírem dávalo předpoklad pro výborné výkony i ocenění předvedených psů.

Již první den mnohé napověděl o možných aspirantech na celkové vítězství, neboť bodové rozdíly mezi prvními 4 psy byly minimální - 3 body na poli a na vodě u všech čtyřech plný počet bodů. První den také znamenal konec nadějí na umístění v ceně pro tři zahraniční účastníky, kteří obdrželi nulu z dohledávky kachny, resp. z klidu před pernatou zvěří.

Rozhodnutí přinesl až druhý den zkoušek - práce v lese byla podobně jako práce na poli u KS MVZ nepříznivě ovlivněna počasím. Prudký déšť značně ztěžoval jak práci na barvě, tak i výkony psů na vlečkách. Již od první discipliny, tj. přinášení lišky přes překážku bylo zřejmé, že až na výjimky zahraniční účastníci nemohou konkurovat našim dlouhánům. Rozhodující disciplinou pro les i celé zkoušky se opět stala práce na barvě, kde koeficient 10 pro hlasiče a perfektní předvedení této discipliny určily celkového vítěze zkoušek.

Vítězem 34. MVZ DO se stal a tituly CACIT a CACT si odnesl německý dlouhosrstý ohař CHAR  KA-Mir (500 bodů), vedený panem Janem Hýbnerm z Bělé pod Bezdězem. Tento pes předvedl nejlepší práci v lese a byl po zásluze vyhlášen vítězem lesa. Jako nejlepší pes obou zkoušek se zároveň stal Klubovým vítězem KDO pro rok 2002 a jeho vůdce převzal do ročního opatrování putovní křišťálový pohár Klubového vítěze KDO. Na druhém místě se umístil a tituly R.CACIT a R.CACT obdržel Dyk ze Zlatého kouta (489 bodů) vedený panem Miroslavem Březinou z Chabrovic. Na třetím místě se umístil pes QUEN v. Poppenforst (481 bodů) vedený Franzem Rauscherem z Rakouska. Za nejlepší práci na poli vyhodnotili rozhodčí výkon FILIPA z Předních hájů, vedeného panem Vítem Komárkem. Nejlepší práci na vodě předvedl a ocenění vítěz vody si odnáší CONDOR v. Distelberg vedený panem Norbertem Wisingem z SRN.

V I. ceně se umístilo 6 ohařů, ve II. ceně 3 soutěžící, ve III. ceně 2 psi a 3 účastníci neobstáli. V soutěži družstev se na prvním místě umístili soutěžící z ČR (1869 bodů) na druhém místě skončilo družstvo z Rakouska (1686 bodů) a třetí místo obsadilo družstvo z SRN (1671 bodů).

Výsledky obou soutěží jednoznačně prokázaly, že výkony psů z našich chovů jsou plně srovnatelné s jedinci pocházejícími z SRN resp. z Rakouska. Můžeme říci, že v mnohých disciplinách (převážně výcvikových) jsou naši psi lepší. Především výkon vítěze MVZ DO Chara Ka-Mir, který obdržel plný počet bodů a bude nominován v příštím roce na MRK, je velkým příslibem pro všechny příznivce německého dlouhosrstého ohaře. Z výsledků KS MVZ dále vyplývá skutečnost, že výkony malých münsterlandských ohařů nezaostávají za výkony ostatních ohařů, a že i do budoucna s nimi musíme počítat jako s plnohodnotnými zástupci skupiny ohařů na všech typech zkoušek.

Ke spokojenosti všech zúčastněných jistě také přispěla skvělá organizace zkoušek a po oba dva dny výborně zajištěné občerstvení, které je pro tak rozsáhlou akci, jako byly MVZ, nezbytné. Také slavnostní vyhlášení obou zkoušek bylo velmi působivé - závěrečné projevy pořadatelů, představitelů KDO a zástupců zahraničních účastníků, tradiční myslivecké fanfáry, předávání diplomů, věcných cen a upomínkových předmětů jakož i poděkování vůdců vítězných psů jistě znamenalo pro všechny přítomné velký zážitek.

Na závěr byli všichni přítomní předsedou KDO JUDr. Nývltem co nejsrdečněji pozváni na příští MVZ, které se uskuteční v září 2003 na okrese Rakovník.Zpracování dat...