vychází v 5:43 a zapadá v 20:27
vychází v 23:22 a zapadá v 12:41
 

Časopis Myslivost

51. Memoriál Františka Housky, Uherské Hradiště 17. – 18. 9. 2005

Josef TINKA
Memoriál Františka Housky pořádal Klub chovatelů českých fousků ve spolupráci s OMS Uherské Hradiště. Akce se konala na Slovácku v blízkosti hranice se Slovenskem.
V pátek 16. 9. v odpoledních hodinách byl sraz v kulturním domě v Dolním Němčí, kde se všichni účastníci dostavili včas, včetně trubačů OMS Přerov. Následně proběhla veterinární prohlídka, focení a vrchní rozhodčí Jiří Rábl provedl losování. Na memoriál bylo přihlášeno třicet jedna psů, startovalo však dvacet dva psů, z toho dvacet českých fousků, jeden německý drátosrstý ohař a jeden maďarský drátosrstý ohař. Českou republiku zastupovalo šestnáct vůdců, Slovensko čtyři a jeden vůdce přijel z Holandska.
      Memoriál Františka Housky se hodnotí podle klasifikace Karla Podhajského, což způsobilo některým psům určité problémy. V sobotu proběhlo na stadionu v Dolním Němčí slavnostní zahájení, kde oficiálně všechny startující, rozhodčí, i početnou koronu přivítal ředitel Memoriálu Ing. Jaroslav Kadlček a předseda OMS Uherské Hradiště Karel Blahůšek. Po zahájení, které komplikoval déšť, se vůdci se svými svěřenci rozjeli na jednotlivá pracoviště. Velké pole se konalo v MS Lanka Dolní Němčí. Tato honitba je dobře zazvěřena zaječí zvěří, ale i koroptví. Disciplíny malého pole byly ve velmi vhodném prostředí MS Šaranov Nivnice. Vodní práce se konaly v MS Jezera Ostrožská Nová Ves, a to na rybníku Gramanec. Lesní práce proběhly v honitbě v LČR Luhačovice - honitba Hrabina pana Jegla a v honitbě Porážky. Někteří psi, především oznamovači, měli velké problémy na barvách, protože v této honitbě je dostatek spárkaté zvěře. Velmi pěknou práci hlasiče zde předvedl český fousek Nestor z Těšínovských Buků se svým vůdcem panem Ellingrem. Bohužel na dohledávce kachny neuspěl.
      Vítězem se stal český fousek Cirk z Těšínovských buků s počtem bodů 494, vůdce František Voslar z Holandska. Získal cenu za nejlepší práci v lese. Druhé místo s 482 body patří českému fouskovi Oskaru z Březové Stráně, vůdce Josef Hlaváč, Brankovice. Třetí místo a 478 bodů získala fena českého fouska Tina z Těšínovských buků, vůdce A. Vondráková, Písek. Cenu za nejlepší polní práci a čtvrté místo se 471 body obdržel Cir Hrabické Remízky, vůdce Karel Švestka, Starý Hroznatov. Nejlepší vodní práci předvedl český fousek Kir od Krále z Brusnice, vedený Miroslavem Minaričem ze Slovenské republiky.
      Přestože se akce takového rozsahu na našem okrese konala poprvé, byla hodnocena koronou, vůdci, rozhodčími a předsedou KCHČF Ing. Jaromírem Dostálem na výbornou. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se o celou akci starali, jak na poli, v lese, tak i na vodních pracích, organizačnímu výboru, počítačovému středisku, které měli na starosti Lubomír Drda a Josef Tinka ml., dále všem sdružením, kde se vzorně postarali o bohaté občerstvení. V neposlední řadě bych chtěl zvlášť poděkovat všem sponzorům, bez kterých by se tato akce v takovém rozsahu nedala vůbec uspořádat. Zvláštní poděkování patří trubačům OMS Přerov, kteří své umění předváděli po celou dobu akce. Ten, kdo na Slovácko přijel, určitě nelitoval.
Zpracování dat...