vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 

Časopis Myslivost

Národní soutěž barvářů o pohár SPZ

Miroslav GORA
Ve dnech 23. až 26. října loňského roku se na východním Slovensku v obci Krmená v okrese Stará Lubovňa uskutečniliy zkoušky barvářů o pohár SPZ s udělováním titulu Vítěz Slovenska a CACT. Soutěže se zúčastnilo 11 barvářů. Podmínkou pro účast na této soutěži je minimální věk psa tři roky a absolvování individuální hlavní zkoušky. Při výběru na tuto soutěž mají přednost chovní jedinci před nechovnými. Na zkouškách se hodnotí disciplíny – šoulačka s odložením (na řemeni nebo volně), práce na umělé založené stopě staré 18 hodin a více, práce na přirozené pobarvené stopě (dohledávka na řemeni), štvaní poraněné zvěře, hlasité stavění zvěře a chuť do práce.
Rád bych se trochu více zmínil o jednotlivých disciplínách. Šoulačka s odložením je jasná, dělá se i u jiných plemen. Práce na umělé stopě je už specializována pro toto plemeno. Stopa je dlouhá 1000 až 1100 m, nejméně 18 hodin stará a je zakládána spárky jelení zvěře připevněnými na holi. Do stopy se současně kape barva, a to hovězí smíchána s obsahem trávníku jelení zvěře. Na založení stopy se používají maximálně 4 dcl barvy. V průběhu stop jsou položeny tři znaky označené kódy, aby nemohlo dojít k záměně. Nástřel je na začátku stopy a nachází se v označeném prostoru o rozloze 50 x 60 m. Na nástřelu je jen větší množství barvy a nástřelový znak. Barvář musí nástřel ve vyznačeném prostoru najít sám do 10 minut. Známkou 4 je ohodnocen pes, který nástřel označí do 5 minut, pak se známky postupně snižují. Pokud pes v limitu nástřel nenajde, je na něj doveden rozhodčím. Čas hledání nástřelu se měří stopkami a nezapočítává se do času práce na stopě. V momentě kdy je pes přiložen na nalezený nástřel se začíná měřit čas a pes s vodičem postupuje po stopě sám, pro případ, že se ztratí je s rozhodčím spojen vysílačkou. Rozhodčí čekají skrytí u kusu. Jestli pes během sledování stopy najde tři znaky, získává za každý z nich 10 bodů. Stopa není nijak označená a je třeba v plné míře spoléhat na práci psa. Kritériem pro zařazení do ceny je časový limit vypracované stopy. Známkou 4 je vypracování stopy do 45 minut, pak se známky snižují až na 90 minut, za což je známka 2. Pes může pracovat jako vodič, to znamená, že celou stopu až ke kusu vysoké vypracuje na řemeni nebo jako oznamovač, kdy pes dojde ke zvěři samostatně a po jejím ověření se vrátí k vůdci a dovede jej ke zvěři. Dále to může být hlásič, kdy pes nalezenou zvěř hlásí do příchodu vodiče, anebo hlasitý oznamovač - pes odbíhá od zvěře k vodiči a hlásí.

Po těchto disciplínách je dohledávka na přirozené pobarvené stopě jelení zvěře. V širokém okolí ve všech sdruženích probíhal intenzivní lov a veškeré postřely byly nahlášeny rozhodčím a jednotliví vůdci a jednotliví vůdci si stopy losovali. Zde už záleží na štěstí, protože některá zvěř je poraněná jen lehce a tudíž je nedohledatelná. Na takovýto postřel doplatil i pes, kterého mnozí naši chovatelé znají - Kaus von der Valtz, kdy poraněná laň po několika kilometrech dohledávky byla prohlášena za nedohledatelnou a pes byl bez hodnocení. Některá zvěř byla naopak nalezena po několika desítkách metrů a tato vzdálenost se taktéž neboduje. Na dohledávky se jezdilo i 70 km a všichni psi měli možnost přirozené dohledávky.

Po absolvování všech disciplín soutěže se sčítají body. Zde bych viděl jediný nedostatek, a to ten, že se výsledková listina na veřejnosti objevila až v poslední den soutěže. Vznikl tak prostor pro různé spekulace a dohady.

Jinak byla soutěž precizně připravená a díky pochopení členů všech okolních sdružení měli všichni psi možnost pracovat na přirozené stopě. Vítězem zkoušek se stal pes bavorský barvář Endy Vandračka, vůdce Peter Karebel. Tento pes pracoval na stopě staré 12 hodin, délka stopy byla asi 800 m štvaní a stavění zvěře asi 400 m. Pes byl hodnocen ve II. ceně. Na druhém místě skončila fenka hannoverského barváře Axa Kamenité, vůdce Miroslav Bariak, třetí místo obsadila fenka bavorského barváře Elza spod Brezovej, vůdce Ladislav Kardhordó. Protože žádný ze psů se neumístil v I. ceně, nebyl udělen titul Vítěz Slovenska ani CACT, pouze Vítěz zkoušek.

Všichni účastníci soutěže a příznivci lovecké kynologie se již těší na letošní ročník mezinárodní soutěže barvářů Fridricha Konráda, který se uskuteční v Topolčankách.
Zpracování dat...