vychází v 5:43 a zapadá v 20:27
vychází v 23:22 a zapadá v 12:41
 

Časopis Myslivost

Z práce Kynologické komise OMS Prostějov

Jan TOMAN
Z práce Kynologické komise OMS Prostějov
Kynologická komise je složena z 19 zástupců MS a dalšími aktivními členy jsou jednatel OMS Miroslav Tesařík a člen KK ČMMJ a předseda OMS Jiří Procházka. Celé období mezi dvěma sněmy v letech 2002 až 2003 neslo stopy transformace honebních společenstev a mysliveckých sdružení, což se negativně projevilo v životě myslivců i v naší lovecké kynologii. Přesto uplynulé období bylo pro členy pracovně velice náročné, uskutečnili 14 akcí.
Rok 2002

Dne 10. srpna speciální zkoušky z vodní práce a norování v Otaslavicích. Na rybníku pracovalo 13 psů a na noře 15 psů. Členové MS Otaslavice již tradičně zkoušky vzorně zajišťují. Dalším velkým kladem tohoto setkání je účast nemyslivecké veřejnosti.

Dne 24. srpna po roční přestávce uspořádali členové MS Bedihošť-Čechovice další ročník Okresního poháru ohařů a Memoriálu Josefa Daňka. Za velice teplého a suchého počasí běželo 12 psů se střídavými výsledky, ale vzhledem k tomu, že je to soutěž mladých psů, každá zkušenost, i ta špatná, je dobrá. Pořadatelé tohoto setkání kynologické a myslivecké veřejnosti využili k uvedení svých nových členů mezi kynology, a také je na jejich začínající dráze povzbudili věcnými cenami, za což jim patří poděkování.

Podzimní zkoušky ohařů se konaly 7. září v honitbě MS Kralice a na chatě v Klopotovicích. Na zkouškách bylo předvedeno 24 psů, kteří měli možnost pracovat za velmi teplého a suchého počasí. Organizace zkoušek byla na výborné úrovni, členové MS pod vedením mysliveckého hospodáře Jana Nuce pečlivě vybrali lokality pro odzkoušení psů.

Ve dnech 14. a 15. září jsme po pěti letech na našem okrese, opět v Bílovicích, uspořádali všestranné zkoušky ohařů. Této, po všech stránkách náročné akci předcházely pravidelné společné nácviky, kterých se zúčastňovali i vůdci, kteří na všestranných zkouškách nevedli, přišli sbírat zkušenosti. Na zkoušky se přihlásilo 17 psů, nastoupilo 16 a uspělo 13. V rozhodcovském sboru hospitovalo pět čekatelů z různých koutů republiky. Výsledky zkoušek byly zpracovávány počítačovou technikou a administrativní příprava zkoušek jednatelem OMS Miroslavem Tesaříkem byla bezchybná. Všestranné zkoušky se staly naší generálkou na Memoriál Karla Podhajského. Podle slov účastníků bylo generálkou i slavnostní zahájení. Zkoušky se konaly v honitbách MS Bílovice-Lutotín a Kostelec. Spolupráce těchto sdružení potvrzuje, že pokud se sejdou lidé, kteří si navzájem naslouchají a jsou k sobě vstřícní, dají se udělat velké věci. V Bílovicích se sešla celý řada významných kynologů, kteří pod vzornou péčí pořadatelů prožili dva krásné dny a z našeho okresu si odvezli zajímavé zážitky.

Ve dnech 13. a 14. října se v Alojzovském polesí již tradičně konaly lesní a barvářské zkoušky malých plemen. Na lesních zkouškách běželo 10 psů, na barvářských 17 psů. Psi na zkoušky byli dobře připraveni, počasí přálo a v koroně vládla spokojenost.

Dne 9. listopadu propůjčily Vojenské lesy a statky Plumlov své panenské revíry pro mezinárodní zkoušky honičů pořádané Moravskoslezským klubem chovatelů jagdteriérů. Zkoušelo se v dobře zazvěřených částech polesí v krásné přírodě, která při zahájení zkoušek byla zelená a v poledne už přikrytá sněhovou peřinou. Technické disciplíny vzorně připravil pan Jiří Vítek, pod jehož odborným dohledem celé zkoušky probíhaly.

Vrcholem pro prostějovskou loveckou kynologii v roce 2002 byl Memoriál Karla Podhajského. Dostalo se nám důvěry hlavního pořadatele OMS v Olomouci a byli jsme přizváni ke spolupořadatelství tohoto vrcholného mezinárodního setkání kynologů. Při závěrečném hodnocení kynologická komise konstatovala, že všechny úkoly určené našemu okresu byly příkladně splněny.

Rok 2003


Letošní rok jsme zahájili tradičním "Setkáním kynologů" dne 16. února v Bílovicích. Na tomto setkání získají účastníci informace o plánovaných akcích a vyslechnou odborné přednášky veterinárních lékařů o problematice chovu a držení loveckých psů a dále přednášky o výcviku loveckých psů.

Jarní svod se konal dne 26. dubna v Mořicích. Do vzorně připravené akce byla prostřednictvím starosty obce zapojena i obec .

Dne 3. května jsme uspořádali barvářské zkoušky honičů v revíru VlaS Plumlov. Za chladného počasí a v dešti pracovalo a uspělo 14 psů. I přes nepříznivé počasí vládla mezi účastníky spokojenost.

Zkoušky vloh se konaly dne 24. května ve Vrchoslavicích. Představilo se 14 ohařů a 16 psů malých plemen. Obě akce řídil předseda MS František Vozihnoj. Na obou akcích byly přítomny sdělovací prostředky, a tak byla dána možnost řadě kynologů a myslivců propagace na stránkách denního tisku.

Naše kynologická komise pracuje tak, aby všechny akce byly samofinancovatelné, bez čerpání prostředků z rozpočtu OMS.

Do budoucna věříme, že společnými silami dosáhneme dalších úspěchů prostějovské lovecké kynologie.Zpracování dat...