vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Naši jagdteriéři ve Španělsku

Silvie VESELÁ
Naši jagdteriéři ve Španělsku
Před třemi lety se španělští kynologové v čele s panem Alberto Silvosou obrátili na naši redakci s prosbou o zprostředkování kontaktu s českými chovateli jagdteriérů. Náš chov jagdteriérů je na velmi dobré úrovni jak z hlediska charakterových vlastností, tak i exteriéru, a proto byli španělští kynologové přesvědčeni, že naši psi by v jejich podmínkách byli dobře lovecky využitelní. Z tohoto důvodu španělská strana projevila zájem navázat s našimi chovateli užší spolupráci.
V časopise Myslivost byla proto následně uveřejněna výzva pro naše chovatele týkající se možné spolupráce se Španěly. Ta měla velký ohlas, a proto se pan Silvosa se svým kolegou rozhodli, že naši republiku navštíví a s chovateli se setkají osobně. První kroky v tomto směru byly uskutečněny s předsedou Klubu chovatelů jagdteriérů panem Josefem Soukupem, který španělským kolegům ochotně vyšel vstříc. Začala oboustranná výměna informací o chovu psů, jejich lovecké upotřebitelnosti, o pořádaných zkouškách z výkonu, ale i o samotném systému fungování klubu. Předloni se uskutečnil první vývoz - do Španělska putovala dvě štěňata z českého chovu, a to pes a fenka. V srpnu letošního roku dovezl Alberto Silvosa panu Soukupovi čtyřměsíční fenku a naopak si odvezl čtyři jeho štěňata. V současné době pan Silvosa, který ve Španělsku pracuje jako dobrovolná myslivecká stráž, vlastní pět jagdteriérů.

Ve Španělsku se vyskytuje poměrně velké množství koroptví, bažantů a zajíců, tedy dostatek potravy pro predátory, což vede k jejich přemnožení. Problémem jsou vysoké stavy lišek, které ale nelze lovit jakýmkoliv způsobem. Jsou tam, podobně jako u nás, zakázané způsoby lovu, zákonem je povolen lov střílením a lov se psy. Aby bylo možné regulovat stavy těchto predátorů, byla zákonem ustavena myslivecká stráž, která k tomuto účelu využívá právě jagdteriéry. A český typ jagdteriéra je podle Španělů pro lovlišek nejvhodnější vzhledem k jeho malému vzrůstu, narozdíl například od psů z německých či francouzských chovů, kteří jsou většího tělesného rámce. Zajímavé je, že navzdory boji s predátory existují ve Španělsku zóny, kde je lov lišek zakázán. Jsou to oblasti, ve kterých se přemnožili divocí králíci a lišky jejich stavy přirozeně regulují.

Ve Španělsku dosud neexistuje organizace chovu jagdteriérů. Například účast na zkouškách z norování není povinná, může se jich zúčastnit kdokoliv kdo má zájem, je to čistě dobrovolná záležitost. V současnosti španělští kynologové plánují založení celostátního chovatelského klubu jagdteriérů. Předpokládají, že by během jednoho roku proběhl jakýsi výběr členů klubu. Také se netají se tím, že český Klub chovatelů jagdteriérů by pro ně měl být do začátku vzorem. Rozhodně je pro naše chovatele poctou, že španělští kynologové u nás získali představu, jakým směrem by se v chovu jagdteriérů chtěli ve Španělsku ubírat.Zpracování dat...