vychází v 5:44 a zapadá v 20:25
vychází v 23:42 a zapadá v 13:47
 

Časopis Myslivost

Lesní zkoušky ve Věžkách

Ing. Roman JELÍNEK
Lesní zkoušky ve Věžkách
Tak jak přikazuje zákon o myslivosti a další prováděcí předpisy je nutné mít v honitbách, pro které jsou stanoveny jakostní třídy, minimální stavy a normované stavy spárkaté zvěře, psa se zkouškami z výkonu pro vyhledání spárkaté zvěře a dosledování zastřelené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné nebo usmrcené spárkaté zvěře. Že dobře vycvičený pes je tím pravým pomocníkem myslivce jistě vědí všichni. Proto dne 23. srpna 2003 OMS Kroměříž ve spolupráci s MS Troják Věžky – Zlobice uspořádaly lesní zkoušky ohařů v oblasti Zborovského lesa. MS Troják Věžky – Zlobice pořádá lesní zkoušky často, v loňském roce dokonce na poměrně vysoké úrovni pořádalo lesní část všestranných zkoušek Moravskoslezského poháru. O dobrém jménu lesních zkoušek pořádaných zdejším MS svědčí i vysoká návštěvnost korony, přibližně 150 přátel myslivecké kynologie.
Letošních lesních zkoušek se zúčastnilo celkem 11 psů různých plemen se svými vůdci. Nejvíce bylo zastoupeno plemeno NKO - celkem šest, dvakrát NODr, dále po jednom českém fousku, pointru a výmarském ohaři. Z celkového počtu 11 zúčastněných psů jeden neobstál (přinášení lišky přes překážku), sedm psů se umístilo v I. ceně, jeden ve II. ceně (barva limitní známka 2) a dva ve III. ceně (vlečka s liškou limitní známka 0). Jak je vidět, největší problémy způsobovaly tak jako v minulosti disciplíny, při kterých psi přicházejí v kontakt s liškou, což si lze vysvětlit mnoha způsoby (ztráta ostrosti v chovu, nechuť k práci s liškou, ale i zrazení při výcviku ).

Ve velmi nepříznivém počasí pro psy i vůdce za dlouhotrvajícího sucha a při teplotách kolem 30 °C se vítězem zkoušek s 243 body se stala fena německého drátosrstého ohaře Axa Bítíška vůdce Marka Motalíka. S počtem bodů 241 se na druhém místě umístil český fousek Aron z Přestavlckého revíru vůdce Bohuslava Otáhalíka. Třetí s počtem bodů 239 skončila fena německého krátkosrstého ohaře Darscha od Věžeckého potoka, vůdce Ing. Roman Jelínek, tato fena získala zároveň zvláštní cenu za nejlepší práci na vlečkách.

Závěrem lze jen poděkovat všem organizátorům pod vedením pana Břetislava Jelínka za velmi precizně připravené a po celou dobu dobře zorganizované zkoušky.

Velký dík patří všem sponzorům, kteří pomohli zajistit dostatek věcných cen, a to nejen pro vítěze, ale i pro vůdce, který neuspěl. A tak lze jen konstatovat, že za úroveň těchto lesních zkoušek se nelze stydět. Tak doufejme, že tradice pořádání lesních zkoušek v oblasti Zborovského lesa bude pokračovat i příštích letech.Zpracování dat...