vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 

Časopis Myslivost

XX. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze

Lenka SVOBODOVÁ
XX. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze
Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha pověřil svoji východočeskou pobočku uspořádáním jubilejního XX. ročníku MJS. Dějištěm této mezinárodní soutěže se ve dnech 10. – 11. srpna 2002 stalo starobylé město Chotěboř, ležící v krásném a v ekologicky čistém prostředí Českomoravské vrchoviny, v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti Železných hor. Ne náhodou bylo pořadatelství jubilejního ročníku svěřeno do rukou Východočechů, neboť právě zde byla 27 lety tato soutěž založena na počest a památku Dr. Steinitze, který na Pardubicku působil a také zemřel.
Když se vysloví jméno Jindřich Steinitz, vybaví se nám před očima krátkosrstý ohař. Jméno tohoto velkého kynologa a chovatele je úzce spjato s tímto plemenem loveckého psa, neboť Dr. Steinitz celý svůj život naplnil láskou k přírodě a všemu živému. Jeho celoživotní dílo je příkladem lásky k lovecké kynologii, které věnoval všechnu svou píli a volný čas. Dnes se již s odstupem času jasně potvrzuje, že liniová plemenitba, kterou Dr. Steinitz u nás vypracoval a zavedl, se plně osvědčila a našla ohlas nejen v jiných chovatelských klubech, ale i u chovatelů v zahraničí.

Do slunečného rána nastoupili vůdci v pěkně vyzdobeném a upraveném areálu zámeckého parku k slavnostnímu zahájení. O tom, že se MJS stává velice oblíbenou soutěží, svědčí velký zájem vůdců nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. K soutěži nastoupilo 11 vůdců z ČR, po třech vůdcích ze Slovinska, Polska a Slovenska, jeden z Rakouska a jeden z Chorvatska.

Po zahajovacím projevu ředitele soutěže pana Františka Mazury a krátkých projevech starosty města Chotěboř Ing. Zdenka Stejskala a předsedy OMS ČMMJ Havlíčkův Brod Ing. Karla Růžičky se ujal slova vrchní rozhodčí pan Miroslav Matějka, který početné koroně a vůdcům představil sbor rozhodčích s určením disciplín, které budou posuzovat, a to: velké pole - Josef Kořínek a Josef Jonáš, malé pole - Luboš Knytl a Mirko Korošec (Slo) a vodní práce - Čestmír Cetl a Miloš Loskot.

Pořadatelé MJS si byli vědomi odpovědnosti za průběh této soutěže a připravili takové podmínky, aby se svého úkolu zhostili nejen po stránce odborně technického provedení, ale aby se tento svátek kynologů a příznivců našeho ohaře stal záležitostí společenskou. Nejvíce práce a starostí měl ředitel zkoušek pan František Mazura, který však za vydatné pomoci členů MS Kámen a MS Chotěboř zvládl všechna úskalí s přehledem.

Po slavnostním zahájení odjeli účastníci do honiteb, které propůjčila MS Chotěboř a Kámen. Polní práce probíhaly v katastrech obcí kámen a Tis. Tato honitba se vyznačuje velice dobrým zazvěřením. Problém však byl v tom, že vzhledem k předcházejícím deštivým dnům nebylo ještě posekáno všechno obilí, takže zajíci zde našli bezpečný úkryt. Přesto ale v každé posuzované skupině se při společném honu nebo hledání alespoň na jednoho zajíce přišlo. Pernaté zvěře byl dostatek, takže každý pes měl možnost předvést své kvality a mohl být zodpovědně posouzen. Vodní práce byly zkoušeny na rybníku Brigádník v honitbě MS Chotěboř. Hladinové práce byly odzkoušeny bez problémů, i když někteří jedinci měli potíže při provádění disciplíny Ochota k práci na hluboké vodě. Pro nahánění v rákosí a dohledávku kachny byla místa na zkoušení těchto disciplín vybrána pořadateli s citem a přehledem.

Vlastní zakončení a vyhlášení výsledků se odehrálo v myslivecky vyzdobeném sále zámeckého hotelu. Po slavnostních fanfárách zhodnotil průběh memoriálu vrchní rozhodčí a předseda KCHNKO pan Miroslav Matějka a vyhlásil výsledky.

Vítězem letošního XX. ročníku Memoriálu Jindřicha Steinitze se stala fena Flora z Davle Vinic vedená Vladimírem Dufkem z Davle a získala tituly CACIT, CACT a další ocenění za nejlepší práci v poli. Tituly r.CACIT a r.CACT získala chorvatská fena Učka Hunt. Dream of Gračec vedená českým vůdcem Jiřím Pospíšilem z Věrovan. Za nejlepší práci na vodě obdržel ocenění slovenský pes Flok Fančali vedený Ing. Čanakim z Mojmírovice (SK).

Nelze opomenout spravedlivé posuzování a odbornou zdatnost sboru rozhodčích, nelze také vyjmenovat všechny, kdo se intenzivně podíleli na přípravě memoriálu. Těm všem patří dík za skvěle odvedenou práci.Zpracování dat...