vychází v 5:00 a zapadá v 20:55
vychází v 8:52 a zapadá v 0:35
 

Časopis Myslivost

Mezinárodní Field Trials anglických ohařů

František ZAHRADNÍČEK
Na základě plánu práce výcvikové sekce Moravskoslezského klubu anglických ohařů se sídlem v Brně se v MS Vranovice – Příbice v okrese Břeclav konal dne 1. května 2004 mezinárodní Field Trial, který byl současně zahajovací kynologickou akcí klubu v letošním roce. O pořádání této akce se ucházela dvě myslivecká sdružení, a to Věrovany a Vranovice – Příbice. Vzhledem k tomu, že se v minulosti MSA Vranovice – Příbice výborně zhostily konání Židlochovického poháru VZ ohařů, padla volba opět na tuto honitbu. MFT je plnohodnotný pouze za předpokladu dostatečného množství koroptví a tato záruka zde byla.
Slavnostnímu zahájení a i samotné soutěži přihlížela početná skupina příznivců lovecké kynologie. Soutěžilo se ve skupině "párů" (couple) a "solo" (jednotlivci). MFT byl pořádán pouze pro anglické ohaře, přihlášeno bylo celkem 30 psů, dostavilo se jich 24. Rozdělení plemen bylo následující - devět pointrů, pět anglických setrů, pět gordonsetrů a pět irských setrů. Mezi startujícím byli zástupci Itálie, Rakouska a Slovenska. Sbor rozhodčích byl gelegován na návrh klubu ČMMJ Praha v tomto složení: VR - Marián Korič (Slovensko), Ing. Marián Konečný (Slovensko), Oldřich Vysoudil, František Zahradníček a Pavel Konečný (Česká republika). K průběhu soutěže je nutné říci, že bylo obsazeno sedm párů + jeden, který byl přilosován podle průběhu soutěže, a devět psů běželo "solo". Kladem soutěže bylo sportovní vystupování všech vůdců, nebyl podán žádný protest. Též žádný pes nebyl ze soutěže vyloučen pro nedostatek pernaté zvěře a pokud někteří jedinci neobstáli, pak to bylo převážně věcí poslušnosti a klidů před zvěří, stylu práce v hledání a v neposlední řadě i vyrážení pernaté.

Fotogalerie

Zpracování dat...