vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Výcvikový tábor Klubu chovatelů výmarských ohařů

MVDr. Jana KOČOVÁ
Výcvikový tábor Klubu chovatelů výmarských ohařů
Ve dnech 17. až 24. srpna 2002 proběhl již čtvrtý ročník výcvikového tábora Klubu chovatelů výmarských ohařů. Díky vstřícnosti MS Sinaj Brod nad Dyjí se mohl opět konat na území jejich honitby, která poskytuje ideální podmínky pro práci ohařů. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 výmarských ohařů se svými majiteli, často doprovázenými dalšími rodinnými příslušníky či přáteli.
O výcvik, který byl zaměřen na metodiku přípravy ohaře na podzimní zkoušky, se stejně jako v předchozích letech starali zkušení chovatelé a členové KCHVO - poradce chovu VOK František Krejčí, ekonom a poradce chovu VOD Josef Kosina a Jitka Kosinová.

Hned první den byli psi rozděleni podle svých schopností a stupně výcviku do dvou skupin. Úplní začátečníci trávili své dny na hřišti, kde se snažili zvládnout základy poslušnosti, vodění na řemeni, odložení, přinášení - nejprve s kozlíky a atrapami a posléze i s čerstvou zvěří. Pokud se jim tuto "abecedu" podařilo zvládnout, mohli postoupit za svými zkušenějšími kolegy do pole, kde probíhal praktický nácvik disciplín dohledávky zvěře pernaté a srstnaté, přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli, vystavování, hledání, společný hon a další disciplíny tak, jak to požadují Zkušební řády pro zkoušky ohařů. Rozsáhlé plochy Mušovských jezer pak skýtaly dostatek prostoru pro nácvik práce psů na vodě.

Většina účastníků tábora se rekrutovala z řad nových nezkušených majitelů výmarských ohařů, převážně nemyslivců. Byli zde však i takoví, kteří po absolvování některého z předešlých ročníků složili úspěšně podzimní zkoušky a nyní se zde individuálně připravovali na zkoušky speciální nebo i všestranné. Využívali tak v plné míře honitby zazvěřené drobnou, dostatku zvěře pro výcvik, ale především možnosti získat cenné rady od zkušenějších chovatelů a cvičitelů. Vždyť poradce klubu pan Krejčí předvedl úspěšně 46 psů na všech typech loveckých zkoušek, a tak pro něj nebyl problém poradit si s takovými "výcvikářskými oříšky" jako bylo odmítání aportu s liškou, mačkání zvěře nebo její zapírání. Výcvik přitom probíhal v klidné a uvolněné atmosféře bez jakéhokoli stresování psů.

Odpoledne všichni po náročném výcviku většinou odpočívali, ti statečnější cestovali po krásném okolí, aby se zase večer sešli a společně si vyslechli něco z teorie chovu a výcviku - byl podrobně probrán Zkušební řád ČMMJ, jednotlivé typy zkoušek, výstav, způsob předvedení psa na výstavě apod. Diskuze, která se točila stále kolem tématu "naši výmaráci" pak většinou pokračovala často až do nočních hodin u dobrého moravského vína, na jehož ochutnávku do svého sklípku pozval a o všechny táborníky se vzorně staral další člen klubu a předseda již zmiňovaného sdružení Libor Janoušek.

Ve čtvrtek tábor navštívil přítel Vojtěch Kavalec se svou pojízdnou videotékou. Bylo možno shlédnout videokazety Výchova a výcvik mladého psa, videozáznam z letošní klubové výstavy v Jemništi nebo teprve týden starý záznam z klubových lesních a speciálních vodních zkoušek.

Poslední den do Brodu zavítal předseda KCHVO dr. František Nahodil, aby pozdravil všechny účastníky, seznámil je s aktuálním děním v klubu a s připravovanými akcemi. Poté proběhla jakási generálka na podzimní zkoušky, aby ti, které tato událost čeká letos poprvé, neopomněli třeba to, že je třeba před zahájením disciplíny představit sboru rozhodčích sebe i svého psa. Odpoledne provedl pan Krejčí svod psů starších šesti měsíců, kteří jej doposud neabsolvovali a potom proběhla jakási minivýstava, kde mnozí zjistili, že se psem je třeba cvičit nejen aport, ale i takové "maličkosti" jako je otvírání mordy pro prohlídku chrupu či správný výstavní postoj a že nezvládnutí určitých požadavků může psa z výstavy diskvalifikovat.

Jak bude letošní ročník výcvikového tábora jeho účastníky hodnocen se dozvíme snad už z příštího klubového zpravodaje. V tuto chvíli je třeba poděkovat všem, kteří věnovali svou energii a v dnešní době stále vzácnější čas pro přípravu a úspěšný průběh tábora.

KCHVO řeší v posledních letech jako mnohé jiné kluby chovatelů loveckých psů problém módnosti svého plemene a jeho stále větší popularitu mezi nemysliveckou veřejností. O tom, že tento trend je nezadržitelný a nese

s sebou celou řadu problémů, jako je chov vícepočetných vrhů či jedinců bez průkazu původu se přesvědčily již mnohé kluby (angličtí ohaři, španělé, retrívři). Diskuze o tom, zda a jak tento vývoj v chovu zastavit se ukazují jako plané, a tak se cesta, kterou zvolil KCHVO ukazuje jako správná - nedokážeme-li zamezit vstupu plemene mezi nemyslivce, musíme tedy přiblížit myslivost lidem. Díky výcvikovému táboru tak teprve mnozí zjistí, co vlastně chov výmarského ohaře obnáší, co je plemeni vlastní, co dokáže a co od něj jeho majitel může očekávat. Úspěšně složené podzimní zkoušky těch psů, kteří absolvovali předchozí ročníky výcvikového tábora, je pouze jedna část přínosu této akce, druhá je daleko cennější - mnozí z těch, kteří přijeli se psem na zkušenou nezůstali pouze u základních zkoušek, ale připravili své psy i k dalším speciálním zkouškám, čímž klub získává další cenný genetický materiál a rozšiřuje se základna psů vhodných pro plemenitbu. V neposlední řadě mnozí účastníci výcvikových táborů nakonec sami absolvovali kursy myslivosti a vstoupili do řad ČMMJ. V těchto nových členech nalezne jednota jistě dobré zastánce etických a morálních hodnot, po kterých česká myslivost dnes tolik volá, protož jejich cesta ke krásám myslivosti měla ten nejlepší začátek - lásku k loveckým psům.Zpracování dat...