vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 

Časopis Myslivost

Mezinárodní individuální barvářské zkoušky honičů rhodeských ridgebacků

Mgr. Věroslav HERIAN
Mezinárodní individuální barvářské zkoušky honičů rhodeských ridgebacků
Myslivečtí kynologové si asi položí otázku, kde se vzaly na scéně naší myslivecké kynologie tyto zkoušky. Než na tuto otázku odpovím, musím poděkovat mnohým pro mě známým i neznámým myslivcům, zkušeným i méně zkušeným kynologům za to, že neustále pochybovali a určitě stále pochybují o loveckých kvalitách a uplatnění rhodeských ridgebacků v myslivecké praxi.
V Českém klubu rhodeských ridgebacků jsme pořádali pro naše psy barvářské zkoušky a barvářské zkoušky honičů, Moravský klub chovatelů rhodeských ridgebacků organizoval pro rhodeské ridgebacky také lesní zkoušky. Stále se mi zdálo, že to není to pravé. Zrodila se ve mně myšlenka vytvořit zkoušku, která by ověřila, zda ridgebackové potvrdí často deklarovaný výborný nos při samostatné práci v honitbě, jak kvalitně jsou schopni pracovat na staré pobarvené stopě, osvědčí-li svoji vrozenou schopnost pracovat na velkou zvěř (v našich podmínkách na černou zvěř). A v neposlední řadě také ověřit jejich poslušnost a ovladatelnost. Inspiroval mě Klub chovatelů slovenských kopovů, který si samostatné zkoušky vytvořil. Pustil jsem se tedy do tvorby zkoušky pro naše ridgebacky a pomalu se začaly rodit Individuální barvářské zkoušky honičů rhodeských ridgebacků (IBzH RR). Jednotlivé varianty IBzH RR jsem po léta konzultoval s mnoha lidmi, kterým leží na srdci myslivecká kynologie a kteří se oprostili nedůvěry a posměšných poznámek a v mé myšlence mě podporovali. Jmenování si určitě zaslouží kynologická komise OMS Domažlice z let 1999 až 2001.

V závěrečné fázi jsem získal podporu a souhlas kynologické komise ČMMJ a s nesmírnou úlevou jsme přijali rozhodnutí Ústřední komise na ochranu zvířat, že mnou navržené zkoušky neodporují zákonu na ochranu zvířat. Cesta k prvnímu ročníku MIBzH RR byla otevřená. Ten se konal dne 15. června loňského roku v nádherném prostředí křivoklátských lesů a pořádal ho Český klub rhodeských ridgebacků a OMS Rakovník. Na zkouškách byl zadáván titul Klubový vítěz 2002, CACIT, CACT. Zkoušky se zúčastnilo 10 rhodeských ridgebacků a celkové výsledky plně dokazují, že připravenost psů byla na vysoké úrovni a vůdci nepodcenili žádnou z disciplín. Zkoušku dokončilo všech 10 účastníků, z toho čtyři v I. ceně a šest ve II. ceně. Vítězem se stala fena Emmy z Dianských luk s vůdcem JUDr. Viktorem Petrusem.

Rhodeští ridgebaci na těchto zkouškách prokázali, že nejsou jenom milými společníky, vzornými hlídači, ale především kvalitními loveckými psy. Tímto vás Český klub rhodeských ridgebacků srdečně zve na 2. ročník MIBzH rhodeských ridgebacků, který proběhne dne 21. června 2003 opět v prostředí Křivoklátska.Zpracování dat...