vychází v 5:04 a zapadá v 21:07
vychází v 0:09 a zapadá v 11:38
 

Časopis Myslivost

Golden Senior Cup 2005

Ing. Vladimír MELION
V neděli 18. září se ve Strašicích na Rokycansku konala soutěž pro všechny práceschopné veterány plemene golden retriever, tedy přesněji řečeno pro představitele tohoto krásného a pracovitého plemene z 2. a 3. generace „zlaťáků“ odchovaných u nás.
Nosnou myšlenkou tohoto setkání bylo především zmapovat současný zdravotní stav známých nestorů českého chovu a znovu po letech svést dohromady dávné kamarády z výstavních kruhů i zkouškových kolbišť. Jen nesnadno se totiž lze smířit s myšlenkou obecného povědomí o seniorském věku lidském i psím, že jsou tito jedinci po letech svých špičkových výkonů a úspěchů jaksi odsouváni do (ne-)zaslouženého důchodu a zcela neprávem se tak automaticky ocitají jaksi "za zenitem". A tak lze jen málokdy spatřit tyto významné představitele plemene coby veterány na klubových výstavách nebo jako "staré praktiky" při lovecké práci, nejčastěji při honech na drobnou zvěř.
      V souvislosti se shora uvedeným mě tudíž napadla myšlenka, přiznávám, že tak trochu kacířská, něco na stávajícím chodu událostí změnit, a to nejen proto, že takového "goldena - veterána" mám tu čest opatrovat. Jak se ukázalo, podobné postřehy měli i pánečci zlatých svěřenců, kteří se ocitli na startu. Celý den měli totiž soutěžící navzájem i přihlížející diváci na zlatých krasavcích co obdivovat.
      Ke slavnostnímu nástupu za zvuku borlice, jak se na správnou sešlost přátel cechu svatohubertského patří, se dostavilo sedm účastníků ve věku od 8 do 12 let. Postupně se podle katalogových čísel, přidělených dle data narození, všichni představili nejprve ve "výstavní části" v prostorách strašického náměstí, kde byl hodnocen jejich exteriér a celková kondice. Paní rozhodčí zkonstatovala bez nadsázky, že byla ve všech případech mile překvapena skvělou úrovní předvedených jedinců a že určení konečného pořadí nebylo zrovna lehkým úkolem. V defilé byl vyzdvižen osobní přínos každého psa pro český chov, v němž v současnosti působí řada jejich úspěšných potomků, a to jak v prostředí domácím, tak zahraničním.
     
      Po přesunu do honitby MS Trhoň Strašice, po řádném rozlosování čísel zkušený sbor rozhodčích posuzoval podle zkušebního řádu pro Všestranné zkoušky retrieverů. Vzhledem k vysokému věku soutěžících však byly disciplíny slídění a nahánění zkráceny v čase na polovinu.
      Zkoušelo se v příjemném prostředí bohatě zazvěřené honitby, která se zdála být k tomu účelu jako stvořená. Navíc se všichni přihlížející ještě mohli po celý den kochat nádherným výhledem na sluníčkem prozářenou proslulou jelenářskou oblast Brdských lesů. Zlatí retrívři se postupně představili při nahánění a dosledu spárkaté zvěře v lese, při hledání a přinášení drobné zvěře pernaté a srstnaté na dálku v poli i při dohledávce a přinášení kachny z hluboké vody. Ač používání příslušníků tohoto plemene pro lovecké účely v našich zemích nemá dlouhou tradici, navzdory svému věku zde tito veteráni znovu dokázali, že golden retriever je plemenem vpravdě všestranně využitelným v místní lovecké praxi. Pro snadnou cvičitelnost, nekonfliktnost a dokonalou ovladatelnost je spolehlivým pomocníkem pro svého pána v situacích, které by on sám při praktickém lovu zvěře nezvládl vůbec nebo by se pro něj tato činnost stala mnohem namáhavější. Bohužel musím s lítostí rovněž konstatovat, že těmto životem a radostí překypujícím veteránům leckdy přestávají zdravím a pracovitostí stačit i jedinci mnohem mladší. Tento poznatek má, jak se domnívám, dalekosáhlé důsledky zejména v souvislosti se zamýšlením se nad směrováním soudobého českého chovu "goldenů", neboť parametry dlouhověkosti a zdraví patří vždy logicky k těm nejdůležitějším a nejvíce zohledňovaným. Proto osobně vítám využívání těchto pracovních jedinců v chovu, najde-li se pro ně vhodná partie s ohledem na krevní nepříbuznost, typovou shodu a žádoucí vlastnosti temperamentu.
      Závěr se samozřejmě neobešel bez toužebně očekávaného vyhlášení celkového pořadí, při němž byly všem soutěžícím předány diplomy, hodnotné ceny a vítězům jednotlivých disciplín samozřejmě také poháry od štědrých sponzorů této akce, ojedinělé a vůbec první svého druhu v naší republice.
      O vysoké úrovni soutěže svědčí zejména to, že se na prvních třech místech umístili všestranně lovecky upotřebitelní psi, nesoucí za svým jménem označení "U", kteří své exteriérové i pracovní kvality prokázali již mnohokrát, a to častokrát i na zkouškách s mezinárodní účastí. Fanfáry zazněly poprvé, když zlatou příčku obsadil desetiletý IntChTr. Karlo Luk U s vůdkyní Jindrou Hermannovou. V exteriérové části obdržel hodnocení Výborný 1 a v lovecké části získal 355 bodů, čímž si vysloužil titul absolutního vítěze soutěže - "The Best Dual Purpose Golden Veteran 2005" - a získal i titul nejlepšího pracovního psa - "The Best Golden Veteran of Gun Dogs 2005". Odnesl si tak krom dvou pohárů zaslouženě i hlavní cenu. Na pomyslný stříbrný stupeň vystoupila jedenáctiletá fenka Jenny Golden Araukarity U se svojí paničkou Evou Píchovou. Stala se vítězkou defilé veteránů a krom ohodnocení Výborná 1 obdržela právem i pohárový titul "The Best Golden Veteran in Show 2005". Ani v pracovní části nenechala nikoho na pochybách o svých kvalitách, neboť zde vybojovala úctyhodných 345 bodů. Na třetí, bronzové pozici, se umístil devítiletý ChCZ & SK Baron Elva Bohemia U, který působí v chovatelské stanici The Best Baron. Ve výstavní části získal známku Výborný 3 a v lovecké uspěl s krásnými 340 body.
      Všem účastníkům patří velký dík za to, že věnovali tento den pouze svým svěřencům, přijeli je ukázat veřejnosti a v neposlední řadě i za to, že jim po celý jejich život věnují tolik lásky a starostlivosti. Na přípravě a organizaci této unikátní akce se podíleli: Chovatelská stanice zlatých retrívrů "The Best Baron", Okresní myslivecký spolek Rokycany, Myslivecké sdružení Trhoň ve Strašicích. Poděkování rovněž patří veterinární klinice Vedilab Plzeň za zajištění veterinární péče a všem štědrým sponzorům za poskytnutí milého zázemí, starost o občerstvení a v neposlední řadě rovněž za obstarání hodnotných upomínkových cen pro všechny účastníky. Věříme, že bude možné založit tradici těchto seniorských setkání a ve Strašicích se v příštím roce zase znovu se všemi setkáme. Pravidla soutěže spolu s fotoreportáží lze zhlédnout na www.goldenretriever.cz/goldenseniorcup .

Fotogalerie

Zpracování dat...