vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Podpora chovu a výcviku národních plemen loveckých psů

Ladislav PULKRÁBEK
Podpora chovu a výcviku národních plemen loveckých psů
Nový zákon o myslivosti, platný od 1. července 2002, v sedmé části hlavy III. umožňuje orgánům státní správy myslivosti podporovat vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Kynologům toto ustanovení umožňuje získat finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů. Je nám jistě všem známo, že jde o českého fouska a českého teriéra.
Uvedené ustanovení zákona je zahrnuto do informací Mze ČR "Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2003". Uvádím pouze část týkající se kynologie.

Žádosti o příspěvky vyřizují příslušné krajské úřady, podávají se na příslušných formulářích a za dodržení uvedených podmínek. Poskytnutí není nárokové a bude proto záležet na jednotlivých krajích, které druhy příspěvků budou považovány za prioritu. Domnívám se, že podání žádosti je potřebné pro získání přehledu jaké výše tyto příspěvky dosáhnou.

Myslivcům - kynologům, kteří přímo nepracují v lesním hospodářství doporučuji, aby se obrátili lesníky o radu a společně si zajistili potřebné formuláře a náležitosti žádosti.

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů

Předmět příspěvku:
 • úspěšné vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek.

  Sazba příspěvku:


  Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky Indikace Sazba
  1. Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů      
    - český teriér Kč/zkouška K  a 1 1000
    - český fousek Kč/zkouška K  a 2 1000


  Způsob výpočtu příspěvku:
 • výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

  Žadatel:
 • majitel loveckého psa.

  Základní náležitosti žádosti:
 • formulář žádosti podle vzoru v části 3.,
 • formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,
 • potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu. 


 • Termín podání žádosti o příspěvek:
 • do 30. 10. 2003. • Zpracování dat...