vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 

Časopis Myslivost

Kurz Jelenář – vodič barváře

Miroslav GORA
Kurz Jelenář – vodič barváře
Jak se již stalo mnohaletou tradicí Klub chovatelů barvářů uskutečnil v posledním srpnovém týdnu pro své členy a příznivce kurz Jelenář – vodič barváře. V tomto kurzu se zájemci o chov barvářů seznamují s historií a vývojem plemen barvářů, která jsou u nás zastoupena třemi plemeny, a to anglickým, bavorským a hannoverským barvářem.
Lektory kurzu byli pánové Pavel Bejček, Mojmír Kabát a Milan Pavlík. Všichni se snažili předat posluchačům své celoživotní poznatky z chovu a výcviku tohoto plemene. Po třech dnech intenzivních přednášek a konzultací byl kurz zakončen předběžnými barvářskými zkouškami, kde účastníci kurzu měli možnost vidět práci barváře v praxi a rovněž sledovat chyby, kterých se vůdci při výcviku dopustili. Vítězem zkoušek se stala dvouletá fenka hannoverského barváře Atma z Javornické louky, vůdce Miroslav Gora. U těchto zkoušek se rovněž jako i u jiných plemen projevilo snížené množství zvěře. Ohaře je ještě možné vycvičit na křepelkách a domácích králících, ale barvář, jako úzký specialista na dosled vysoké, nedostatkem zvěře trpí. Zároveň bych jménem účastníků kurzu chtěl poděkovat panu Františku Koláčkovi s manželkou, v jehož rekreačním zařízení Jižní portál v obci Újezd u Černé hory jsme byli ubytováni.Zpracování dat...