vychází v 5:43 a zapadá v 20:27
vychází v 23:22 a zapadá v 12:41
 

Časopis Myslivost

Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen na Blatensku

Karel STEJSKAL
Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen na Blatensku
Dne 24. srpna 2003 proběhly podle plánu kynologických akcí OMS Strakonice na rok 2003 v pořadí první Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen v MS Kocelovice na Blatensku, v místě, kde před rokem část honitby zasáhly ničivé povodně.
Za nádherných zvuků blatenských trubačů, hojné účasti příznivců lovecké kynologie, starostky obce paní Vohryzkové a jednatele OMS Strakonice Ing. Kůse bylo v malé obci Hajany přivítáno 24 vůdců ohařů a pět vůdců malých plemen.

Dlouholetými zkušenostmi je prokázáno, že výkon práva myslivosti nelze provádět na odpovídající úrovni bez lovecky upotřebitelného psa. Právě podzimní zkoušky jsou všeobecně pro ohaře a malá plemena velmi důležité, neboť po jejich úspěšném absolvování získávají úplnou loveckou upotřebitelnost pro drobnou zvěř.

Podzimní zkoušky proběhly v přátelském duchu a byly příležitostí pro setkání hojného počtu kamarádů myslivců, kynologů a přátel lovecké kynologie ze širokého okolí. Potěšitelné bylo, že většina psů přišla do styku s volně žijící zvěří a tak bylo možno zcela objektivně posoudit každého psa. Naopak stínem zkoušek bylo, že po veterinární prohlídce musel vrchní rozhodčí odvolat pět psů, neboť neměli řádné očkování proti infekčnímu onemocnění.

Sbor rozhodčích posuzoval podle platného zkušebního řádu, posuzoval přísně, ale spravedlivě, o čemž svědčí i to, že nebyl podán žádný protest. Přdvedené výkony jednotlivých psů potěšily přítomnou koronu, která je odměňovala potleskem.

V závěru zkoušek mohl vrchní rozhodčí s radostí konstatovat, že z 24 předvedených psů obstálo 22, to všichni v první ceně, a dva psi byli během zkoušek odvoláni. Vítězem ve skupině malých plemen se stal pes malý vzrůstem, ale velký svým srdcem - dlouhosrstý jezevčík Bret ze Sůvovy zahrady vedený Janem Komínkem, který měl z vítězství ohromnou radost. Ve skupině ohařů zvítězil s plným počtem bodů pes německý dlouhosrstý ohař Andy od Funbergu vedený Karlem Kiewgem.

Pořadatelé připravili pro většinu vůdců hodnotné ceny a vrchní rozhodčí předal upomínkové dárky jediné vůdkyni, nejstaršímu a nejmladšímu vůdci a popřál všem brzký návrat na Blatensko při dalších kynologických akcích.Zpracování dat...