vychází v 6:45 a zapadá v 19:00
vychází v 11:50 a zapadá v 21:15
 

Časopis Myslivost

Klubové lesní zkoušky slídičů a retrívrů

JUDr. Bohumil HOTAŘ
Klubové lesní zkoušky slídičů a retrívrů
Dne 7. června 2003 uspořádal Klub chovatelů loveckých slídičů společně s okresním mysliveckým spolkem v Kutné Hoře klubové lesní zkoušky loveckých slídičů, klubové lesní zkoušky retrívrů a lesní zkoušky malých plemen v honitbě MS Roháč v Malešově a v soukromé honitbě Jaromír Hrubý-Lesní a hospodářská správa Červené Pečky v okrese Kutná Hora.
Za velmi pěkného letního počasí se prezentovalo 14 psů ze 16 přihlášených. Na klubové lesní zkoušky se zadáváním titulu CACT se dostavilo šest anglických špringršpanělů a jeden anglický kokršpaněl. Na klubové lesní zkoušky retrívrů nastoupili tři golden retrívři a tři labrador retrívři a k lesním zkouškám malých plemene nastoupil jeden jezevčík drsnosrstý.

Posuzoval tým zkušených rozhodčích ve složení pan Milan Benda, Josef Veselý, Branko Danielovský, Jaroslav Schejbal, Milan Řezníček, Ing. Jarmila Jindřichovská, JUDr. Blahoslav Jindřichovský a Ing. Jan Horyna pod vedením vrchního rozhodčího JUDr. Bohumila Hotaře.

Počasí nám přálo až příliš, vysoké teploty kladly zvýšené nároky na připravenost psů. Terény pro plnění jednotlivých disciplín byly vybrány dobře. Menším problémem, spíše však časovým, bylo přejíždění jednotlivých skupin k plnění určených disciplín. Zkušení organizátoři pod vedením správce zkoušek pana Romana Hubka však všechno zvládli na výbornou i za pomoci ukázněných vůdců a sice nepříliš početné, ale velice přátelské a všem přející korony. Lze říci, že vůbec celý průběh zkoušek byl provázen nezvykle kamarádskou atmosférou, která není často k vidění.

V honitbě bylo dostatečné množství zvěře k prokázání hlasitosti u slídičů a malých plemen. Teplo a přílišná lovecká vášeň byly nakonec příčinou toho, že ne všichni psi uspěli tak, jak by si jejich vůdci přáli, ale tak to již na zkouškách psů z výkonu obyčejně bývá.

K závěrečnému vyhodnocení se dostavilo pět úspěšných slídičů. Čtyři z nich obstáli v I.ceně a jeden v ceně II. Vítězem zkoušek se stala fena anglického špringršpaněla Nika z Křížových alejí, vedená panem Janem Erhartem s vysokým počtem bodů 353, která zároveň získala titul CACT. Na místě druhém se umístila rovněž fena anglického špringršpaněla Dixi ze Šipší, vedená Ing. Hanou Živnou, která obdržela titul res. CACT. Na místě třetím skončil pes, anglický kokršpaněl Aron z České Bělé, kterého vedl pan Petr Major. Rovněž tento pes předvedl velice pěkný výkon a splnil podmínku pro zadání titulu CACT.

Mezi slídiči neuspěli dva angličtí špringršpanělé, pro které se stala konečnou vlečka se srstnatou zvěří.

Vítězem mezi skupinou retrívrů se stala po celkově velmi pěkném výkonu fena golden retrívra Cyra ze Zásmuk, vedená paní Danou Palivcovou s celkovým počtem 238. Druhý skončil rovněž golden retrívr, pes Fabio Golden Erinor, vedený panem Jaroslavem Machem a jako třetí, ale již ve II. ceně, fena labrador retrívra Katrin od Himalájského cedru, vedená paní Helenou Kotasovou. Mezi revrívry neobstál pouze jediný, a to při plnění disciplíny následování.

Ve skupině malých plemen byl jediným zástupcem drsnosrstý jezevčík Iran Salivwer, který uspěl v I. ceně s počtem bodů 234. Z jeho výkonu měla určitě velkou radost slečna Kateřina Šemberová, která se již mezi námi kynology cítí jako doma.

Pořadatelé za přispění celé řady sponzorů, kteří již několik let podporují mysliveckou kynologii v okrese, připravili velké množství hodnotných cen, pěkné diplomy a poháry, které zcela určitě budou všem soutěžícím připomínat hezkou atmosféru letošních lesních zkoušek.

Za klub chovatelů loveckých slídičů bych chtěl poděkovat zástupcům obou honiteb, kteří nám je ke zkouškám propůjčili, všem nejmenovaným štědrým sponzorům a organizátorům pod vedením ředitele zkoušek pana Vladimíra Lodinského, kteří se zasloužili o propagaci loveckých slídičů a přinašečů a svojí prací tak přispěli k rozšíření počtu lovecky upotřebitelných psů v našich honitbách.Zpracování dat...