vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Memoriál Františka Hebedy

Josef HLAVÁČ
Memoriál Františka Hebedy
Počasí, že by psa nevyhnal – tak začal 19. ročník Memoriálu Františka Hebedy, konající se ve dnech 19. až 20. října 2002. Slavnostního zahájení v Horní Bělé se ujal předseda OMS Plzeň-sever Ing. Jiří Bělohlavý, ředitel memoriálu PaeDr. Jaroslav Podlena a místostarostka obce Horní Bělá paní Alena Nová. Vrchní rozhodčí Jaroslav Gruber představil osm rozhodčích a jednotlivé vůdce loveckých psů. Memoriálu se účastnilo 11 jezevčíků a jeden border teriér.
Soutěžilo se v disciplínách podle zkušebního řádu pro jezevčíky a teriéry, se zadáním titulu CACT a res. CACT. V sobotu se uskutečnily lesní zkoušky, z nichž obstálo v I. ceně 11 psů, jeden neobstál. O umístění na předních místech rozhodovala disciplína nahánění. Vítězství z těchto zkoušek a titul CACT si odnesl jezevčík Lex z Heřmanova domu s vůdcem Jaroslavem Šubrtem. Druhá v pořadí skončila a získala titul res. CACT fena jezevčíka Kora z Heřmanova domu s vůdcem Davidem Heřmanem.

Druhý den na barvářských zkouškách obstálo 11 psů v I. ceně a jeden ve III. ceně. Tento den rozhodovala práce na pobarvené stopě. Tento den zvítězila fena jezevčíka Zoretka od řeky Lomnice a získala titul CACT, vůdce Antonín Staník. Jako druhá skončila fena border teriéra Nancy z Otmického polesí s vůdcem Stanislavem Procházkou a získala titul res. CACT.

Vítězem Memoriálu Františka Hebedy se stal pes Lex z Heřmanova domu vedený Jaroslavem Šubrtem z Klecan, který tak získal putovní pohár ČMMJ OMS Plzň-sever.

Tato vrcholná akce OMS Plzeň-sever by se neobešla bez obětavé práce místního mysliveckého sdružení v Horní Bělé. Jeho členové týdny před konáním memoriálu vyznačovali stopní dráhy v lese, připravovali terén pro disciplíny v poli a v lese. Zajišťovali ubytování i občerstvení, spolupracovali s rozhodčími v terénu a zorganizovali společenský večer v nově praveném kulturním domě, kde bylo předáno vyznamenání III. stupně za zásluhy v myslivosti panu Stanislavu Procházkovi, který se velkou měrou podílí na dobré organizaci mnoha ročníků memoriálu.

Skončil 19. ročník MFH a my si dovolujeme již nyní pozvat všechny přátele kynologie na 20. ročník MFH do Horní Bělé.Zpracování dat...