vychází v 5:01 a zapadá v 21:09
vychází v 23:29 a zapadá v 8:14
 

Časopis Myslivost

Porovnávací zkoušky na Slavkovském bojišti

Ivo BÉBAR
Porovnávací zkoušky na Slavkovském bojišti
Letošní, v pořadí již třetí setkání s členy rakouského klubu NKO uspořádala jihomoravská pobočka KCHNKO Praha ve spolupráci s MS Mohyla míru Práce a MS na Zlatém potoce Sokolnice dne 24. srpna 2002. Cílem této kynologické akce bylo předvést v poměrně dobře zazvěřených honitbách práci loveckých psů formou porovnávacích zkoušek podle kritérií zkušebního řádu polní a vodní práce na úrovni Memoriálu Jindřicha Stenitze. Přestože rakouští přátelé měli za sebou povodňovou katastrofu, dostavili se na mysliveckou chatu v Jiříkovicích ve stanoveném termínu.
Pokyn k zahájení dala dvojice trubačů, členů místního MS. Uvítání provedl předseda jihomoravské pobočky, který přivítal všechny přítomné, zvláště pak prezidenta rakouského klubu NKO Ing. Kowarovského, který byl vedoucím delegace a současně i soutěžícím. Po nezbytných procedurách seznámil vrchní rozhodčí MVDr. Čestmír Šrámek, CSc. početnou koronu se soutěžícími psy a s členěním jejich příslušnosti do genealogických linií a docíleným hodnocením jak z výkonu, tak i exteriéru.

Byly utvořeny tři skupiny po čtyřech psech, které posuzoval vždy jeden rozhodčí z ČR a jeden z Rakouska. Práce v poli se uskutečnily v centru Slavkovského bojiště v krytinách cukrové řepy a jetele. Počasí bylo příznivé, pro psy však náročné vzhledem k poměrně vysoké teplotě. Disciplíny v malém poli, tj. vlečky a dohledávky se daly přirovnat k dobám minulým, čímž mám na mysli velký počet zalehlých zajíců. Tato v dnešní době nezvyklá situace způsobovala některým účastníkům určité problémy, což se také odrazilo ve výsledných známkách. Práci ve velkém poli je možné hodnotit kladně a považovat ji za velmi vyrovnanou. U psů našich hostů se projevovala větší volnost, temperamentnost vrozených vlastností. Psi našich vedoucích prokazovali v jednotlivých disciplínách větší "utaženost", což je dáno naším zkušebním řádem. Práce na vodě proběhly na nádrži Balaton, kde byl dostatek hustého a vysokého rákosu pro každého psa. U disciplíny ochota k práci na hluboké vodě se projevil určitý výpadek u rakouských psů, poněvadž se podle jejich zkušebního řádu u nich tato disciplína nezkouší. Naopak jejich psi provedli velmi dobrou práci při nahánění a dohledávce kachny v rákosí.

Po zhodnocení výkonů sborem rozhodčích bylo provedeno vyhlášení výsledků. Z 13 startujících se 11 kvalifikovalo v I. ceně. Vítězem s plným počtem 336 bodů se stal pes Ben z Černické obory, vůdce Petr Hůsek z Veselí nad Moravou. Druhé místo s 333 body obsadil Franz Spitaler z Zistersdorfu se psem Zoro v. d. Zista. Tento pes byl vyhodnocen jako nejlepší v práci na vodě. Třetí místo obsadil Vladimír Semerád z Dolních Heřmanic s fenou Dora z Čeperáku, která byla oceněna za nejlepší práci v poli. Vítězové obdrželi poháry a všichni účastníci pak byli odměněni upomínkovými cenami. Potěšitelná je ta skutečnost, že mezi vedoucími psů převládali mladí členové klubu jak z naší strany, tak i ze zahraničí, což svědčí o tom, že zájem o výcvik není jen doménou starých zkušených vedoucích.

Závěrem je nutné poděkovat za přátelské přijetí členům MS Mohyla míru, organizační zajištění, zabezpečení pohoštění v poli i před závěrečným vyhodnocením. Tato zdařilá akce opět prokázala, že naše kynologie, chov i výcvik se může úspěšně prezentovat i v mezinárodním měřítku.Zpracování dat...