vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 

Časopis Myslivost

Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů ČR se představuje

Vladimír ČERNÝ
Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů ČR se představuje
KCHHMO ČR vznikl jako samostatný klub ČMKJ po rozdělení federace v roce 1992. Každým rokem se zvyšuje počet jeho členů, v současnosti má 350 členů. Klub sdružuje 151 majitelů maďarského krátkosrstého ohaře, 139 majitelů německého drátosrstého ohaře, 37 majitelů pudlpointra a 10 majitelů maďarského dlouhosrstého ohaře.
Zhodnocení činnosti klubu za rok 2002

Loňský rok byl v činnosti našeho klubu celkově velmi zdařilý. Opět to dokazují i mnohé reakce a odezvy našich členů, se kterými se setkávám.

březnu 2002 jsme na dobře připravené klubové členské schůzi zhodnotili uplynulé loňské období činnosti našeho klubu. Tato schůze, mimo obvyklé body jednání (hodnocení činnosti klubu, výsledky v chovu a ve výcviku, hospodaření klubu za rok 2001 a plán pro rok 2002, stav ve vývoji složení členské základny, činnost dozorčí rady...) - projednala a schválila nový statut Klubové soutěže "O pohár dr. Jiřího Michálka". Dále tato schůze projednala a schválila vydání katalogu chovných jedinců klubu a schválila možnost krytí NDO i černý s hnědým.

Schůze projednala a schválila uspořádání klubového kynologického soustředění (určeného především pro nové majitele ohařů), vč. možnosti vlastního klubového jarního svodu psů. Schůze schválila členství našeho klubu v evropském VIZSLA CLUB EUROPA (VCE) a udělila čestné členství panu Františkovi Ježkovi.

květnu 2002 jsme v oblasti výstavní činnosti pokračovali v historii pořádání samostatné klubové výstavy psů; v areálu krásného státního zámku ve Slavkově u Brna. Této výstavy se zúčastnilo 82 psů (přihlášeno bylo 102), z toho 42 maďarských krátkosrstých ohařů, 30 německých drátosrstých ohařů a 10 pudlpointrů. Rovněž jsme zde uspořádali chovatelskou přehlídku a jarní svod mladých psů. Skoro 500 členná účast hostů a přihlížejících byla velmi dobrá, atmosféra byla výborná.

V srpnu 2002 jsme v  oblasti zkoušek a soutěží uspořádali na okrese Brno-město dvoudenní soutěž ohařů v polní a vodní práci - I. ročník soutěže "O pohár dr. Jiřího Michálka", kterého se zúčastnilo 30 velmi dobře připravených psů. Poprvé byla v našem klubu založena i další tradice nové soutěže pro naše ohaře v polní a vodní práci. Jde o novou klubovou soutěž na úrovni podzimních zkoušek a speciálních zkoušek z vodní práce ohařů (dle platného Zkušebního řádu), otevřenou pro všechna naše klubová plemena.

Vnitřní činnost klubu


Během loňského roku byl velký kus zodpovědné a časově velmi náročné práce odveden i na úseku vnitřní činnosti našeho klubu. Zásluhou matrikářky Petry Bergrové byla dokončena dokonalá revize členských přihlášek, přeregistrování většiny našich členů na nové přihlášky, které již odpovídají novým legislativním požadavkům. Pořádek byl zjednán i v oblasti vystavování členských průkazů. Nyní je  naší klubové evidenci pořádek, řád a systém. Nové členské přihlášky jsou již v elektronické podobě, včas vyřizovány a pravidelně aktuálně projednávány na výborových schůzích.

Redakční oblast


V redakční oblasti se tentokrát nepodařilo vydat Klubový zpravodaj v plánovaném termínu, ale jak po obsahové, tak i po grafické stránce má náš Zpravodaj stále plně vypovídající schopnost o rozmanité činnosti v našem klubu. Zpravodaj stále patří mezi kvalitní klubové zpravodaje i v porovnání s ostatními kluby v ČR. Zpravodaj je pestrý, čtivý a obsáhlý. Dává nám zajímavé podněty do další práce. V letošním roce už bude vydán včas.

Matrikářka klubu za pomoci poradce chovu vydala "Katalog chovných jedinců klubu", který byl poprvé k prodeji na klubové výstavě psů v květnu 2002 a komplexně tak představil naše chovné jedince. Jde o velmi dokonalé a především pro praxi užitečné dílo, které v ostatních klubech ČMMJ jen těžko hledá konkurenci.

Webové stránky klubu


Naše internetové klubové stránky na adrese www.ohar.cz se již druhým rokem těší zájmu jejich příznivců. Naši členové, ale i ostatní, se zde mohou seznámit se všemi oblastmi naší klubové činnosti. Tyto internetové stránky jsou hojně navštěvované i zahraničními zájemci a je to významná propagace činnosti našeho klubu i zahraničí. Umožňuje i bezplatnou propagaci našich chovatelských stanic. Pro letošní rok zajistíme jejich častější aktualizaci (minimálně 2x ročně).

Závěr


Výbor klubu se v loňském roce sešel celkem třikrát. Pravidelnými body jednání byla došlá pošta, informace z ústředních orgánů, zprávy a informace jednotlivých funkcionářů klubu a příprava a hodnocení klubových akcí. Pravidelným bodem jednání bylo přijímání nových členů, situace v hospodaření a vývoj stavu členské základny. Průměrná účast členů výboru na výborových schůzích byla 70%.

Samozřejmě, že všechny problémy klubu zde ještě zdaleka vyřešeny nejsou.

Přetrvávají problémy klesajícího počtu vrhů a štěňat a rostoucího počtu "bezpapírových štěňat", menší prezentace našich plemen na výstavách, zkouškách a soutěžích, menší zapojení členů klubu do příspěvků ve Zpravodaji, otázka povinné dysplazie (ano či ne), popularizace soutěží Field-trial, klesající výcviková náročnost v návaznosti na lovecké nebo "gaučové" zaměření plemen, apod.

Toto všechno a ještě i další otázky nechť jsou dobrým námětem pro diskuse na naše klubové akce v roce 2003, na které Vás co nejsrdečněji zvu a těším se, že se zde sejdeme v co největším počtu. Kynologii zdar!

Kontakt na klub: jednatel Miloš Škrdlík, Chlupova 3, 602 00 Brno, tel.: 549243628, 602 795160, e-mail: skrdlik@brnenka.cz

Plán klubových akcí v roce 2003
  1. Klubová členská schůze, která proběhla v sobotu dne 8. března 2003 v Pelhřimově (Kraj Vysočina)
  2. III. klubová výstava psů, která se uskuteční v sobotu dne 17. května 2003 na zámku ve Slavkově u Brna (Jihomoravský kraj)
  3. XVII. ročník klubové soutěže "Memoriál prof. Jaroslava Svobody", který se uskuteční o víkendu 13. až 14. září 2003 v Náchodě (Královéhradecký kraj)
Zpracování dat...